English version of this page

UiOs menneskerettighetspris for 2013 til Manfred Nowak

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond – tildeles professor Manfred Nowak, leder av Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte i Wien, som han var med på å etablere i 1992. Novak regnes som en av de fremste menneskerettighetsforkjemperne internasjonalt.

Årets prisvinner er professor Manfred Nowak (Foto: Wikimedia Commons)

Professor Nowak regnes i dag som en av de fremste menneskerettighetsforkjemperne internasjonalt. Gjennom innsatsen som FNs spesialrapportør for tortur 2004-2010 og en lang rekke andre oppdrag for internasjonale organisasjoner, regjeringer og frivillige organisasjoner har han vist utrettelig og modig forsvar for grunnleggende menneskerettigheter, sier priskomitéens leder, Inga Bostad.

Betydelig forfatterskap om menneskerettigheter

I tillegg til å inneha en lang rekke akademiske verv, kan Nowak også vise til et stort og betydelig forfatterskap. Han har publisert over 500 arbeider innen menneskerettigheter og andre rettsvitenskapelige emner.

Populær foreleser

I tillegg til professoratet i internasjonal rett og menneskerettigheter ved Universitetet i Wien, har en rekke ulike akademiske funksjoner og oppdrag gjort Manfred Nowak til en høyt respektert akademiker og populær foreleser innen jus generelt og menneskerettighetsstudier spesielt – og til en verdig prisvinner.

- Nowaks innsats har vært viktig for å utvikle studier i menneskerettigheter på universitetsnivå, sier Inga Bostad.

Publisert 8. aug. 2013 09:07 - Sist endret 23. apr. 2018 12:30