Ine Grundt

English version of this page
Telefon +47 22857002
Rom 415
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4. etasje 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Henvender du deg i en ny sak?

Send henvendelsen til oss alle i juridisk gruppe i FADM

Arbeidsområder

 • Forhandling og rådgivning i forbindelse med eksternt finansierte forskningskontrakter
 • Rammeregelverk for UiOs virksomhet, herunder universitets- og høyskoleloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, helseforskningsloven, forskningsetikkloven
 • Immaterialrett
 • Ansvarlig for tjenesten juridiskbistand-kontrakter@admin.uio.no
 • Bistand i tilknytning til SFI og SFF

Bakgrunn

 • 2014 - d.d.: Advokat, UiO
 • 2012-2014: Konstituert lagdommer, Eidsivating lagmannsrett
 • 2008-2012: Seniorrådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet, avdeling for kystforvaltning
 • 2005-2007: Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal tingrett
 • 1997-2008: Advokat, Konsernjuridisk DnB
 • 1994: Trainee hos Norton Rose, London
 • 1992-1997: Advokatfullmektig/advokat hos Simonsen Musæus
 • 1991: Cand.jur fra UiO
Emneord: Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter, Forskerstøtte
Publisert 4. mars 2014 14:00 - Sist endret 7. feb. 2020 17:10