Ingrid Sogner

Bilde av Ingrid Sogner
English version of this page
Telefon +47 22854465
Mobiltelefon +47 90663386
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

Leder av seksjonen, med spesielt ansvar for

  • Forskerutdanning
  • Forskningsinfrastruktur
  • Nasjonal finansiering 
  • Åpen vitenskap og forskningsetikk 
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Juridiske tjenester innen forskningskontrakter

Bakgrunn

  • Omfattende ledererfaring innen forskningsadministrasjon - på UiO sentralt og ved Det medisinske fakultet
  • Stedlig representant i Brussel, Eurocare og AL
  • Forsker ved Universitetet i Aberdeen og Peace Research Institute Oslo (PRIO)
  • Cand. philol. historie hovedfag
Emneord: Ledelse, Forskerutdanning, Forskningsetikk, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering, Åpen forskning, Innovasjon, Juridisk rådgivning, Kontrakter
Publisert 6. aug. 2020 19:32 - Sist endret 23. okt. 2020 11:46