Åse Gornitzka

Prorektor
Bilde av Åse Gornitzka
English version of this page
Telefon 22856036
Rom 903
Brukernavn
Besøksadresse Lucy Smiths hus 9. etasje Problemveien 7
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Professor Åse Gornitzka er prorektor i perioden 2021-2025.

Akademisk bakgrunn

Faglige interesser

 • Offentlig politikk og administrasjon
 • Organisasjonsteori og institusjonell teori
 • EUs beslutningsprosesser, flernivåforvaltning
 • Offentlige reformer og organisasjonsendring
 • Informasjonsgrunnlaget for offentlig politikk
 • Kunnskapspolitikk og -organisasjoner

Undervisning

Bakgrunn

Viserektor for forskning og høyere utdanning, 2017-2021, UiO.

Professor ved Institutt for statsvitenskap, UiO

Statsviter fra UiO, Doktorgrad fra Faculty of Public Administration, University of Twente.

Bl.a. forsker ved Arena Senter for Europaforskning UiO fra 2004.

Verv

 • Styremedlem, Universitetsforlaget
 • Styremedlem, The Peder Sather Center for Advanced Study, University of California, Berkeley
 • Medlem av Tillväxtanalys vetenskapliga råd, Stockholm
 • Tidligere styremedlem SCANCOR The Scandinavian Consortium for Organizational Research - SCANCOR Stanford University /SCANCOR Weatherhead Center, Harvard University,
 • Tidligere styremedlem TIK-senteret, UiO

Jeg blogger sammen med resten av rektoratet på rektorbloggen.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Reformer, EU, Kunnskapsorganisasjoner

