English version of this page

Om Leo Eitinger

Leo Eitinger (1912-1996) var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo.

Leo Eitinger ble født i Brno, Tsjekkia, og kom til Norge som flyktning i 1939. Under 2. verdenskrig ble han deportert til tilintetgjørelsesleirene Auschwitz og Buchenwald. Av de 762 norske jødene som ble deportert, var Eitinger én av 23 som overlevde.

Han ble senere professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og er kjent for sine vitenskapelige arbeider om psykiske senskader hos holocaust-ofre. Han var en utrettelig forkjemper for menneskerettighetene. Særlig jødenes, krigsfangenes og krigsveteranenes sak lå ham på hjertet.

Eitinger var kommandør av St. Olavs orden. I 1973 ble han utnevnt til æresmedlem av Den tjekkoslovakiske psykiatriske forening som takk for utviklingen av kollegiale og vitenskapelige forbindelser mellom forskere i Norge og Tsjekkoslovakia. I 1988 mottok han Fritt Ord-prisen.

Sammen med sin kone, dannet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984.

Publisert 1. juni 2010 14:43 - Sist endret 21. nov. 2018 16:02