Gro Bjørnerud Mo

Prorektor
Bilde av Gro Bjørnerud Mo
English version of this page
Telefon +47- 22854333
Mobiltelefon +47-40281612
Rom 903
Brukernavn
Besøksadresse Lucy Smiths hus 9. etasje Problemveien 7
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Gro Bjørnerud Mo er prorektor ved Universitetet i Oslo i perioden 2017-2021.

Akademisk bakgrunn

Undervisnings- og veiledningsområder

Fransk litteratur

Faglige kompetanseområder

Fransk litteratur, spesielt  fransk poesi, retorikk og historie på 1500- og 1600-tallet.

Bakgrunn

Fra 1. august 2017, prorektor ved Universitetet i Oslo

2008 - d.d., professor i fransk litteratur, HF, UiO

2007 - 2014, prodekan for studier og utdanning, HF, UiO

2001 - 2007, førsteamanuensis i fransk litteratur, HF, UiO

2000 - 2001, rådgiver i Norges Forskningsråd, førsteamanuensis i fransk litteratur, Høgskolen i Stavanger

1999, dr. art., HF, UiO

 

Jeg blogger sammen med resten av rektoratet på rektorbloggen.

Emneord: Frankrike, Fransk litteratur, Litteraturhistorie, Litteraturteori

Publikasjoner

 • Eriksen, Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud & Mo, Gro Bjørnerud (2017). Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  9(1), s 1- 5 . doi: 10.3384/cu.2000.1525.17911 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2017). Collecting uncollectables: Joachim Du Bellay. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  9(1), s 23- 35 . doi: 10.3384/cu.2000.1525.179123 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2017). Marcel Proust on erotic dreams and oneiric knowledge, In Carole M. Cusack & Simone Marshall (ed.),  Unattended Moments: The Medieval Presence in the Modernist Aesthetic.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004356108.  kapittel.  s 62 - 77
 • Mo, Gro Bjørnerud (2017). Plaintes et prosodies. François de Malherbe et les échecs de la consolation. l'esprit créateur.  ISSN 0014-0767.  57(2), s 63- 75 . doi: 10.1353/esp.2017.0019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aukrust, Kjerstin & Mo, Gro Bjørnerud (2015). Mythologies of War and Peace in Malherbes's and Aubigné's Poetry, In Elisabeth Våghäll Nivre (ed.),  Allusions and Reflections. Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-7454-0.  Part III: French Literature.  s 207 - 222
 • Mo, Gro Bjørnerud (2015). Tristan en Norvège. Cahiers Tristan L'Hermite.  ISSN 0241-9890.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2014). "Je ne suis pas fishing for compliments". Proust et l'anglais, I: Ingmar Söhrman & Katharina Vajta (red.),  La langue dans la littérature, la littérature dans la langue.  Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-7346-811-4.  kapittel.  s 27 - 39
 • Mo, Gro Bjørnerud (2013). Cérémonies et subjectivité dans la poésie officielle de Francois de Malherbe. XVIIe siècle.  ISSN 0012-4273.  (260), s 469- 479 . doi: 10.3917/dss.133.0469
 • Mo, Gro Bjørnerud (2013). Du Bellay, Poet of Rome, in Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  XXVI, s 91- 106 . doi: 10.5617/acta.5799
 • Mo, Gro Bjørnerud (2012). "Tegn på liv", I: Ingvild Folkvord; Priscilla Ringrose & Ingfrid Thowsen (red.),  Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0030-9.  artikkel.  s 213 - 221
 • Mo, Gro Bjørnerud (2011). Antonomasier. Det egne og det lånte i renessansen, I: Karin Gundersen & Mari Lending (red.),  Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0077-7.  artikkel.  s 67 - 84
 • Mo, Gro Bjørnerud (2011). Lapidarismens kunst, I: Gro Bjørnerud Mo; Mari Lending & Erik Thorstensen (red.),  Karin Gundersen: Lapidarismer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35103-7.  Innledning.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2010). Corps sanglants, souffrants et pétrifiés, I: Kjerstin Aukrust & Charlotte Bouteille-Meister (red.),  Corps sanglants, souffrants et macabres. La représentation de la violence faite au corps en Europe, XVIe-XVIIe siècles.  Presses Sorbonne Nouvelle.  ISBN 978-2-87854-489-3.  artikkel.  s 129 - 143
 • Mo, Gro Bjørnerud (2008). Imitating Poets, Plagiarizing Editors. The Case of François de Malherbe, In Hall Bjørnstad (ed.),  Borrowed Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-333-2.  kapittel.  s 163 - 177
 • Mo, Gro Bjørnerud (2008). La Princesse de Cleves - a Retrospective Glance, In Claire Lapraik Guest (ed.),  Rhetoric, Theatre and the Arts of Design.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-496-0.  kapittel.  s 304 - 319
 • Mo, Gro Bjørnerud & Sellevold, Kirsti (2008). The French Paratexts, In Terence Cave (ed.),  Thomas More's Utopia in Early Modern Europe. Paratexts and Contexts.  Manchester University Press.  ISBN 978-0-7190-7730-2.  kapittel.  s 181 - 205
 • Mo, Gro Bjørnerud (2005). Jean-Philippe Toussaint et l'ouverture de l'espace. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  (20), s 107- 113
 • Holm, Jon & Mo, Gro Bjørnerud (2004). Forord, I: Gro Bjørnerud Mo & Jon Holm (red.),  Figura : Festskrift for Karin Gundersen.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-183-4.  Forord.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2000). On Reading Light. Francois de Malherbe and "la clarté", In Dag T Andersson & Roy Tommy Eriksen (ed.),  Innovation and Tradition, Essays on Renaissance Art and Culture.  Edizione Kappa, Roma.  ISBN 88-7890-384-1.  s 138 - 144