Publikasjoner

 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2022). Organization Theory. I Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (Red.), Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781800371965.
 • Krick, Eva & Gornitzka, Åse (2020). Tracing scientisation in the EU Commission’s expert group system. Innovation. The European Journal of Social Sciences. ISSN 1351-1610. doi: 10.1080/13511610.2020.1811649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gornitzka, Åse (2019). Fri flyt av vitenskap? EØS-avtalens betydning for forskning i Norge : . Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 77(4), s. 388–397. doi: 10.23865/intpol.v77.1998. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Le recrutement au merite favorise la bonne gouvernance: comment les agences de l’Union europeenne recrutent-elles leur personnel? Revue Internationale des Sciences Administratives. ISSN 0303-965X. 85(2), s. 257–273. doi: 10.3917/risa.852.0257.
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2019). Reputation Management in Public Agencies: The Relevance of Time, Sector, Audience, and Tasks. Administration & Society. ISSN 0095-3997. 51(6), s. 885–914. doi: 10.1177/0095399718771387. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2019). Reputation Management in Nordic Universities - Profile and Development over Time. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 43–66. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (2019). Reputation Management, Social Embeddedness, and Rationalization of Universities. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 3–42. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel? International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 85(2), s. 247–263. doi: 10.1177/0020852317691342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krick, Eva & Gornitzka, Åse (2018). The governance of expertise production in the EU Commission’s ‘high level groups’: tracing expertisation tendencies in the expert group system. I Bevir, Mark & Phillips, Ryan (Red.), Decentring European Governance. Routledge. ISSN 9781351209540. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781351209557.
 • Krick, Eva & Gornitzka, Åse (2018). The Expertisation of Stakeholder Involvement in EU Policy Making. I Holst, Cathrine; Warat, Marta & Góra, Magdalena (Red.), Expertisation and Democracy in Europe. Routledge. ISSN 978-1138288232. s. 51–70. doi: 10.4324/9781315268033-4.
 • Gornitzka, Åse (2017). The European Governance of Education Policy: Crisis, Collisions and Sectoral Defence. I Nixon, Jon (Red.), Higher Education in Austerity Europe. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4742-7726-6. s. 47–62. doi: 10.5040/9781474277297.ch-002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maassen, Peter; Gornitzka, Åse & Fumasoli, Tatiana (2017). University reform and institutional autonomy: A framework for analysing the living autonomy. Higher Education Quarterly. ISSN 0951-5224. 71(3), s. 239–250. doi: 10.1111/hequ.12129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & De Boer, Harry (2017). Change in university governance structures in continental Europe. Higher Education Quarterly. ISSN 0951-5224. 71(3), s. 274–289. doi: 10.1111/hequ.12127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2017). Higher Education in Knowledge Systems. I Shin, Jung Cheol & Teixeira, Pedro N. (Red.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-94-017-9553-1. doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_23-1.
 • Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2017). European Flagship universities: Autonomy and change. Higher Education Quarterly. ISSN 0951-5224. 71(3), s. 231–238. doi: 10.1111/hequ.12130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine; Gornitzka, Åse & Christensen, Johan (2017). Knowledge Regimes in the Nordic Countries. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2175-2.
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2017). Reputation Management in Complex Environments — A Comparative Study of University Organizations. Higher Education Policy. ISSN 0952-8733. 30(1), s. 123–140. doi: 10.1057/s41307-016-0010-z.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Organization Theory. I Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (Red.), Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782548492. s. 32–45.
 • Gornitzka, Åse (2015). 'All in'? Patterns of participation in EU education policy-making. I Souto-Otero, Manuel (Red.), Evaluating European education policy-making. Privatization, networks and the European Commission.. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-28797-7. s. 92–123. doi: 10.1057/9781137287984.0009.
 • Gornitzka, Åse (2015). Executive governance of European science - technocratic, segmented, and path dependent? I Wedlin, Linda & Nedeva, Maria (Red.), Towards European Science: Dynamics and policy of an evolving European Research Space. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78254 550 7. s. 83–104. doi: 10.4337/9781782545514.
 • Gornitzka, Åse & Sverdrup, Ulf (2015). The Expert-Executive Nexus in the European Administrative System: Expert Groups and the European Commission. I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1. s. 401–418. doi: 10.1057/9781137339898_23.
