UiOs menneskerettighetspris 2016 til Diana Kordon

UiOs menneskerettighetspris 2016 tildeles den argentinske psykiateren, torturbekjemperen og menneskerettighetsforsvareren Diana Kordon.

Hun har i over 40 år gitt psykologisk bistand og behandling av traumer til ofre for tortur og grove menneskerettighetsbrudd i Argentina.

Rettferdighet innebærer rehabilitering av ofre

Kordon startet sitt arbeid som psykiater for mødrene til de forsvunne på den berømte Maiplassen (Plaze de Mayo). Kordon kjemper for at rettferdighet innebærer rehabilitering av ofre for forbrytelser mot menneskeheten.

En faglig pioner

Hun har vært en faglig pioner i å utvikle psykologisk hjelp til ofre for menneskerettighetsbrudd og utviklet en tilnærming med helsehjelp og rehabilitering til ofrene for militærdiktaturets overgrep, der flere ansvarlige nå er dømt for forbrytelser mot menneskeheten.

Kordons arbeid er trygt forankret i Leo Eitingers tradisjon. Eitinger var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og er kjent for sine vitenskapelige arbeider om psykiske senskader hos Holocaust-ofre.

Publisert 23. sep. 2016 13:26 - Sist endret 16. mai 2019 09:32