Se alle arbeider i Cristin

 • Mo, Gro Bjørnerud; Lending, Mari & Thorstensen, Erik (red.) (2011). Karin Gundersen: Lapidarismer. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35103-7.  82 s.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2009). Et nesten historisk preg. Essays om fransk litteratur. Unipub forlag.  ISBN 9788274773974.  196 s.
 • Mo, Gro Bjørnerud & Holm, Jon (red.) (2004). Figura : Festskrift for Karin Gundersen. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-183-4.  336 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæbø, Solve; Selvik, Bjørg Kristin; Nøstbakken, Linda; Mo, Gro Bjørnerud; Jakobsen, Wenche; Samdal, Oddrun; Gårseth-Nesbakk, Levi; Waaler, Nina; Kjeldstad, Berit Johanne; Faye, Atle; Hilding, Greta; Roppen, Johann; Engen, Tore Petter; Bredahl, Vibeke; Grønvold, Stine; Eggen, Astrid Birgitte; Steder, Vidar Brundtland; Waagbø, Sissel Anne; Schei, Amanda & Arnesen, Mats (2020, 01. april). Tar ulike grep for å hindre juks under vårens hjemmeeksamen.  Khrono.no.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2017). Dystopian and utopian images of the Nordic in French contemporary literature.
 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud & Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter (2015). Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2015). Han skrev en roman, men nå ser deler av handlingen ut til å bli virkelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2015). Noen betraktninger om søvn, drøm og sannhet i På sporet av den tapte tid.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2015). Roland Barthes og kjærlighetens forrykte tale.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2015). Tapt. For tidlig. For sent. Feil. Litterære museumsøyeblikk.
 • Mo, Gro Bjørnerud & Geir, Uvsløkk (2015). Samtale om Michel Houellebecqs roman Soumission.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2014). “After long wandering on the darkened plain”. A reading of. Joachim du Bellay's Poetry.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2014). Fire gleder og en sorg.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2014). Marcel Proust's models. On museological transfers in "A la Recherche du Temps Perdu".
 • Mo, Gro Bjørnerud (2014). Proust og engelsk.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2014). Sleeping and dreaming in Proust.
 • Aukrust, Kjerstin & Mo, Gro Bjørnerud (2013). “[…] la tolerance ou non tolerance de deux religions”. Agrippa d’Aubigné and religious tolerance.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2013). Anmeldelse av Helge Vidar Holm, Moeurs de Province. Essais d'analyse bakhtinienne. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  1, s 73- 77
 • Mo, Gro Bjørnerud (2013). De romanske språkene i Sverige, sett fra Norge.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2013). ”Kongene i mitt liv går bort”- fremstillinger av kongens død i fransk diktning på 15- og 1600-tallet.
 • Aukrust, Kjerstin & Mo, Gro Bjørnerud (2012). "Mythologies of war and peace in 16th century French poetry".
 • Mo, Gro Bjørnerud (2012). Royal Deaths and Their Poetic Representations − Henry II (†1559) and Henry IV (†1610).
