Svein Stølen

Rektor
Bilde av Svein Stølen
English version of this page
Telefon +47-22856303
Rom 902
Brukernavn
Besøksadresse Lucy Smiths hus 9. etasje Problemveien 7
Postadresse Postboks 1072 Blindern

Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo for perioden 2017-2025.

Jeg har vært rektor ved Universitetet i Oslo siden 1 august 2017, og er gjenvalgt for en andre fireårsperiode. Av bakgrunn er jeg kjemiker. Jeg er også valgt som første president i den europeiske universitetsalliansen Circle U.

Jeg har tidligere vært prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (2013-2016) og instituttleder for Kjemisk institutt (2009-2012). Jeg har ledet Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, og var første styreleder både for UiO:livsvitenskap og for Digitalt Liv Norge. Jeg har i tillegg vært medlem i styret til Institutt for Energiteknologi (2012-2017) samt Forskningsrådets divisjonsstyre for vitenskap (2015-2017).

Jeg leder pr i dag styret for Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, er nestleder i styret til The Guild of European Research-Intensive Universities, og styremedlem i Oslo Universitetssykehus. Jeg leder dessuten Olav Thon Stiftelsens to fagråd, og Anders Jahres Fond til Vitenskapens Fremme.

Jeg mottok i 2011 Universitetet i Oslos formidlingspris på vegne av Kjemisk institutt, og er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Jeg blogger sammen med resten av rektoratet på rektorbloggen.

Emneord: Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Publisert 7. jan. 2013 12:36 - Sist endret 15. mai 2021 21:27