English version of this page

Priskomité for UiOs menneskerettighetspris

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en komité.

Priskomiteen ledes av prorektor Gro Bjørnerud Mo. I tillegg har komiteen følgende medlemmer:

  • Leder ved Norsk senter for menneskerettigheter, Gentian Zyberi
  • Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Det medisinske fakultet
  • Dekan Aud Tønnessen, Det teologiske fakultet
  • Direktør for samfunnskontakt og sosialt ansvar DNV GL, Sven Mollekleiv

Vedtekter (Unifor)

Publisert 13. apr. 2011 16:08 - Sist endret 9. juli 2019 10:15