English version of this page

Ansatte i Seksjon for studiekvalitet

Personer 1 - 25 av 25
Navn Telefon E-post Emneord
Aleksandersen, Arve Rådgiver +47 22856187 92463948 arve.aleksandersen@admin.uio.no Studieadministrasjon, Studiestatistikk, Studiepolitikk, Analyse, Evaluering, