English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Om prisen

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.

Prisvinneren mottar 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

UiOs menneskerettighetspris for 2018

Professor Nora Sveaass tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Prisen deles ut i Gamle festsal onsdag 5. desember kl 18, som del av Oslo Peace Days.

Kontakt oss

Har du spørsmål om prisen eller prisutdelingen er det bare å ta kontakt!

Utdelingskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en utdelingskomité. Komiteen ledes av konstituert direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Ragnhild Hennum.

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984. Menneskerettighetsprisen ble første gang delt ut i 1986, til Elie Wiesel.

Alle prisvinnere

Se vår oversikt og omtale av alle prisvinnerne fra Eli Wiesel i 1986 og fram til i fjor.