Forslag til kandidat til UiOs menneskerettighetspris 2020

Frist for å foreslå kandidat til prisen er 15. april. I 2020 utsettes fristen til 7. mai pga korona. I tillegg til UiOs enheter kan også organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner sende inn forslag. 

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand.

Forslaget til kandidater skal 

  • inneholde hvem som er forslagsstiller (organisasjon, forening og/eller person).
  • ha en kort begrunnelse.
  • være merket med «UiOs menneskerettighetspris 2020».

Hvor sende inn?

  • Forslag fra UiOs enheter skal sendes inn via ePhorte, se utlysningsbrevet.
  • Forslag fra enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger skal sendes til postmottak@uio.no.
Publisert 25. feb. 2020 13:02 - Sist endret 17. apr. 2020 10:51