Priskomité for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Priskomiteen blir ledet av prorektor. For tiden har komiteen følgende interne medlemmer:

  • Prorektor Åse Gornitzka (leder av komiteen)
  • Professor Bjørn Olav Utvik (medlem HumSam)
  • Professor Halvor Mehlum (vara HumSam)
  • (medlem MedNat)
  • Professor Anders Malthe-Sørenssen (vara MedNat)

I tillegg har komiteen en ekstern representant for hver av prisene, med unntak av Utdanningsprisen som har en studentrepresentant utnevnt av Studentparlamentet. For tiden er dette følgende:

  • Forskningsprisen: Ulrika Mörth, professor, Stockholms universitet
  • Pris for yngre forskere: Tanja Storsul, direktør, ISF
  • Utdanningsprisen: Vemund Haugevik Jernsletten, Studentparlamentet
  • Formidlingsprisen: Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør Stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier
  • Innovasjonsprisen: Anita Krohn Traaseth, Start up Norway
Publisert 24. apr. 2019 11:01 - Sist endret 1. nov. 2022 12:37