Kristin Lindley

Bilde av Kristin Lindley
English version of this page
Telefon +47 22856004
Mobiltelefon +47 95165128
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 4. etasje 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1073 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Prosjektledelse: Prosjektetablering, oppfølging og rapportering. Besørge tverrfaglig samarbeid, få frem de beste ideene. Sørge for at alle interessenter blir sett og hørt. Realisere avklarte gevinster og måle brukertilfredshet.
 • Endringsledelse: Bidra til utvikling av policyer, besørge hensiktsmessig organisasjonsutvikling, innføre nye IT-systemer og besørge opplæring. Etablere en forvaltningsstruktur som besørger kontinuerlig utvikling av de nye løsningene.
 • Eksempler:
  • Foreldrepermisjonsprosjektet 2013-2014: Etablering av et UiO-servicekontor for oppfølging av foreldrepermisjonssaker
  • Personalrutineprosjektet 2010-2011: Innføring av standard elektronisk flyt for lønnsbestillinger fra alle enheter til sentral lønningsseksjon
  • Lønnskontroll programmet 2008-2009: Innføring av kontrollrutiner på lønnsområdet

Bakgrunn

 • Manager, Deloitte Consulting
 • Siviløkonom, Harvard Business School
 • Sivilingeniør, Teknisk Kybernetikk, NTNU
Emneord: Prosessledelse, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Publisert 15. sep. 2011 09:20 - Sist endret 22. mars 2017 08:48