Einar Noreik

Bilde av Einar Noreik
English version of this page
Telefon +47 22856646
Mobiltelefon +47 98872318
Rom 808
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 8. etasje 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Tomtefesterett
 • Husleierett
 • Plan- og bygningsrett
 • Tingsrett
 • Immaterialrett knyttet til kunstverk og bygninger
 • Universitets- og høgskolerett
 • Offentleglova

Bakgrunn

 • Nemndleder i Utlendingsnemnda
 • Advokat i advokatfirmaet Føyen
 • Dommerfullmektig Øvre Romerike tingrett
 • Advokatfullmektig/advokat hos advokatene Try, Rieber-Mohn, Humlen, Østberg og Larsen
 • Førstekonsulent, rådgiver og lovrådgiver (vikar) i Finansdepartementets skattelovavdeling
 • Cand.jur. 1986 fra Universitetet i Oslo
Emneord: Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter, Eiendomsavdelingen
Publisert 7. jan. 2014 16:19 - Sist endret 16. mai 2018 14:39