Eva Helene Mjelde

Administrasjonssjef - Avdeling for studieadministrasjon
Bilde av Eva Helene Mjelde
English version of this page
Mobiltelefon +47-90015585
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2. etasje 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO

Fra september 2019 i midlertidig rolle som prosjektleder for universitetsledelsen

Arbeidsområder i ordinær stilling

 • Virksomhetsstyring for avdelingen
 • Koordinering mellom avdelingens seksjoner
 • Økonomi og budsjett
 • Lederoppfølging
 • Personalledelse og kompetansebygging
 • Prosjektledelse
 • Organisasjonsutvikling i LOS

Bakgrunn

 • Administrasjonssjef i Avdeling for fagstøtte, UiO
 • Fung. seksjonssjef for Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, UiO
 • Administrasjonssjef ved Institutt for medisinske basalfag, UiO 
 • Administrator for Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment)
 • Bakgrunn fra leder- og koordinatorroller fra offentlig og privat sektor
 • Megler i Konfliktrådet
 • Cand.polit psykologi: helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi
Emneord: Administrasjon, Ledelse, Strategi, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Publisert 17. sep. 2015 14:25 - Sist endret 23. okt. 2019 12:19