Pris for yngre forskere

Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være 40 år eller yngre på tildelingstidspunktet. Formålet med prisen er at den skal være en inspirasjon og en påskjønnelse for lovende yngre forskere.

Prisen for yngre forskere tildeles vekselvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap. I 2022 tildeles prisen forskere i medisin og naturvitenskap.

Vinnere av pris for yngre forskere

2022 Daniel Quintana

Forsker Daniel Quintana, Institutt for psykologi, Det Samfunnsvitenskapelig fakultet

Daniel Quintana tildeles prisen for yngre forskere for sin forskning på hormonet oksytocin og dets betydning for fysisk og mental helse.

Quintana er en ung og allerede internasjonalt anerkjent forsker i et tverrfaglig forskningsfelt innenfor sosial nevrovitenskap og biologisk psykologi og psykiatri. Forskningen hans er spisset mot hormonet oksytocin, hvor et hovedmål er å undersøke oksytocins terapeutiske potensial for å bedre sosial dysfunksjon

I sin forskning har Quintana gått nye veier ved å ta i bruk en rekke nyskapende metodiske tilnærminger. Ulike bibliometriske indikatorer viser at forskningsresultatene hans har stort internasjonalt gjennomslag. Han er en svært produktiv forsker med flere artikler i prestisjetunge tidsskrifter.

Quintana er også en dedikert vitenskapsformidler, og deler regelmessig sine egne resultater på tvers av ulike sosiale nettverk. Han har arbeidet for å forbedre forskningsformidling og åpen forskning ved jevnlig å lede workshops og holde foredrag om begge disse temaene på instituttnivå, universitetsnivå og nasjonalt nivå.


2021 Maja Janmyr

Professor Maja Janmyr, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet.

Professor Maja Janmyr arbeider med internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet og er en velrennomert ekspert innen flyktning- og migrasjonsrett både i Norge og i utlandet. Hennes forskning kjennetegnes ved tverrfaglig og nyskapende metodologi, og har hatt betydelige ringvirkninger for undervisningen ved Det juridisk fakultetet.


Bildet kan inneholde: person, ansikt, svart, øyenbryn, svart og hvit.2020 Trude Storelvmo

Professor Trude Storelvmo, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Trude Storelvmo studerer hvordan ulike typer partikler i atmosfæren kan påvirke klimaet, avhengig av deres evne til å danne skydråper eller iskrystaller. Manglende forståelse av disse prosessene representerer en av de største hindringene for målet om å simulere fremtidige klimaendringer med nødvendig presisjon. Etter doktorgraden i 2006 har hun opparbeidet seg en imponerende internasjonal karriere, og hun har bygget opp et svært viktig tverrfaglig samarbeidsnettverk som søker å svare bredt på spørsmål om faktorer som påvirker klima.


Portrett av prisvinner Karin Kukkonen2019 Karin Kukkonen

Professor Karin Kukkonen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet.

Karin Kukkonen er en svært aktiv forsker og miljøbygger.  Hun mottar prisen for sine banebrytende publikasjoner innen flere ulike fagområder, og sin store innsats i ikke mindre enn fem ulike forskningsprosjekter.  Kukkonen leder to av disse. Prosjektene hun deltar i er i stor grad tverrfaglige, og Kukkonen har arbeidet systematisk med å bygge opp, utvide og styrke ulike former for forskningssamarbeid både internt på instituttet, men også med andre miljøer ved UiO og internasjonalt.


Kontakt

Seniorrådgiver Margaret Louise Fotland

Publisert 31. jan. 2019 13:07 - Sist endret 30. aug. 2022 13:16