English version of this page

Ansatte i Eiendomsavdelingen (EA) - Side 5

Personer 101 - 125 av 246
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Morten Kanne-Hansen Kanne-Hansen, Morten Driftsleder +47-97957897 morten.kanne-hansen@admin.uio.no Teknisk, Brukerstøtte, Arrangementer
Bilde av Kananathan Karalapillai Karalapillai, Kananathan Driftstekniker +47-22852274 +47-47906528 kananathan.karalapillai@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Kyrre Karlsen Karlsen, Kyrre Senioringeniør +47-22854511 +47-90742095 kyrre.karlsen@admin.uio.no Brannvern, Bygningsteknikk
Bilde av Bjørn Erik Karstensen Karstensen, Bjørn Erik Driftstekniker +47-45296940 +47-45296940 b.e.karstensen@admin.uio.no Teknisk, Bygningsdrift
Bilde av Anushathevi Karunakaran Karunakaran, Anushathevi Renholder anushathevi.karunakaran@admin.uio.no Renhold
Bilde av Mesut Kasikci Kasikci, Mesut Driftsleder +47-22844022 +47-90847665 90847665 mesut.kasikci@admin.uio.no Teknisk, Bygningsdrift
Bilde av Joginder Kaur Kaur, Joginder Renholder +47-22859553 joginder.kaur@admin.uio.no Renhold
Bilde av Paramjeet Kaur Kaur, Paramjeet Renholdsleder +47-22859390 +47-40860578 +4740860578 paramjek@admin.uio.no Renhold
Bilde av Camille Helene Keskitalo-Wesenberg Keskitalo-Wesenberg, Camille Helene Konsulent +47-22844113 +47-91648467 c.h.keskitalo-wesenberg@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Tendai Kuleya Kittilsen Kittilsen, Tendai Kuleya Renholdsleder +47-22844822 +47-45216235 t.k.kittilsen@admin.uio.no Renhold
Kjæmperud, Viggo Georg Driftstekniker +47-22855017 +47-99566298 v.g.kjamperud@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Vegard Klemsdal Klemsdal, Vegard Seniorkonsulent +47-22856203 vegard.klemsdal@admin.uio.no Kopiering, Trykking, Reprosentralen
Kornstad, Stein Nilsen Avdelingsingeniør +47-22857760 +47-93412471 s.n.kornstad@admin.uio.no Transport, Flytting
Kristiansen, Ole Andreas Driftstekniker +47-22859711 o.a.kristiansen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Stig A. Kristiansen Kristiansen, Stig A. Seniorrådgiver +47-22856317 +47 482 49 084 s.a.kristiansen@admin.uio.no Eiendomsforvaltning, Internhusleie
Bilde av Rune Kristoffersen Kristoffersen, Rune Driftstekniker +47-22856202 +47-91619407 rune.kristoffersen@admin.uio.no Budtjeneste, Posttjeneste
Bilde av Thea Lund Kristoffersen Kristoffersen, Thea Lund Rådgiver +4793092163 t.l.kristoffersen@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen
Labuca, Joel Abocadie Renholder +47-22854362 j.a.labuca@admin.uio.no Renhold
Bilde av Trine Landau Landau, Trine Rådgiver +47-41205483 trine.landau@admin.uio.no Personal, HMS, Fravær, Ansettelser, Eiendomsavdelingen
Bilde av Morten Langerud Langerud, Morten Seniorrådgiver +47-22856387 +47-41366391 morten.langerud@admin.uio.no Eiendomsforvaltning, Internhusleie
Bilde av Gry Cathrin Langseth Langseth, Gry Cathrin Førstekonsulent +47-22857883 g.c.langseth@admin.uio.no Kopiering, Trykking, Verneombud, Reprosentralen
Bilde av Lise Larsen Larsen, Lise Avdelingsleder +47-91737332 lise.larsen@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Magnus Larsen Larsen, Magnus Driftstekniker +47-46447509 magnus.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Larsen, Morten Driftstekniker +47-22855007 morten.larsen@admin.uio.no Vakt og alarm, Sikkerhet
Bilde av Morten Bråtømyr Larsen Larsen, Morten Bråtømyr Driftsleder +47-97148735 +47-97148735 97148735 m.b.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift