Bjørn Stensaker

Viserektor for utdanning
Bilde av Bjørn Stensaker
English version of this page
Telefon +47-22844472
Mobiltelefon +47-99707913
Rom 918
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Lucy Smiths hus 9. etasje Problemveien 7
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Professor Bjørn Stensaker er viserektor for utdanning i perioden 2021-2025.

Øvrige tilknytninger: Senter for læring og utdanning

Akademiske interesser

 • Høyrere utdanning
 • Styring og organisering av utdanningsinstitusjoner
 • Utdanningsreformer
 • Organisasjon og ledelse
 • Komparative og internasjonale studier
 • Rådgivning og innovasjon
 • IKT og læring

Jeg blogger sammen med resten av rektoratet på rektorbloggen.

For mer informasjon, vennligst gå til Bjørn Stensakers presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring

Publikasjoner

 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2022). Bounded innovation or agency drift? Developments in European higher education quality assurance. Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN 0260-2938. doi: 10.1080/02602938.2022.2078476.
 • Huisman, Jeroen & Stensaker, Bjørn (2022). Performance governance and management in higher education revisited: international developments and perspectives. Quality in Higher Education. ISSN 1353-8322. 28(1), s. 106–119. doi: 10.1080/13538322.2021.1951457.
 • Jungblut, Jens; Stensaker, Bjørn & Vukasovic, Martina (2021). University Rankings and students’ information needs: what is the relation? I Hazelkorn, Ellen & Mihut, Georgiana (Red.), Research Handbook on University Rankings. Theory, Methodology, Influence and Impact. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788974974. s. 307–319.
 • Stensaker, Bjørn (2021). På vei mot en ny kollegialitet? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 220–225.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2021). Mergers and missions: Investigating consequences for system diversity. Higher Education. ISSN 0018-1560. 82, s. 411–434. doi: 10.1007/s10734-021-00730-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn (2021). Building institutional capacity for student competencies: An organizational perspective. International Journal of Chinese Education. ISSN 2212-585X. doi: 10.1177/22125868211006200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lee, Jenny & Stensaker, Bjørn (2021). Research on internationalisation and globalisation in higher education—Reflections on historical paths, current perspectives and future possibilities. European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 56(2), s. 157–168. doi: 10.1111/ejed.12448. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Mihut, Georgiana (2021). Strategic advisory boards – the emergence of shadow governance in universities? International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2021.1913237. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). Introduction: The background for and the ambitions of the current book, Global Trends in Higher Education Quality Assurance. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44031-9. doi: 10.1163/9789004440326_001.
 • Stensaker, Bjørn (2020). Policy Implementation in Higher Education, Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer Nature. ISSN 978-94-017-8904-2. s. 2252–2259. doi: 10.1007/978-94-017-8905-9_138.
 • Stensaker, Bjørn (2020). External Quality Assurance in Higher Education, Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer Nature. ISSN 978-94-017-8904-2. s. 421–426. doi: 10.1007/978-94-017-8905-9_523.
 • Stensaker, Bjørn & Karakhanyan, Susanna (2020). Institutional quality management: Comparative reflections, Global Trends in Higher Education Quality Assurance. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44031-9. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004440326_005.
 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). External quality assurance: Comparative reflections, Global Trends in Higher Education Quality Assurance. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44031-9. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004440326_004.
 • Stensaker, Bjørn & Karakhanyan, Susanna (2020). Quality assurance: legitimacy, efficiency and control issues, Global Trends in Higher Education Quality Assurance. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44031-9. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004440326_003.
 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). External quality assurance: The landscape, the players and developmental trends, Global Trends in Higher Education Quality Assurance. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44031-9. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004440326_002.
 • Holen, Rasa; Ashwin, Paul; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). Student partnership: exploring the dynamics in and between different conceptualizations. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. doi: 10.1080/03075079.2020.1770717. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lee, Jenny J; Vance, Hillary; Stensaker, Bjørn & Ghosh, Sowmya (2020). Global rankings at a local cost? The strategic pursuit of status and the third mission. Comparative Education. ISSN 0305-0068. 56(2), s. 236–256. doi: 10.1080/03050068.2020.1741195. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dong, Xilu; Maassen, Peter; Stensaker, Bjørn & Xu, Xiuling (2020). Governance for excellence and diversity? The impact of central and regional affiliation for the strategic positioning of Chinese top universities. Higher Education. ISSN 0018-1560. doi: 10.1007/s10734-020-00516-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aamodt, Per O; Graversen, Ebbe Krogh; Hovdhaugen, Elisabeth; Schmidt, Evanthia Kalpazidou; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). The relationship between external quality assurance and the work of study programme leaders: a comparative study. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 43–56.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Quality Work: Reflections and Refinements. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 175–186.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). Quality Systems in Higher Education Institutions: Enabling and Constraining Quality Work. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 19–41.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Researching ‘Quality Work’ in Higher Education. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 1–18.
