shehnaza

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Brukerhenvendelser til Eiendomsavdelingen
  • Bestillinger og fakturabehandling for Eiendomsavdelingen

Send melding til Eiendomsavdelingen

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Emneord: Servicetorget, Eiendomstjenester, FDV
Publisert 17. aug. 2017 14:22 - Sist endret 5. des. 2019 14:07