English version of this page

Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Personer 1 - 25 av 816
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bent Aaby Aaby, Bent Seniorarkitekt +47-91721532 bent.aaby@admin.uio.no Verneplaner, Prosjektledelse, Skilting
Bilde av Anita Aarem Aarem, Anita Seniorkonsulent +47-47386990 anita.aarem@admin.uio.no Lederstøtte, Eiendomsavdelingen
Bilde av Amund Aasbrenn Aasbrenn, Amund Konsulent amund.aasbrenn@admin.uio.no Sosiale medier, Markedsføring
Bilde av Gøril Aaseth Aaseth, Gøril Seniorkonsulent +47-22841138 goril.aaseth@admin.uio.no Infosenter, Mottak av studenter, Veiledning
Bilde av M Abohussein Abohussein, M Senioringeniør +47-22852923 +47-48129728 +47-48129728 m.abohussein@usit.uio.no
Bilde av Temsgen Abraham Abraham, Temsgen Senioringeniør +47-22840808 +47-95734757 temsgen.abraham@usit.uio.no BOT, OA
Achalhi, Mohamed Driftstekniker +47-45510341 mohamed.achalhi@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Nyojah Rogers Ali Adam Adam, Nyojah Rogers Ali Driftsleder +47-95204793 n.r.a.adam@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Lene Akerhaugen Akerhaugen, Lene Overingeniør +47-22852949 +47-95705921 lene.akerhaugen@usit.uio.no
Bilde av Shehnaz Akram Akram, Shehnaz Konsulent +47-22857794 shehnaz.akram@admin.uio.no Servicetorget, Eiendomstjenester, FDV
Bilde av Thor Oddmund Albertsen Albertsen, Thor Oddmund Driftstekniker +47-22856202 t.o.albertsen@admin.uio.no Budtjeneste, Posttjeneste
Bilde av Kjerstin Album Album, Kjerstin Seniorkonsulent +47-22854649 kjerstin.album@admin.uio.no Intern revisjon
Aleksandersen, Arve Rådgiver +47-22856187 92463948 arve.aleksandersen@admin.uio.no Studieadministrasjon, Studiestatistikk, Studiepolitikk, Analyse, Evaluering, Tableau, Benchmarking, studentsuksess
Bilde av Abigail Louise Aller Aller, Abigail Louise Senioringeniør +47-22856484 a.l.aller@usit.uio.no Python, macOS, iOS, Airwatch, Workspace One, Apple, bash, C, Programming, Unix, Linux
Bilde av Tove Alm Alm, Tove Førstekonsulent +47-22841029 tove.alm@admin.uio.no Honorar, Lønn
Bilde av Vibeke Alm Alm, Vibeke Seniorrådgiver +47-22856010 vibeke.alm@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningssamarbeid, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering
Bilde av Steffen Almløv Almløv, Steffen Driftstekniker +47-22855007 steffen.almlov@admin.uio.no Vakt og alarm, Sikkerhet
Bilde av Mouhammad Alshbib Alshbib, Mouhammad Overingeniør +47-90203016 mouhammad.alshbib@admin.uio.no Bygningsdrift, Teknisk
Bilde av Ole Henrik Alstad Alstad, Ole Henrik Fagingeniør - Seksjon for bygningsteknikk +47-92208060 o.h.alstad@admin.uio.no Bygningsteknikk
Bilde av Johan Amalathas Amalathas, Johan Ingeniør johan.amalathas@usit.uio.no
Bilde av Monica Lihus Ambrosen Ambrosen, Monica Lihus Seniorkonsulent +47-22856214 +47-45200606 m.l.ambrosen@admin.uio.no Kontorstøtte, Innkjøp, Arrangementer, Profileringsartikler
Bilde av Safet Amedov Amedov, Safet Senioringeniør +47-22840038 91735782 91735782 safet.amedov@usit.uio.no
Bilde av Ghazaleh Amini Amini, Ghazaleh Seksjonssjef +47-22856071 ghazaleh.amini@admin.uio.no Internasjonalisering, Forskermobilitet, Euraxess, Opplæring, Integrering
Bilde av Kenneth Amundsen Amundsen, Kenneth Driftstekniker kenneth.amundsen@admin.uio.no Bygningsdrift, Verneombud
Bilde av Marius Heimly Amundsen Amundsen, Marius Heimly Driftsleder m.h.amundsen@admin.uio.no Bygningsdrift