English version of this page

Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) - Side 11

Personer 251 - 275 av 819
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Hagstad Hagstad, Kristin Rådgiver +47-22856328 +47-95156968 kristin.hagstad@admin.uio.no Lederstøtte
Hajdarpasic, Orhan Renholdsleder +47-22851776 +47-92623024 orhan.hajdarpasic@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Ann Kristin Sørli Halvorsen Halvorsen, Ann Kristin Sørli Seniorrådgiver +47-22856023 a.k.s.halvorsen@admin.uio.no EU, Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Ekstern finansiering, Forskningssamarbeid, EU-kontoret
Bilde av Emil Hamre Hamre, Emil Seniorrådgiver +47-22855475 emil.hamre@admin.uio.no EU, Ekstern finansiering, Juridisk rådgivning, Horisont 2020, Forskerstøtte, Regelverk, Kontrakter
Bilde av Lise Hamre Hamre, Lise Overingeniør +47-22840580 lise.hamre@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Skripting, Programmering, Brukerstøtte, Universell utforming
Bilde av Rune Normann Hamre Hamre, Rune Normann Senioringeniør +47-22854116 +47-48222141 48222141 r.n.hamre@usit.uio.no Domain Administrator, Maskinlæring, AI, Deep Learning, Server, Security, Sikkerhet, Arkitektur, Forskning, SCCM
Bilde av Torunn Hancke Hancke, Torunn Seniorrådgiver +47-22845534 +47-94818296 torunn.hancke@admin.uio.no Ekstern finansiering, EU, H2020, EU-kontoret, MSCA, ERC, PES
Bilde av Sveinbjørn Hannesson Hannesson, Sveinbjørn Seniorrådgiver +47-22855961 sveinbjorn.hannesson@admin.uio.no Rapportering, Analyse
Bilde av Andre Nikolai Hansen Hansen, Andre Nikolai Seniorrådgiver +47-22858539 a.n.hansen@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, SAPUiO, Lønn, HR-system
Bilde av Audun Lea Hansen Hansen, Audun Lea Senioringeniør +47-22852930 +47-46472990 a.l.hansen@usit.uio.no SAPUiO, BOT
Bilde av Ingvild Hansen Hansen, Ingvild Senioringeniør +47-22852945 +47-93232890 ingvild.hansen@usit.uio.no Nettpublisering, Oppdragsvirksomheten
Bilde av Kim Tone Hansen Hansen, Kim Tone Driftsleder +47-22857743 +47-97674578 k.t.hansen@admin.uio.no Budtjeneste, Posttjeneste
Hansen, Marthe Yung Mee Konsulent m.y.m.hansen@admin.uio.no Infosenter
Bilde av Øyvind Hatland Hatland, Øyvind Overingeniør +47-22840151 oyvind.hatland@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Programmering, Brukergrensesnitt
Bilde av Sivert Kronen Hatteberg Hatteberg, Sivert Kronen Overingeniør +47-22852757 +47-92033297 s.k.hatteberg@usit.uio.no
Bilde av Mariana Larsen Hatzianastasiou Hatzianastasiou, Mariana Larsen Seniorkonsulent +47-22857435 m.l.hatzianastasiou@admin.uio.no Infosenter, Mottak av studenter, Veiledning
Bilde av Hilde Haug Haug, Hilde Seniorrådgiver +47-22858649 +47-90092163 +47-90092163 hilde.haug@admin.uio.no Anskaffelser, Innkjøp
Bilde av Torgeir Haug Haug, Torgeir Driftstekniker +47-22856202 +47-95845280 torgeir.haug@admin.uio.no Budtjeneste, Posttjeneste
Bilde av Mette Sollihagen Hauge Hauge, Mette Sollihagen Seniorrådgiver +47-22856002 +47-91590047 m.s.hauge@admin.uio.no Forskningsinfrastruktur, Samarbeidsorganet UiO og Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus, Forskningssamarbeid, Forskningsetikk, Høringsuttalelser
Bilde av Beth Haugen Haugen, Beth Seniorkonsulent +47-22856057 beth.haugen@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Bjørn Egil Haugen Haugen, Bjørn Egil Seniorrådgiver +47-41577657 +47-41577657 b.e.haugen@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, eBilag
Bilde av Leif Jarle Haugen Haugen, Leif Jarle Seniorarkitekt +47-91756376 l.j.haugen@admin.uio.no Byggesaker, Universell utforming, Prosjektledelse
Haugen, Mali Ødegaard Seniorkonsulent +47-22841143 m.o.haugen@admin.uio.no Opptak
Bilde av Camilla Haugland Haugland, Camilla Seksjonsleder +47-22856210 +47-95990640 camilla.haugland@admin.uio.no Administrativ ledelse, Strategi
Bilde av Alexander Hauglin Hauglin, Alexander Avdelingsingeniør +47-22840022 alexander.hauglin@usit.uio.no