Priskomité for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Priskomiteen blir ledet av prorektor. For tiden har komiteen følgende interne medlemmer:

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder av komiteen)
  • Professor Espen Ytreberg (medlem HumSam)
  • Professor Ingjerd Hoëm (vara HumSam)
  • Professor II Hanne Flinstad Harbo (medlem MedNat)
  • Professor Dag O. Hessen (vara MedNat)

I tillegg har komiteen en ekstern representant for hver av prisene, med unntak av Utdanningsprisen som har en studentrepresentant utnevnt av Studentparlamentet. For tiden er dette følgende:

  • Forskningsprisen: Ulrika Mörth, professor, Stockholms universitet
  • Pris for yngre forskere: Marta Bivand Erdal, seniorforsker, PRIO
  • Utdanningsprisen: Dorthea Enger (SP)
  • Formidlingsprisen: Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør Stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier
  • Innovasjonsprisen: Bo Nyborg Andersen, fagdirektør, Norsk romsenter
Publisert 24. apr. 2019 11:01 - Sist endret 19. mars 2020 11:26