 • Dong, Xilu; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2019). Balancing Excellence and Diversity in Higher Education? The Role of the Chinese First–level Discipline Evaluation Scheme. Policy Reviews in Higher Education. ISSN 2332-2969. 3(2), s. 208–230. doi: 10.1080/23322969.2019.1640635.
 • Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2019). From organised anarchy to de-coupled bureaucracy: The transformation of university organisation. Higher Education Quarterly. ISSN 0951-5224. 73(4), s. 456–468. doi: 10.1111/hequ.12229. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollscheid, Sabine; Stensaker, Bjørn & Bugge, Markus (2019). Evidence-Informed Policy and Practice in the Field of Education: The Dilemmas Related to Organizational Design . European Education : Issues and Studies. ISSN 1056-4934. 51(4). doi: 10.1080/10564934.2019.1619465. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Hanne Foss; Aarrevaara, Timo; Geschwind, Lars & Stensaker, Bjørn (2019). Evaluation Practices and Impact: Overload? I Pinheiro, Romulo; Geschwind, Lars; Hansen, Hanne Foss & Pulkkinen, Kirsi (Red.), Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education. A comparative Account from the Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-11737-5. s. 235–266. doi: 10.1007/978-3-030-11738-2_8.
 • Pinheiro, Romulo; Aarrevaara, Timo; Berg, Laila Nordstrand; Fumasoli, Tatiana; Geschwind, Lars & Hansen, Hanne Foss [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Nordic Higher Education in Flux: System Evolution and Reform Trajectories. I Pinheiro, Romulo; Geschwind, Lars; Hansen, Hanne Foss & Pulkkinen, Kirsi (Red.), Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education. A comparative Account from the Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-11737-5. s. 69–108. doi: 10.1007/978-3-030-11738-2_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pulkkinen, Kirsi; Aarrevaara, Timo; Berg, Laila Nordstrand; Geschwind, Lars; Hansen, Hanne Foss & Hernes, Helge [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does It Really Matter? Assessing the Performance Effects of Changes in Leadership and Management Structures in Nordic Higher Education. I Pinheiro, Romulo; Geschwind, Lars; Hansen, Hanne Foss & Pulkkinen, Kirsi (Red.), Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education. A comparative Account from the Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-11737-5. s. 3–36. doi: 10.1007/978-3-030-11738-2_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn; Hovdhaugen, Elisabeth & Maassen, Peter (2019). The practices of quality management in Norwegian higher education: Collaboration and control in study programme design and delivery. International Journal of Educational Management. ISSN 0951-354X. 33(4), s. 698–708. doi: 10.1108/IJEM-11-2017-0327. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn; Elken, Mari & Maassen, Peter (2019). Studieprogramledelse – et spørsmål om organisering? UNIPED. ISSN 1500-4538. 42(1), s. 91–105. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn (2019). Socially embedded universities and the search for meaning. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 251–269. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_10.
