Personer med emneord «virksomhetsstyring»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Terje Bakke Bakke, Terje Seniorrådgiver +47 22854779 +47 40847892 terje.bakke@admin.uio.no Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Bilde av Ellen Johanne Caesar Caesar, Ellen Johanne Avdelingsdirektør +47 22856064 +47 92423393 e.j.caesar@admin.uio.no Ledelse, Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse
Bilde av Lin Anett Haugsland Haugsland, Lin Anett Seniorrådgiver +47 93444303 l.a.haugsland@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Bilde av Per Kjell Heitmann Heitmann, Per Kjell Seniorrådgiver +47 22856393 p.k.heitmann@admin.uio.no Økonomistyring, Virksomhetsstyring
Bilde av Stein Helgesen Helgesen, Stein Seniorrådgiver +47 22858348 +47 97140686 stein.helgesen@admin.uio.no Økonomistyring, Virksomhetsstyring
Bilde av Marianne Løken Løken, Marianne Seniorrådgiver +47 22856137 +47 45451501 marianne.loken@admin.uio.no Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Bilde av Silje Rørtveit Mundal Mundal, Silje Rørtveit Seniorrådgiver +47 22855964 +47 97159318 s.r.mundal@admin.uio.no Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Bilde av Dag Roar Nielsen Nielsen, Dag Roar Seniorrådgiver +47 22857561 d.r.nielsen@admin.uio.no virksomhetsstyring, Økonomistyring
Bilde av Jon Christian Ottersen Ottersen, Jon Christian Seniorrådgiver +47 22855963 +4795080817 j.c.ottersen@admin.uio.no Økonomistyring, Virksomhetsstyring
Bilde av Johannes Falk Paulsen Paulsen, Johannes Falk Underdirektør +47 22854057 +47 90687164 j.f.paulsen@admin.uio.no Strategi, Administrative IT-systemer, Systemeierskap, Ledelse, Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse
Bilde av Magnus Otto Rønningen Rønningen, Magnus Otto Seniorrådgiver +47 22854170 m.o.ronningen@admin.uio.no Statistikk, Forskningsadministrasjon, Analyse, Forskningsresultater, Forskningspolitikk, Priser, Virksomhetsstyring