 • Papadimitriou, Antigoni; Gornitzka, Åse & Stensaker, Bjørn (2015). Designed diffusion? The impact of an EU instrument for public management reform in the Western Balkans. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 37(6), s. 629–647. doi: 10.1080/07036337.2015.1046857.
 • Gornitzka, Åse & Sverdrup, Ulf (2015). Societal inclusion in expert venues: Participation of interest groups and business in the european commission expert groups. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 3(1), s. 151–165. doi: 10.17645/pag.v3i1.130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2015). The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications . I Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (Red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-33988-1. s. 227–245. doi: 10.1057/9781137339898_13.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). People who run the European Parliament: Staff demography and its implications. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 36(7), s. 659–675. doi: 10.1080/07036337.2014.935362.
 • Gornitzka, Åse (2014). How Strong are the European Union's Soft Modes of Governance? The Use of Open Method Coordination in National Policy-making in the Knowledge Policy Domain. I Chou, Meng-Hsuan & Gornitzka, Åse (Red.), Building the Knowledge Economy in Europe: New Constellations in European Research and Higher Education Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78254 528 6. s. 160–187. doi: 10.4337/9781782545293.00012.
 • Gornitzka, Åse & Metz, Julia (2014). European Institution Building under Inhospitable Conditions: The Unlikely Establishment of the European Institute of Innovation and Technology. I Chou, Meng-Hsuan & Gornitzka, Åse (Red.), Building the Knowledge Economy in Europe: New Constellations in European Research and Higher Education Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78254 528 6. s. 111–130. doi: 10.4337/9781782545293.00010.
 • Gornitzka, Åse & Metz, Julia (2014). Dynamics of Institution Building in the Europe of Knowledge: The Birth of the European Research Council. I Chou, Meng-Hsuan & Gornitzka, Åse (Red.), Building the Knowledge Economy in Europe: New Constellations in European Research and Higher Education Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78254 528 6. s. 81–110. doi: 10.4337/9781782545293.00009.
 • Gornitzka, Åse & Chou, Meng-Hsuan (2014). Building a European Knowledge Area: An Introduction to the Dynamics of Policy Domains on the Rise. I Chou, Meng-Hsuan & Gornitzka, Åse (Red.), Building the Knowledge Economy in Europe: New Constellations in European Research and Higher Education Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78254 528 6. s. 1–26. doi: 10.4337/9781782545293.00006.
 • Gornitzka, Åse & Stensaker, Bjørn (2014). The Dynamics of European Regulatory Regimes in Higher Education: Challenged Prerogatives and Evolutionary Change. Policy and Society: An Interdisciplinary Journal of Policy Research. ISSN 1449-4035. 33(3), s. 177–188. doi: 10.1016/j.polsoc.2014.08.002.
 • Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). Dynamics of Convergence and Divergence: Exploring Accounts of Higher Education Policy Change. I Mattei, Paola (Red.), University Adaptation in Difficult Economic Times. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-998939-3. s. 13–30. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199989393.003.0002.
 • Sverdrup, Ulf & Gornitzka, Åse (2014). The European Commission's expert groups as an information system. I Blom, Tannelie & Vanhoonacker, Sophie (Red.), The politics of information : the case of the European Union. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-32540-2. s. 127–145. doi: 10.1057/9781137325419.0017.
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). Global Pressures and National Cultures: A Nordic University Template? I Mattei, Paola (Red.), University Adaptation in Difficult Economic Times. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-998939-3. s. 30–51. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199989393.003.0003.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). A Not So Technocratic Executive? Everyday Interaction between the European Parliament and the Commission. West European Politics. ISSN 0140-2382. 37(1), s. 1–18. doi: 10.1080/01402382.2013.832952.
 • Gornitzka, Åse (2013). Channel, Filter or Buffer? National Policy Responses to Global Rankings. I Erkkilä, Tero (Red.), Global university rankings: Challenges for European higher education. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-29686-3. s. 75–91. doi: 10.1057/9781137296870.0012.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2013). Parliament staff: unpacking the behaviour of officials in the European Parliament. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 20(4), s. 495–514. doi: 10.1080/13501763.2012.718885.
 • Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2012). University reform and the Nordic Model. I Kwiek, Marek & Maassen, Peter (Red.), National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway. Peter Lang Publishing Group. ISSN 3631638086. s. 111–126.
 • Berg, Lisbet & Gornitzka, Åse (2012). The consumer attention deficit syndrome: Consumer choices in complex markets. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 55(2), s. 159–178. doi: 10.1177/0001699312440711.
