Knut Andresen

Bilde av Knut Andresen
English version of this page
Telefon +47 22858897
Mobiltelefon +47 45513030
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1043 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

  • Yrkeshygieniske kartlegginger, målinger og risikovurderinger
  • Inneklimaundersøkelser
  • Byggesaker

Bakgrunn

  • Enhet for bedriftshelsetjeneste, yrkeshygieniker
  • HMS-senteret Øvre Romerike, HMS-rådgiver
  • Diakonhjemmet sykehus, HMS-rådgiver
  • Yrkesmiljøsenteret, yrkeshygieniker
  • Geografiske informasjonssystemer, HiT
  • Hovedstudium miljørettet helsevern, HiT

Publikasjoner

Emneord: Bedriftshelsetjeneste, Arbeidshelse, Arbeidsmiljø, Yrkeshygiene, Inneklima, Byggesaker
Publisert 25. mai 2011 17:51 - Sist endret 3. nov. 2020 12:54