Bilder fra prisutdelingen 2010

Prorektor Inga Bostad

Prorektor Inga Bostad presenterer vinneren.
 

Sonja Boserko

Sonja Biserko snakker om sitt arbeid for menneskerettighetene.
 

Sonja Biserko og Marina Tofting

Prisvinner Sonja Biserko i samtale med assisterende kommunikasjonsdirektør Marina Tofting.
 

Inga Bostad og Sonja Biserko

Prorektor Inga Bostad overrekker prisen til Sonja Biserko.
 

Etter seremonien

Prisvinneren blir gratulert etter seremonien. F.v.: Serbias ambassadør Milan Simurdic, prorektor Inga Bostad, prisvinner Sonja Biserko, konsul for Bosnia-Hercegovina Ivar Amundsen, Bosnia-Hercegovinas ambassadør Elma Kovacevic og Kroatias ambassadør Dobroslav Silovrcic.

Alle foto: Martin Toft

Publisert 15. apr. 2020 12:37 - Sist endret 15. apr. 2020 12:37