English version of this page

Om Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen nordisk medisinsk forskning.

Det deles ut to priser i oktober hvert år:

  • Anders Jahres medsinske pris (hovedprisen). Prisen er på en million norske kroner.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere. Prisen er på 400 000 norske kroner.

Prisene deles ut etter nominasjon av en utdelingskomite utnevnt av Universitetet i Oslo. Alle nordiske professorer innen medisin kan nominere.

Om Anders Jahre

Anders Jahre (1891–1982) var en norsk skipsreder, næringsdrivende og benefaktor. Han var en pioner i pelagisk hvalfangst, i tankskipsfart, i biltransport med spesialskip og i kjemisk industri. I 1928 dannet han det første Kosmosselskapet (hvalfangst) og i perioden 1929–30 ytterligere seks hvalfangstselskaper. Han startet også fettherdingsbedriftene Jahres Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrikker og fergetrafikk mellom Oslo og Kiel. Han var fram til 1978 reder/administrerende direktør i egne selskaper og styreformann/styremedlem i en rekke industri-, hvalfangstog skipselskaper.

I 1953 donerte Anders Jahre én million kroner til Universitetet i Oslo. Senere fulgte flere gaver. Disse dannet opphavet til Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme. Halvparten av avkastningen fra Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme går til fremme av medisinsk vitenskap og forskning, en fjerdepart til det juridiske område og en fjerdepart til det kjemisk/tekniske område. Anders Jahre hadde spesiell interesse for medisin, og han bestemte at en del av avkastningen av fondet skulle benyttes til utdeling av en årlig nordisk medisinsk pris for internasjonalt sett oppsiktsvekkende arbeid.

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: en hovedpris og en pris for yngre forskere. I 1961 ble Anders Jahre kreert til doctor juris honoris causa ved Universitetet i Oslo, og i 1963 til medisinsk æresdoktor ved Lunds universitet. Han var æresmedlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Nordiske Medisinske Selskap i Stockholm. Han innehadde en rekke internasjonale ordener.

Publisert 5. okt. 2012 10:58 - Sist endret 7. feb. 2020 16:55