 • Pinheiro, Romulo & Stensaker, Bjørn (2018). Balancing efficiency and equity in a welfare state setting: High participation higher education in Norway. I Cantwell, Brendan; Marginson, Simon & Smolentseva, Anna (Red.), High Participation Systems of Higher Education. Oxford University Press. ISSN 9780198828877. s. 386–417. doi: 10.1093/oso/9780198828877.003.0014.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2018). Variation in student success across Europe: Exploring the relevance of system-level explanations . International Journal of Chinese Education. ISSN 2212-585X. 7(2), s. 229–245. doi: 10.1163/22125868-12340099. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn (2018). Quality assurance and the battle for legitimacy - Discourses, Disputes and Dependencies . Higher Education Evaluation and Development (HEED). ISSN 2514-5789. 12(2), s. 54–62. doi: 10.1108/HEED-10-2018-0024. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Karen; Fumasoli, Tatiana & Stensaker, Bjørn (2018). Shadow organising: emerging stakeholder collaboration in higher education to enhance quality. Journal of Higher and Further Education. ISSN 1469-9486. 44(4), s. 365–377. doi: 10.1080.0309877x.2018.1541975. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lee, Jenny; Vance, Hillary & Stensaker, Bjørn (2018). Examining Rankings and Strategic Planning: Variations in local commitments. I Wu, Yan; Wang, Qi & Liu, Nian Cai (Red.), World-Class Universities: Towards a Global Common Good and Seeking National and Institutional Contributions. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-38963-2. s. 88–101. doi: 10.1163/9789004389632_005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2018). Conceptualising ‘quality work’ in higher education. Quality in Higher Education. ISSN 1353-8322. 24(3), s. 189–202. doi: 10.1080/13538322.2018.1554782. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2018). Policy, Perceptions, and Practice: A Study of Educational Leadership and Their Balancing of Expectations and Interests at Micro-level. Higher Education Policy. ISSN 0952-8733. s. 1–18. doi: 10.1057/s41307-018-0115-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leiber, Theodor; Stensaker, Bjørn & Harvey, Lee (2018). Bridging theory and practice of impact evaluation of quality management in higher education institutions: a SWOT analysis. European Journal of Higher Education. ISSN 2156-8235. 8(3), s. 351–365. doi: 10.1080/21568235.2018.1474782.
 • Stensaker, Bjørn; Lee, Jenny; Rhoades, Gary; Ghosh, Sowmya; Castiello-Gutièrrez, Santiago & Vance, Hillary [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Stratified University Strategies: The shaping of institutional legitimacy in a global perspective. Journal of Higher Education. ISSN 0022-1546. 90(4), s. 539–562. doi: 10.1080/00221546.2018.1513306.
 • Stensaker, Bjørn (2018). Universitets- og høyskolepedagogikk i lys av historiske og internasjonale utviklingstrekk. UNIPED. ISSN 1500-4538. 41(3), s. 206–216. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jungblut, Jens; Stensaker, Bjørn & Vukasovic, Martina (2018). What kind of quality assurance leads to improved performance and accountability? The views of European students. I Hazelkorn, Ellen; Coates, Hamish & McCormick, Alexander C. (Red.), Research Handbook on Quality, Performance and Accountability in Higher Education. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78536 974 2. s. 321–331. doi: 10.4337/9781785369759.00034.
 • Frølich, Nicoline; Christensen, Tom & Stensaker, Bjørn (2018). Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. 34(4), s. 475–493. doi: 10.1177/0952076718762041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn (2018). University Alliances: Enhancing Control, Capacity, and Creativity in Dynamic Environments. Educational Studies Moscow. ISSN 1814-9545. 13(1), s. 132–153. doi: 10.17323/1814-9545-2018-1-132-153. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ozolins, Modris; Stensaker, Bjørn; Gaile-Sarkaane, Elina; Ivanova, Liene; Lapina, Inga & Ozolina-Ozola, Iveta [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Institutional attention to European policy agendas: exploring the relevance of instrumental and neo-institutional explanations. Tertiary Education and Management. ISSN 1358-3883. 24(4), s. 338–350. doi: 10.1080/13583883.2018.1459820. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Dedze, Indra (2018). The painters behind the profile: the rise and functioning of communication departments in universities. Higher Education. ISSN 0018-1560. 76(6), s. 1109–1122. doi: 10.1007/s10734-018-0258-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vukasovic, Martina & Stensaker, Bjørn (2018). University alliances in the Europe of knowledge: Positions, agendas and practices in policy processes. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 17(3), s. 349–364. doi: 10.1177/1474904117724572. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fumasoli, Tatiana; Stensaker, Bjørn & Vukasovic, Martina (2018). Tackling the multi-actor and multi-level complexity of European governance of knowledge: Transnational actors in focus. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 17(3), s. 325–334. doi: 10.1177/1474904117742763. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abualrub, Iyad & Stensaker, Bjørn (2018). How are universities responding to demands for improved learning environments? Journal of Further and Higher Education. ISSN 0309-877X. 42(5), s. 721–732. doi: 10.1080/0309877X.2017.1311991. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2018). Learning outcomes – a useful tool in quality assurance? Views from academic staff. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. 43(4), s. 614–624. doi: 10.1080/03075079.2016.1185776. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Huisman, Jeroen & Stensaker, Bjørn (2017). Understanding Strategy Practices in Universities. I Bleiklie, Ivar; Enders, Jurgen & Lepori, Benedetto (Red.), Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-53864-8. s. 167–188. doi: 10.1007/978-3-319-53865-5_7.
