English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Om prisen

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. Prisvinneren mottar 10 000 euro.

Se vår oversikt og omtale av alle prisvinnerne fra Elie Wiesel i 1986 og fram til i dag.

Nominasjon til UiOs menneskerettighetspris 2022

Universitetet i Oslo inviterer organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å nominere kandidater (personer eller organisasjoner) til UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2022.

UiOs menneskerettighetspris 2021

UiOs menneskerettighetspris 2021 gikk til Jens Petter Gitlesen, en livslang forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter i Norge. Gitlesen har kjempet iherdig for rettighetene til utviklingshemmede på flere fronter – som forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), som leder av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), og som universitetslektor på Universitetet i Stavanger.

Prisen ble delt ut under et arrangement i Unviersitetets aula mandag 6. desember kl 16.15. Arrangementet var åpent for alle.

Jens Petter Gitlesen er leder av Norsk forbund for utviklingshemmede og universitetslektor ved Institutt for økonomi og ledelse på Universitetet i Stavanger er avbildet foran Dmus Media

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984. Menneskerettighetsprisen ble første gang delt ut i 1986, til Elie Wiesel.

Priskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en priskomité.