English version of this page

Ansatte i Eiendomsavdelingen (EA) - Side 5

Personer 101 - 125 av 244
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Mesut Kasikci Kasikci, Mesut Driftsleder +47 22844022 +47 90847665 +4790847665 mesut.kasikci@admin.uio.no Bygningsdrift, Teknisk
Bilde av Joginder Kaur Kaur, Joginder Renholder +47 22859553 joginder.kaur@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Paramjeet Kaur Kaur, Paramjeet Renholdsleder +47 22859390 +47 40860578 +4740860578 paramjek@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Camille Helene Keskitalo-Wesenberg Keskitalo-Wesenberg, Camille Helene Konsulent +47 22844113 +47 91648467 c.h.keskitalo-wesenberg@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Tendai Kuleya Kittilsen Kittilsen, Tendai Kuleya Renholdsleder +47 22844822 +47 45216235 t.k.kittilsen@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Kjæmperud, Viggo Georg Driftstekniker +47 22855017 +47 99566298 v.g.kjamperud@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Vegard Klemsdal Klemsdal, Vegard Seniorkonsulent +47 22856203 vegard.klemsdal@admin.uio.no Kopiering, Trykking, Reprosentralen
Kornstad, Stein Nilsen Avdelingsingeniør +47 22857760 +47 93412471 s.n.kornstad@admin.uio.no Flytting, Transport
Kristiansen, Ole Andreas Driftstekniker +47 22859711 o.a.kristiansen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Stig A. Kristiansen Kristiansen, Stig A. Seniorrådgiver +47 22856317 +47 482 49 084 s.a.kristiansen@admin.uio.no Eiendomsforvaltning, Internhusleie
Bilde av Rune Kristoffersen Kristoffersen, Rune Driftstekniker +47 22856202 +47 91619407 rune.kristoffersen@admin.uio.no Budtjeneste, Posttjeneste
Bilde av Thea Lund Kristoffersen Kristoffersen, Thea Lund Rådgiver +4793092163 t.l.kristoffersen@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen
Labuca, Joel Abocadie Renholder +47 22854362 j.a.labuca@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Trine Landau Landau, Trine Rådgiver +47 41205483 trine.landau@admin.uio.no Personal, HMS, Fravær, Ansettelser, Eiendomsavdelingen
Bilde av Morten Langerud Langerud, Morten Seniorrådgiver +47 22856387 +47 41366391 morten.langerud@admin.uio.no Eiendomsforvaltning, Internhusleie
Bilde av Gry Cathrin Langseth Langseth, Gry Cathrin Førstekonsulent +47 22857883 g.c.langseth@admin.uio.no Kopiering, Trykking, Verneombud, Reprosentralen
Bilde av Lise Larsen Larsen, Lise Avdelingsleder +47 91737332 lise.larsen@admin.uio.no Renhold, Ledelse
Bilde av Magnus Larsen Larsen, Magnus Driftstekniker +47 46447509 magnus.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Larsen, Morten Driftstekniker +47 22855007 morten.larsen@admin.uio.no Vakt og alarm, Sikkerhet
Bilde av Morten Bråtømyr Larsen Larsen, Morten Bråtømyr Driftsleder +47 97148735 +47 97148735 +4797148735 m.b.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Ole-Petter Larsen Larsen, Ole-Petter Driftstekniker +47 92433860 o.p.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Riitta Lausamo Lausamo, Riitta riitta.lausamo@admin.uio.no Eiendomsavdelingen, Innkjøp
Bilde av Henry Leirdal Leirdal, Henry Seniorkonsulent +47 95760046 henry.leirdal@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Bilag, Refusjon, Eiendomsavdelingen
Bilde av Paul Martin Lello Lello, Paul Martin Rådgiver +47 22845578 +47 98234693 p.m.lello@admin.uio.no Administrasjon, Saksbehandling
Bilde av Pål Linberg Linberg, Pål Seksjonssjef +47 22858609 +47 92429852 pal.linberg@admin.uio.no Ledelse