English version of this page

Kommunikasjon

Kommunikasjonsgruppen i Eiendomsavdelingen (EA) svarer på mediehenvendelser om UiOs eiendomsvirksomhet, er nettredaktør for blant annet Eiendomstjenester og EAs områder under for ansatte, rådgir lederne i EA og er opptatt av å gi studenter og ansatte god, tydelig og tilgjengelig informasjon om byggeprosjekter og vedlikeholdsarbeider.