English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Prisseremonien finner sted på Universitetet i Oslo 5. desember i forbindelse med Oslo Peace Days.

Om prisen

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.Prisvinneren mottar 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

UiOs menneskerettighetspris 2019

Årets pris går til den kvinnelige imamen Seyran Ates.
Ates er jurist, forfatter og imam i den liberale Ibn Rushd-Goethe-moskeen i Berlin.

Kontakt oss

Har du spørsmål om prisen eller prisutdelingen er det bare å ta kontakt!

Alle prisvinnere

Se vår oversikt og omtale av alle prisvinnerne fra Eli Wiesel i 1986 og fram til i fjor.

Priskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en priskomité.

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984. Menneskerettighetsprisen ble første gang delt ut i 1986, til Elie Wiesel.