 • Langfeldt, Liv; Godø, Helge Lauritz; Gornitzka, Åse & Kaloudis, Aris (2012). Integration modes in EU research: Centrifugality versus coordination of national research policies. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 39(1), s. 88–98. doi: 10.1093/scipol/scs001.
 • Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2011). University governance reforms, global scripts and the "Nordic Model". Accounting for policy change? I Schmid, Josef; Amos, Karin; Schrader, Josef & Thiel, Ansgar (Red.), Welten der Bildung? Vergleichende Analysen von Bildungspolitik und Bildungssystemen. Nomos. ISSN 978-3-8329-7018-5. s. 149–177. doi: 10.5771/9783845234076-149.
 • Gornitzka, Åse (2011). Universitetene og en stille administrativ revolusjon. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Gornitzka, Åse & Sverdrup, Ulf (2011). Access of Experts: Information and EU Decision-making. West European Politics. ISSN 0140-2382. 34(1), s. 48–70. doi: 10.1080/01402382.2011.523544.
 • Gornitzka, Åse (2010). Bologna in Context: a horizontal perspective on the dynamics of governance sites for a Europe of Knowledge. European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 45(4), s. 535–548. doi: 10.1111/j.1465-3435.2010.01452.x.
 • Sverdrup, Ulf & Gornitzka, Åse (2010). Enlightened Decision Making? The Role of Scientists in EU Governance. Politique européenne. ISSN 1623-6297. s. 125–149.
 • Gornitzka, Åse (2009). Networking Administration in Areas of National Sensitivity: The Commission and European Higher Education. I Amaral, Alberto; Neave, Guy; Musselin, Christine & Maassen, Peter (Red.), European Integration and the Governance of Higher Education and Research. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4020-9505-4. s. 109–131.
 • Gornitzka, Åse (2009). Research Policy and the European Union -- Multi-layered Policy Change? I Clancy, Patrick & Dill, David D. (Red.), The Research Mission of the University: Policy Reforms and Institutional Response. Brill|Sense. ISSN 978-90-8790-995-6. s. 53–75.
 • Stensaker, Bjørn & Gornitzka, Åse (2009). The Ingredients of Trust in European Higher Education. I Kehm, Barbara; Huisman, Jeroen & Stensaker, Bjørn (Red.), The European Higher Education Area: Perspectives on a Moving Target. Brill|Sense. ISSN 978-90-8790-712-9. s. 125–139.
 • Gornitzka, Åse (2009). Styringsreformer i høyere utdanning i Europa - politiske ambisjoner mellom omgivelsespress og sektortradisjoner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 25(2), s. 127–156.
 • Gornitzka, Åse (2008). The Internationalisation of Research and Higher Education. Changing Borders of Knowledge. I Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (Red.), Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4020-8282-5. s. 1–11.
 • Smeby, Jens-Christian & Gornitzka, Åse (2008). All Cosmopolitans Now? The Changing International Contacts of University Researchers. I Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (Red.), Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4020-8282-5. s. 37–50.
 • Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (2008). The Internationalisation of National Knowledge Policies. Promoting Interests, Following Rules, or Learning from Abroad? I Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (Red.), Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4020-8282-5. s. 141–169.
 • Gornitzka, Åse; Gulbrandsen, Magnus & Langfeldt, Liv (2008). Crossing the Borders. Changing Patterns and Forces of Internationalisation. I Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (Red.), Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4020-8282-5. s. 171–184.
 • Smeby, Jens-Christian & Gornitzka, Åse (2008). All Cosmopolitans Now? I Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (Red.), Borderless Knowledge. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4020-8282-5. s. 37–50.
 • Sverdrup, Ulf & Gornitzka, Åse (2008). Who consults? The configuration of expert groups in the European union. West European Politics. ISSN 0140-2382. 31(4), s. 725–750.
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2008). Internationalisation of higher education: the gap between national policy-making and institutional needs. Globalisation, Societies and Education. ISSN 1476-7724. 6(1), s. 1–11. doi: 10.1080/14767720701855550.
 • Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2007). An instrument for national political agendas: the hierarchical vision. I Olsen, Johan P & Maassen, Peter (Red.), University dynamics and European integration. Springer. ISSN 9781402059704. s. 81–98.
 • Gornitzka, Åse (2007). The Lisbon process: a supranational policy perspective. I Olsen, Johan P & Maassen, Peter (Red.), University dynamics and European integration. Springer. ISSN 9781402059704. s. 155–178.
 • Olsen, Johan P; Maassen, Peter; Gornitzka, Åse & Stensaker, Bjørn (2007). 'Europe of knowledge': search for a new pact. I Olsen, Johan P & Maassen, Peter (Red.), University dynamics and European integration. Springer. ISSN 9781402059704. s. 181–214.
 • Sverdrup, Ulf & Gornitzka, Åse (2007). Who consults? Expert groups in the European Union. I Egeberg, Morten (Red.), Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe. Connex - Network of Excellence, University of Mannheim. ISSN 1864-1539. s. 191–230.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (2019). Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-92712-1. 220 s.
