Om Sonja Biserko

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond – tildeles i 2010 den serbiske menneskerettighetsforkjemperen Sonja Biserko for hennes utrettelige innsats og aktive internasjonale engasjement.

Prisvinner for 2010, Sonja Biserko.

Gjennom arbeidet med flyktninger, kvinners rettigheter og dokumentasjon av krigsforbrytelser, har hun hatt avgjørende betydning for forsvaret av menneskerettighetene både i Serbia og internasjonalt. Biserko har stått imot krig, etnisk rensning, sterke nasjonalistiske strømninger og korrumpert makt. Hun har forsvart ideen om en moderne stat som beskytter individuelle rettigheter – samtidig som hun selv har levd med fysiske og psykiske angrep og daglige volds- og drapstrusler.

Sonja Biserko regnes i dag som den sterkeste stemmen innenfor menneskerettigheter på Balkan. Hun leder den serbiske Helsingforskomiteen, som har vært blant de aller viktigste menneskerettighetsaktørene i Serbia siden den ble dannet. Gjennom virksomheten i Helsingforskomiteen har Biserko bidratt med konkrete prosjekter og praktisk handling. Hun har aktivt hjulpet enkeltmennesker og søkt å endre samfunnet rundt seg.

Biserko er seniorforsker ved United States Institute of Peace i Washington og gjesteforeleser ved Human Rights Center ved Universitetet i California, Berkeley. Hun er grunnlegger av The Center for Anti-War Action in the Belgrade Forum for International Relations, og medlem av International Editorial Board of International Transitional Justice Journal. I tillegg har hun publisert et utall publikasjoner og mange bøker og artikler om nasjonalisme, krigsforbrytelser, flykningeproblematikk, kvinnerettigheter og interkulturelt samarbeid.

Se også: – Serbia må få ein ny intellektuell elite (Uniforum 22.11.10)

Publisert 13. apr. 2018 14:40 - Sist endret 18. apr. 2018 12:17