Trine Evensen

Bedriftssykepleier - Enhet for bedriftshelsetjeneste
Bilde av Trine Evensen
English version of this page
Telefon +47 22858890
Mobiltelefon +47 46743399
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1043 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

Bedriftssykepleier

 • Inkluderende arbeidsliv
 • Sykefravær
 • Funksjonsvurdering
 • AKAN
 • Målrettede helseundersøkelser
 • Smittevern
 • Psykososialt arbeidsmiljø

Bakgrunn

 • Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon KiD-R, Fagakademiet 2020

 • Videreutdanning psykisk helsearbeid USN 60 stp 2020

 • Klinisk spesialist i bedriftssykepleie, NSFLBS (2007)

 • Faglig veiledning, Diakonhjemmet sykehus (2007)
 • Sykepleiefaglig gruppeveiledning (2002 til dd) 
 • Miljøretta helsevern, Høgskolestiftelsen på Kjeller (1996)
 • Diakonhjemmets sykepleierhøgskole (1991-1994)
 • Seksjon for HMS, UiO (2000 - 2011)
 • Studenthelsetjenesten SiO (2000 – 2004)
 • Rikstrygdeverket, Bedriftshelsetjenesten for trygdeetaten (1997 – 2000)

 

Emneord: Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Sykefravær, Arbeidshelse, Rus/AKAN, Målrettede helseundersøkelser
Publisert 20. mai 2011 13:31 - Sist endret 3. des. 2020 15:39