English version of this page

Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) - Side 12

Personer 276 - 300 av 819
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Helge Hauglin Hauglin, Helge Senioringeniør +47-22840751 helge.hauglin@usit.uio.no Lagring, backup, unix, prosjektledelse
Bilde av Lin Anett Haugsland Haugsland, Lin Anett Seniorrådgiver +47-93444303 l.a.haugsland@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Bilde av Birna Hauksdottir Hauksdottir, Birna Seniorrådgiver +47-22857031 +47-48051483 birna.hauksdottir@admin.uio.no Oracle, Systemutvikling, Rådgivning, Økonomirapporter, Applikasjonsforvaltning
Bilde av Elisabeth Hegerstrøm Hegerstrøm, Elisabeth Førstekonsulent +47-22857086 elisabeth.hegerstrom@admin.uio.no OA, Fakturaer, Oracle, Bilag, Basware
Heid, Steinar Seniorrådgiver +47-97592353 steinar.heid@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, HMS-risikostyring
Bilde av Per Kjell Heitmann Heitmann, Per Kjell Seniorrådgiver +47-22856393 p.k.heitmann@admin.uio.no Økonomistyring, Virksomhetsstyring
Bilde av Kaj Hejer Hejer, Kaj Senioringeniør +47-92064153 kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Bilde av Stein Helgesen Helgesen, Stein Seniorrådgiver +47-22858348 +47-97140686 stein.helgesen@admin.uio.no Økonomistyring, Virksomhetsstyring
Bilde av Adrian Helle Helle, Adrian adriah@student.matnat.uio.no
Bilde av Steffen Hellesøe Hellesøe, Steffen Seksjonssjef +47-95841237 steffen.hellesoe@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Håvard Torp Helmersen Helmersen, Håvard Torp Overingeniør h.t.helmersen@usit.uio.no
Bilde av Gry Anita Hemsing Hemsing, Gry Anita Prosjektleder 22857004 g.a.hemsing@admin.uio.no Prosjektledelse, Prosessforbedring, Digitalisering, Endringsledelse, Strategi, Studieadministrasjon
Bilde av Sjur Hernes Hernes, Sjur Overingeniør +47-22852765 +47 924 87 146 sjur.hernes@usit.uio.no
Bilde av Trude Kristine Hetland Hetland, Trude Kristine Seniorkonsulent +47-22856674 t.k.hetland@admin.uio.no Eiendomstjenester, Servicetorget, Arrangementer
Bilde av Ina Høj Hinden Hinden, Ina Høj Seniorrådgiver +47-22856396 i.h.hinden@admin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Arkiv, Rådgivning, Nettpublisering, Prosessforbedring
Bilde av Svein Hjemstad Hjemstad, Svein Overingeniør +47-22855028 +47-46196986 svein.hjemstad@usit.uio.no
Bilde av Johan Hjemås Hjemås, Johan Seniorrådgiver +47-22856292 johan.hjemas@admin.uio.no Økonomi, Mva
Bilde av Britt Amundsen Hoel Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-22854499 +47-91368921 b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Bilde av Gunnar Hoel Hoel, Gunnar Driftsleder +47-22851100 +47-91688800 gunnar.hoel@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Therese Hagen Hoff Hoff, Therese Hagen Førstekonsulent 95243366 t.h.hoff@usit.uio.no Oppdragsvirksomheten, IT-Kontrakter
Bilde av Tone Sindre Hoff Hoff, Tone Sindre Seniorkonsulent +47-22857620 t.s.hoff@admin.uio.no Erasmus+, Global mobilitet, Ansattmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Utveksling
Bilde av Kamilla Schau Holand Holand, Kamilla Schau Seniorkonsulent +47-22844195 k.s.holand@admin.uio.no
Bilde av Inger Holm Holm, Inger Avdelingsingeniør +47-22852779 +47-95234324 inger.holm@usit.uio.no Databaseadministrasjon, Databaser, UNIT, FS
Bilde av Ivar Holm Holm, Ivar Underdirektør +47-91804652 ivar.holm@usit.uio.no
Bilde av Magnus Holm Holm, Magnus Senioringeniør +47-22840185 magnus.holm@usit.uio.no