Nirmala Eidsgård

Rådgiver - Seksjon for opptak
Bilde av Nirmala Eidsgård
English version of this page
Telefon +47 22857358
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 1. etasje 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder:

Mottak og oppfølging av internasjonale studenter som har fått opptak til UiO

Veileder - selvfinansierende bachelorgradsstudenter

Progressrapport

Inkluderende studiemiljø

Bakgrunn:

Prosjektleder ”Mangfold i Fokus i Akademia” (MiFA), UiO (2005-2011)

Prosjektleder Økt mangfold og implementering av et flerkulturelt perspektiv på fag og praksis, allmennlærerutdanning Høgskolen i Buskerud (2003-2005)

Nemndsmedlem, opptaksnemnd for politihøyskolen(2009-2013)

Emneord: Mottak av studenter, Veiledning, Infosenter
Publisert 28. mai 2010 15:27 - Sist endret 28. jan. 2019 16:47