Mari Theodorsen

Seniorrådgiver - HR-Seksjonen
Bilde av Mari Theodorsen
English version of this page
Telefon +47 22859358
Rom 423
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4 etasje 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo

Er du personalrådgiver eller leder og henvender deg i en ny sak?

Send henvendelsen til alle oss i fagteamet policy og jus

Arbeidsområder

  • Rådgiver innenfor lov- og avtaleverk
  • Sekretariat for hovedavtaleverket og forholdet til tjenestemannsorganisasjonene
  • Lokale lønnsforhandlinger og andre tariffspørsmål

Bakgrunn

  • Personalrådgiver ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Cand.polit. med hovedfag i kriminologi, Universitet i Oslo
Emneord: Lønnsforhandlinger, Tjenestemannsrett, Regelverk
Publisert 9. sep. 2015 10:13 - Sist endret 8. sep. 2021 14:09