Utdanningsprisen

Utdanningsprisen tildeles personer eller fagmiljøer for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og/eller læringsmiljø. Tidligere het prisen "Læringsmiljøprisen". Nå har denne prisen fått nytt navn og nye statutter.

Vinnere av utdanningsprisen


Bildet kan inneholde: smil.2020 Lisbeth M. Brevik

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Lisbeth M. Brevik har gitt et omfattende bidrag til å utvikle nyskapende forskningsbasert undervisning med fokus på studentaktive lærings- og vurderingsformer. Spesielt har hun utført et nyskapende arbeid med ‘medforskning’ som vurderingsform, som nærmest har skapt en «vurderingsrevolusjon». I ‘Medforskning’ inkluderes studenter i forskning på nye måter, og avsluttende eksamen har form av en prøveforelesning.


Bilde av Malcolm Langford

2019 Malcolm Langford

Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet.


Bilde av Anne Helene Kveim Lie

2018 Anne Kveim Lie

Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.


2017 MOOC-gruppa for "Introduction to Norwegian"

MOOC-gruppa for "Introduction to Norwegian" ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet.


2016 Gruppe for design av informasjonssystemer

Gruppe for design av informasjonssystemer ved professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


2015 Studieretningen Computational physics

Studieretningen Computational physics, Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


2014 Emnet HIS4050 – Historieformidling

Emnet HIS4050 – Historieformidling ved undervisningsleder John McNicol, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet.


Bilde av Liv Finstad

2013 Liv Finstad

Professor Liv Finstad, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet.


Bilde av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

2012 Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen ved Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


2011 Computers in Science Education

Computers in Science Educations-prosjektet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


2010 Pedagogisk forskningsinstitutt

Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Vinnere 1989–2009

År Vinnere

2009

Den internasjonale sommerskolen

2008 Masterprogrammet International Community Health ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet
2007 Avdeling for kompetansehevende studier, Det teologiske fakultet
2006 Gründerskolen
2005 Mikroelektronikk systemer (MES) -gruppen, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2004 Juss-Buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet
2003 Prosjektforum, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2002 Avdeling for arkeologi, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Det historisk-filosofiske fakultet
2001 Grunnstudiet i medisin for ny studieplan, "Oslo 96", Det medisinske fakultet
2000 Fysisk institutt for arbeidet med kursene FYS 112 og FYS 113, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1999 Læringsmiljøprisen ble ikke delt ut dette året
1998 Biologisk institutt for kurset BIO 101 - Grunnkurs i biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1997 Hovedfagsprosjektet "Citizenship and the State in The Middle East" ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
1996 Engelsk hovedfag, Det historisk-filosofiske fakultet
1995 Avdeling for farmakologi, Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1994 Innføringskursene i matematikk, MA 001 og MA 100, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1993 16. termin på medisinerstudiet (samfunnsmedisinske fag), Det medisinske fakultet
1992 Det teologiske fakultet
1991 Fysisk institutt for forskningsprogrammet "Kooperative fenomener", Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1990 Kaptein W. Wilhelmsen og frues bakteriologiske institutt, Det medisinske fakultet
1989 Det juridiske fakultet for det nye studieopplegget for 1. avdeling

 

Publisert 9. juni 2011 15:44 - Sist endret 30. juni 2020 09:39