xiaoyw

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsoppgaver

  • Organisasjonsutvikling
  • Lederutvikling
  • Endringsledelse
Emneord: HR-utvikling, Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Endringsledelse
Publisert 13. nov. 2018 09:29 - Sist endret 30. nov. 2018 09:51