Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Personer 1 - 25 av 806
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bent Aaby Aaby, Bent Seniorarkitekt +47-91721532 bent.aaby@admin.uio.no Verneplaner, Prosjektledelse, Skilting
Bilde av Gøril Aaseth Aaseth, Gøril Seniorkonsulent +47-22841138 +47-48091682 goril.aaseth@admin.uio.no Infosenter, Mottak av studenter
Bilde av M Abohussein Abohussein, M Senioringeniør +47-22852923 +47-48129728 +47-48129728 m.abohussein@usit.uio.no
Bilde av Temsgen Abraham Abraham, Temsgen Senioringeniør +47-22840808 +47-95734757 temsgen.abraham@usit.uio.no OA, BOT
Achalhi, Mohamed Driftstekniker +47-45510341 mohamed.achalhi@admin.uio.no Bygningsdrift, Verneombud
Bilde av Nyojah Rogers Ali Adam Adam, Nyojah Rogers Ali Driftsleder +47-22855017 +47-95204793 93411175 n.r.a.adam@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Lene Akerhaugen Akerhaugen, Lene Overingeniør +47-22852949 +47-95705921 lene.akerhaugen@usit.uio.no
Bilde av Thor Oddmund Albertsen Albertsen, Thor Oddmund Driftstekniker +47-22856202 t.o.albertsen@admin.uio.no Budtjeneste, Posttjeneste
Bilde av Kjerstin Album Album, Kjerstin Seniorkonsulent +47-22854649 kjerstin.album@admin.uio.no Intern revisjon
Bilde av Arve Aleksandersen Aleksandersen, Arve Rådgiver +47-22856187 arve.aleksandersen@admin.uio.no Forskningspolitikk, Analyse, Rangeringer, Forskningsadministrasjon, forskningsresultater, Evaluering
Bilde av Tove Alm Alm, Tove Førstekonsulent +47-22841029 tove.alm@admin.uio.no Honorar, Lønn
Bilde av Vibeke Alm Alm, Vibeke Seniorrådgiver +47-22856010 vibeke.alm@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningssamarbeid, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering
Bilde av Steffen Almløv Almløv, Steffen Driftstekniker +47-22855007 steffen.almlov@admin.uio.no Vakt og alarm, Sikkerhet
Bilde av Steinar Almløv Almløv, Steinar Senioringeniør +47-95447190 steinar.almlov@admin.uio.no Energiledelse, Vedlikeholdsplaner
Bilde av Mouhammad Alshbib Alshbib, Mouhammad Overingeniør +47-90203016 mouhammad.alshbib@admin.uio.no Bygningsdrift, Teknisk
Bilde av Ole Henrik Alstad Alstad, Ole Henrik Fagingeniør - Seksjon for bygningsteknikk +47-92208060 o.h.alstad@admin.uio.no Bygningsteknikk
Bilde av Johan Amalathas Amalathas, Johan Ingeniør johan.amalathas@usit.uio.no
Bilde av Monica Lihus Ambrosen Ambrosen, Monica Lihus Seniorkonsulent +47-22856214 +47-45200606 m.l.ambrosen@admin.uio.no Kontorstøtte, Innkjøp, Arrangementer, Profileringsartikler
Bilde av Safet Amedov Amedov, Safet Senioringeniør +47-22840038 91735782 91735782 safet.amedov@usit.uio.no
Bilde av Ghazaleh Amini Amini, Ghazaleh Seksjonssjef +47-22856071 ghazaleh.amini@admin.uio.no Internasjonalisering, Forskermobilitet, Euraxess, Forskerbolig, Integrering
Bilde av Marius Heimly Amundsen Amundsen, Marius Heimly Driftsleder m.h.amundsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Trond Hasle Amundsen Amundsen, Trond Hasle Gruppeleder +47-22840058 +47-90052080 90052080 t.h.amundsen@usit.uio.no
Bilde av Marianne Knutsdotter Andenæs Andenæs, Marianne Knutsdotter Seniorrådgiver +47-97687638 +47 97687638 m.k.andenas@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Kronikker, Forskningsformidling
Bilde av Cecilie Andersen Andersen, Cecilie Rådgiver +47-22851802 +47-97755640 cecilie.andersen@admin.uio.no HR-utvikling, Kompetanseutvikling, Kurs, Prosjektledelse
Bilde av Lena Andersen Andersen, Lena Seksjonssjef +47-22855330 lena.andersen@admin.uio.no Prosjektledelse, Arkiv, ePhorte