Knut Andresen

Yrkeshygieniker - permisjon - Enhet for bedriftshelsetjeneste

Arbeidsområder

  • Yrkeshygieniske kartlegginger, målinger og risikovurderinger
  • Inneklimaundersøkelser
  • Byggesaker

Bakgrunn

  • Enhet for bedriftshelsetjeneste, yrkeshygieniker
  • HMS-senteret Øvre Romerike, HMS-rådgiver
  • Diakonhjemmet sykehus, HMS-rådgiver
  • Yrkesmiljøsenteret, yrkeshygieniker
  • Geografiske informasjonssystemer, HiT
  • Hovedstudium miljørettet helsevern, HiT

Publikasjoner

Emneord: Bedriftshelsetjeneste, Arbeidshelse, Arbeidsmiljø, Yrkeshygiene, Inneklima, Byggesaker
Publisert 25. mai 2011 17:51 - Sist endret 26. aug. 2020 08:54