 • Papadimitriou, Antigoni; Levy, Daniel; Stensaker, Bjørn & Kanazir, Sanja (2017). Public regulatory arrangements for private higher education in the Western Balkans. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 16(6), s. 800–819. doi: 10.1177/1474904117733183. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn (2017). Academic development as cultural work: responding to the organizational complexity of modern higher education institutions. International Journal for Academic Development. ISSN 1360-144X. 23(4), s. 274–285. doi: 10.1080/1360144X.2017.1366322. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn; Van der Vaart, Rob; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). The expansion of academic development: The challenges of organizational coordination and collaboration. I Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori & Van der Vaart, Rob (Red.), Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change.. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-56498-2. s. 19–42. doi: 10.1007/978-3-319-56499-9_2.
 • Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori & Van der Vaart, Rob (2017). Strategic challenges in the development of teaching and learning in research-intensive universities. I Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori & Van der Vaart, Rob (Red.), Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change.. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-56498-2. s. 1–19. doi: 10.1007/978-3-319-56499-9_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn & Fumasoli, Tatiana (2017). Multi-level strategies in universities: Coordination, contestation or creolization? Higher Education Quarterly. ISSN 0951-5224. 71(3), s. 263–273. doi: 10.1111/hequ.12126. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rhoades, Gary & Stensaker, Bjørn (2017). Bringing Organisations and Systems Back Together: Extending Clark's Entrepreneurial University. Higher Education Quarterly. ISSN 0951-5224. 71(2), s. 129–140. doi: 10.1111/hequ.12118. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Do global university rankings drive convergence? Evidence from the Nordic region. I Hazelkorn, Ellen (Red.), Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education. Routledge. ISSN 9781138828117.
 • Friedrich, Philipp; Prøitz, Tine Sophie & Stensaker, Bjørn (2016). Disciplining the Disciplines? How qualification schemes are written up at study program level in Norwegian higher education. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. 21(7), s. 870–886. doi: 10.1080/13562517.2016.1184138.
 • Cardoso, Sónia; Rosa, Maria Joao & Stensaker, Bjørn (2016). Why is quality in higher education not achieved? The view of academics. Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN 0260-2938. 41(6), s. 950–965. doi: 10.1080/02602938.2015.1052775.
 • Morphew, Christopher; Fumasoli, Tatiana & Stensaker, Bjørn (2016). Changing missions? How the strategic plans of research-intensive universities in Northern Europe and North America balance competing identities. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. 43(6), s. 1074–1088. doi: 10.1080/03075079.2016.1214697.
 • Michelsen, Svein; Sweetman, Rachel; Stensaker, Bjørn & Bleiklie, Ivar (2016). Shaping perceptions of a policy instrument: The political-administrative formation of learning outcomes in higher education in Norway and England. Higher Education Policy. ISSN 0952-8733. 29(3), s. 399–417. doi: 10.1057/s41307-016-0009-5.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Stensaker, Bjørn (2016). Utdanningsledelse - Stimulering av et felles engasjement for studieprogrammene? UNIPED. ISSN 1500-4538. 39(2), s. 144–157. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-02-05.
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2016). Global rankings in the Nordic region: challenging the identity of research-intensive universities? Higher Education. ISSN 0018-1560. 72(6), s. 781–795. doi: 10.1007/s10734-015-9975-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn & Fumasoli, Tatiana (2015). Scandinavian Flagship Universities: An Appraisal of Leading National Universities in the European Context. I Douglass, John Aubrey (Red.), The New Flagship University. Changing the Paradigm from Global Ranking to National Relevancy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-50048-9. s. 153–172. doi: 10.1057/9781137500496_7.
 • Leiber, Theodor; Stensaker, Bjørn & Harvey, Lee (2015). Impact evaluation of quality assurance in higher education: methodology and causal designs. Quality in Higher Education. ISSN 1353-8322. 21(3), s. 288–311. doi: 10.1080/13538322.2015.1111007.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). Global Trends in Higher Education Quality Assurance. Brill|Sense. ISBN 978-90-04-44031-9. 348 s.
 • Teixeira, Pedro N.; Shin, J C; Amaral, Alberto; Bernasconi, A; Magalhães, António & Kehm, Barbara [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2020). Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer Nature. ISBN 978-94-017-8904-2. 2767 s.
 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2020). Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISBN 978-3-030-41756-7. 186 s.
 • Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori & Van der Vaart, Rob (2017). Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-56498-2. 228 s.
