aminahi

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Er du personalrådgiver eller leder og henvender deg i en ny sak?

Send henvendelsen til alle oss i fagteamet policy og jus

Arbeidsområder

  • Leder for fagteamet policy og jus
  • Juridisk saksbehandling i konkrete arbeidsrettslige saker
  • Råd og veiledning til UiOs ledelse og enhetsledere
  • Juridisk utredningsarbeid innenfor HR-feltet
  • Bidra i kurs- og kompetanseutviklingstiltak innenfor stillingens arbeidsfelt

Bakgrunn

  • Juridisk rådgiver, Politidirektoratet (2017-2018)
  • Jurist, Norsk Industri (2016-2017)
  • Studentansatt, Norsk Industri (2013- 2016)
  • Master i rettsvitenskap (2016)
Emneord: Juridisk rådgivning, Kontrakter, Arbeidsrett
Publisert 7. jan. 2019 13:07 - Sist endret 8. sep. 2021 15:11