Mette Sollihagen Hauge

Bilde av Mette Sollihagen Hauge
English version of this page
Telefon +47 22856002
Mobiltelefon +47 91590047
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2. etasje 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

 • Forsknings- og innovasjonspolitikk innen helseområdet
 • UiOs strategiske samarbeid med  Helse Sør - Øst RHF, Oslo universitetssykehus og  Akershus universitetssykehus
 • Samarbeidsorganet mellom Helse Sør - Øst og Universitetet i Oslo
 • Samarbeidsmøte mellom Kreftforeningen og Universitetet i Oslo
 • Samarbeidsmøte mellom Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo
 • Kvalitetssystem for medisinsk- og helsefaglig forskning
 • Høringsinnspill helseområdet- koordineringsarbeid

Bakgrunn

 • 2010 - d.d.  Seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avd./Avdeling for fagstøtte, UiO
 • 2004 - 2009 Avdelingsleder, Avdeling for EVU, Farmasøytisk institutt, UiO
 • 2001 - 2004 Rådgiver, Regulatory affairs, Legemiddelindustriforeningen
 • 1996 - 2001 Head of Regulatory affairs, Roche Norge AS
 • 1995 - 1993 Utreder og seksjonssjef, klinisk utprøving og biologiske legemidler,Statens legemiddekontroll
 • 1991 - 1993 Registrerings- og medisinsk informasjonssjef, Rhône - Poulenc Rorer
 • 1988 - 1989 Utreder - biologiske legemidler, Statens legemiddelkontroll
 • 1987 Cand. pharm. med hovedfag i farmakologi, UiO

Publikasjoner

Legemidler og juss - kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler, Fagbokforlaget, 08.01.08
(Hauge/Thomassen)
 

Kristensen, Solveig; Klem, Wendy & Hauge, Mette Sollihagen (2005). Legemiddelproduksjon og legemiddelformulering viktig for farmasøyter i dag?. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  113(11), s 22- 26

Emneord: Forskningsinfrastruktur, Samarbeidsorganet UiO og Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus, Forskningssamarbeid, Forskningsetikk, Høringsuttalelser
Publisert 28. mai 2010 15:22 - Sist endret 24. mai 2019 08:36