 • Mo, Gro Bjørnerud (2011). Innledning om behov for språkkompetanse i norsk arbeids- og næringsliv. Hva kan det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo tilby?.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2011). Poeta viator. Joachim Du Bellay in Rome.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2011). Recognizing Rome. Joachim Du Bellay and intertextuality.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2011). Sarkozy, presidenten som hater romaner?.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2010). Antonomasier: om det egne og det lånte i renessansen.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2010). Bokpresentasjon av Et nesten historisk preg. Essays om fransk litteratur.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2010). Intervju om Molière.
 • Gammelgaard, Karen; Mo, Gro Bjørnerud & Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Elevene blir ikke gode nok i språk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 9- 9
 • Mo, Gro Bjørnerud (2008). Corps sanglants, souffrants et pétrifiés. Une lecture de François de Malherbe.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2007). Imitation, plagiarism, and the history of the book: two small examples.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2006). Kings, places and praise in in sixteenth- and seventeenth century France.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2006). Michel Houellebecq et La possibilité d'une île.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2005). D'Aubigné og Malherbe, om dikt og sted.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2005). Jean-Philippe Toussaint et l'ouverture de l'espace.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2005). La Princesse de Clèves. A retrospective glance.
 • Bjørnstad, Hall & Mo, Gro Bjørnerud (2004). Anmeldelse av Elisabeth Løvlies Literary Silences in Pascal, Rousseau, and Beckett. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (2), s 174- 182
 • Mo, Gro Bjørnerud (2004). Praeteritio. Alt som ikke er, I: Gro Bjørnerud Mo & Jon Holm (red.),  Figura : Festskrift for Karin Gundersen.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-183-4.  21.  s 178 - 185
 • Mo, Gro Bjørnerud (2004). Saint-John Perse og landflyktighetens landskap.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2003). A History of Admiration.
 • Mo, Gro Bjørnerud & Ystad, Hallvard (2003). Saint-John Perse, Anabasis - Eksil.
 • Aukrust, Kjerstin & Mo, Gro Bjørnerud (2003). À la recherche du Spleen et de l'Idéal - Une lecture de huit poèmes de Baudelaire.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2002). Entre larmes et monuments; Malherbe aujourd'hui.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2002). Jean-Philippe Toussaint; pratiques et rêves.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2002). L'art de la nouvelle; littérature et enseignement.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2002). Men fjernkontrollen min får du aldri. Om Jean-Philippe Toussaints roman La Télévision.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2002). anmeldelse av Knut Ove Eliassen og Svein-Eirik Fauskevåg: Frihetens Århundre. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.
 • Mo, Gro Bjørnerud & Jean, Virginie (2002). Victor Hugo et ses femmes, dialogue.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2000). Fremstilling av drøm og kjærlighet i Pierre de Ronsards sonetter.
 • Mo, Gro Bjørnerud (2000). Pierre de Ronsard's masquarades.
 • Mo, Gro Bjørnerud (1999). La poésie est une danse. Lire François de Malherbe. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. juli 2017 16:34 - Sist endret 8. okt. 2020 10:58