Pris for yngre forskere

Universitetsstyret besluttet i møte 5. februar 2019 å innføre en ny pris for yngre forskere. Dette for å påskjønne unge forskere som har utmerket seg på et tidlig tidspunkt i karrieren.

Formålet med prisen er at den skal være en inspirasjon og en påskjønnelse for lovende yngre forskere. Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være 40 år eller yngre på tildelingstidspunktet. Se statuttene for mer informasjon.

Pris for yngre forskere skal som Forskningsprisen tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år og vil følge samme syklus. Både Forskningsprisen og Pris for yngre forskere vil i 2020 tildeles medisin og naturvitenskap.

Vinnere av pris for yngre forskere

Portrett av prisvinner Karin Kukkonen

2019: Karin Kukkonen

Professor Karin Kukkonen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet.


Se også

Publisert 31. jan. 2019 13:07 - Sist endret 9. mars 2020 13:38