 • Cloete, Nico; Goedegebuure, Leo; Gornitzka, Åse; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Stensaker, Bjørn (2016). Pathways through higher education research: A festschrift in honour of Peter Maassen. Department of Education, University of Oslo. ISBN 978-82-569-7044-5. 166 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frølich, Nicoline; Bleiklie, Ivar & Stensaker, Bjørn (2021). The actual work of university leaders. Short paper accepted to be presented to sub-theme 71.
 • Frølich, Nicoline; Vukasovic, Martina; Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2021). Pressing problems in researching structural reforms and mergers in higher education.
 • Jongbloed, Ben; de Boer, Harry; Stensaker, Bjørn & Elken, Mari (2020). Performance Agreements in Denmark, Ontario and the Netherlands.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Stensaker, Bjørn (2020). Hvilke formål bør Studiebarometeret tjene? [Internett]. Khrono.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2018). Navigating complexity: leadership work at institutional top level.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2018). All student-centered now? Analyzing institutional teaching and learning policies in Scandinavia.
 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2018). Sentrale funn og anbefalinger fra QNHE prosjektet .
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2018). Organizing quality work in higher education institutions.
 • Stensaker, Bjørn; Elken, Mari & Maassen, Peter (2018). Study program leadership: a matter of organization?
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2017). The Practices of Quality Management: Collaboration and control of study program delivery.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2017). Quality work in Higher Education.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2016). State power and university autonomy: Analyzing the role of internal governance modes.
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2016). Beyond Bologna? Change processes and change drivers within study programs in Norwegian higher education.
 • Damsa, Crina I.; Nerland, Monika & Stensaker, Bjørn (2016). Enhancing student learning through ‘student-centered approaches’: What matters for educational quality?
 • Stensaker, Bjørn (2015). Norske universiteter og høyskoler som strategiske organisasjoner. I Oxley, Kristin (Red.), Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03395-5. s. 16–19.
 • Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2015). Learning outcomes - a useful tool in quality assurance. Views from academic staff.
 • Kvalø, Øystein Kolstad; Langford, Malcolm; Stensaker, Bjørn; Stokke, Mira Sofie; Uehara, Dan & Westbye, Hilde (2021). Hjemmeeksamen i koronatiden: Et taktskifte blant jusstudenter. CELL: Centre on Experiential Legal Learning.
 • Stensaker, Bjørn; Winka, Katarina; Pettersson, Eva; Andersen, Hanne Leth; Hatlen, Jan Frode & Bjørnsdatter, Oda [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anerkjennelse av individuell kompetanse og organisatorisk kulturutvikling - på samme tid? Evaluering av UiTs meritteringsordning. UiT.
 • Kvalø, Øystein Kolstad; Langford, Malcolm; Stensaker, Bjørn; Stokke, Mira Sofie; Uehara, Dan & Westbye, Hilde (2020). Hjemmeeksamen i koronatiden: Evaluering av obligatoriske eksamener. CELL: Centre on Experiential Legal Learning.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Innovative practices in higher education quality assurance : A study of new activities, tasks and roles in six quality assurance agencies in Europe. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0492-7.
 • Maassen, Peter; Andreadakis, Zacharias; Gulbrandsen, Magnus & Stensaker, Bjørn (2019). The Place of Universities in Society. Körber Stiftung.
 • Aamodt, Per O; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim & Federici, Roger Andre (2019). Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019. NTNU Samfunnsforskning AS. ISSN 978-82-7570-604-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Caspersen, Joakim; Aamodt, Per O; Stensaker, Bjørn & Federici, Roger Andre (2018). Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 Delrapport 2. NTNU Samfunnsforskning. ISSN 978-82-7570-553-0.
 • Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Dalseng, Carmen Celine From (2016). Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) . ISSN 978-82-327-0201-5.
 • Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete & Reymert, Ingvild (2016). Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0181-0.
 • Bugge, Markus; Wollscheid, Sabine & Stensaker, Bjørn (2016). Evaluering av Kunnskapssenter for utdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0188-9.
 • Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete & Reymert, Ingvild (2016). Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0178-0.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per O; Reymert, Ingvild & Stensaker, Bjørn (2016). Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0174-2.
 • Vossensteyn, Hans; Stensaker, Bjørn; Kottman, Andrea; Hovdhaugen, Elisabeth; Jongbloed, Ben & Wollscheid, Sabine [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Dropout and Completion in Higher Education in Europe. European Commission, Education and Culture. ISSN 978-92-79-52357-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. aug. 2021 12:40 - Sist endret 1. des. 2021 12:48