Kristin Flagstad

Bilde av Kristin Flagstad
English version of this page
Telefon +47 22856642
Rom 417
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4. etasje 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO

Henvender du deg i en ny sak?

Send henvendelsen til oss alle i juridisk gruppe i FADM

Arbeidsområder

  • Rammeregelverk for UiOs virksomhet, herunder universitets- og høyskoleloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, helseforskningsloven og forskningsetikkloven
  • Juridisk rådgivning mot fakulteter og institutter
  • Immaterialrett
  • Sekretariatsfunksjon for Forskningsetisk utvalg
  • Sekretariatsfunksjon for Immaterialrettsutvalget
Emneord: Juridisk rådgivning, Forskningsetikk, IPR-policy, Immaterialrett, Helseforskning
Publisert 27. mai 2016 10:17 - Sist endret 1. mars 2019 11:52