 • Chou, Meng-Hsuan & Gornitzka, Åse (2014). Building the Knowledge Economy in Europe: New Constellations in European Research and Higher Education Governance. Edward Elgar Publishing. ISBN 978 1 78254 528 6. 252 s.
 • Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (2008). Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4020-8282-5. 193 s.
 • Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (2008). Borderless Knowledge. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4020-8282-5. 193 s.
 • Gornitzka, Åse & Langfeldt, Liv (2008). Bordeless knowledge? Understanding the "new" internationalisation of research and higher education in Norway. Springer. ISBN 9781402082832. 193 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). Vaccine inequities expose fault lines in North-South collaboration. University World News.
 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). A step backwards in the fight against global vaccine inequities. The Lancet. ISSN 0140-6736. 397(10268). doi: 10.1016/S0140-6736%2820%2932596-4.
 • Krick, Eva & Gornitzka, Åse (2017). Expertisation of policy advice? Dynamics of the EU Commission’s high level groups.
 • Krick, Eva; Holst, Cathrine & Gornitzka, Åse (2017). The negotiated expertise of ad hoc advisory committees and the dynamics and variations of knowledge regimes.
 • Krick, Eva & Gornitzka, Åse (2017). Expertisation of the EU Commission’s expert groups? .
 • Gornitzka, Åse (2016). The effect of European Union agencies on the expertise-executive nexus in the European Commission.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?
 • Gornitzka, Ase & Knutsen, Carl Henrik (2015). A note from the new editors of scandinavian political studies. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 38(1), s. 1–3. doi: 10.1111/1467-9477.12043.
 • Holst, Cathrine & Gornitzka, Åse (2015). The Role of Expert Knowledge in EU Executive Institutions.
 • Gornitzka, Åse & Holst, Cathrine (2015). The Expert-Executive Nexus in the EU: An Introduction. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 3(1), s. 1–12. doi: 10.17645/pag.v3i1.271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Lisbet & Gornitzka, Åse (2014). The Consumer Attention Deficit Syndrome.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). European Parliament staff: Who are they and does their background influence decision-making? EUROPP - European Politics and Policy.
 • Gornitzka, Åse (2014). Europeiske flaggskipsuniversitet – balansegangen mellom eksellens og samfunnsrelevans.
 • Maassen, Peter; Fumasoli, Tatiana & Gornitzka, Åse (2014). The level of internal integration in European flagship universities.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). The technocratic European Commission - a myth? EUDO CAFE.
 • Fumasoli, Tatiana; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2012). Institutional autonomy in Higher Education.
 • Fumasoli, Tatiana; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2012). Institutional autonomy in flagship universities.
 • Chou, Meng-Hsuan & Gornitzka, Åse (2011). I kunnskapens Europa. [Avis]. Addressa (kronikk).
 • Berg, Lisbet & Gornitzka, Åse (2010). The Consumer Atention Deficit Syndrome.
 • Gornitzka, Åse (2008). Institutionalising Governance for a Europe of Knowledge: the application of the Open Method of Coordination in research and education policy.
 • Gornitzka, Åse & Sverdrup, Ulf (2008). Who are the experts? The informational basis of EU decision making.
 • Gornitzka, Åse & Larsen, Ingvild Marheim (2008). The “institutional paradox” and university change: four cases of moving the unmovable?
 • Gornitzka, Åse (2008). Institutionalising Governance for a Europe of Knowledge: the application of the Open Method of Coordination in research and education policy.
 • Larsen, Ingvild Marheim & Gornitzka, Åse (2008). The "institutional paradox" and university change: four cases of moving the unmovable?
 • Gornitzka, Åse & Sverdrup, Ulf (2008). The informational basis of EU decision making- a national bias?
 • Gornitzka, Åse (2008). New Public Management og høyere utdanning: Styringsrevolusjon eller stor ståhei om ingenting?
 • Gornitzka, Åse (2008). OMC – A Watershed in European Education policy?
 • Gornitzka, Åse (2008). Changing political conditions for ’the Europe of Knowledge’ –The University’s “Pact” under stress?
 • Leruth, Benjamin; Gornitzka, Åse & Fumasoli, Tatiana (2015). A Multi-level Approach to Differentiated Integration: Distributive Policy, National Heterogeneity and Actors in the European Research Area. ARENA Centre for European Studies, University of Oslo.
 • Fumasoli, Tatiana; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). University Autonomy and Organizational Change Dynamics. Universitetet i Oslo. 2014(08).
 • Elken, Mari; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Vukasovic, Martina (2011). European integration and the transformation of higher education. Department of Educational Research, University of Oslo.
 • Chou, Meng-Hsuan & Gornitzka, Åse (2011). Den femte frihet og Kunnskapens Europa: Konsekvenser for Norge. Europautredningen: Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU.
 • Gornitzka, Åse; Larsen, Ingvild Marheim & Gunnes, Hebe (2009). Universitetsadministrasjon i Kvalitetsreformens tiår. NIFU. ISSN 978-82-7218-622-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. juli 2017 17:00 - Sist endret 6. apr. 2022 14:24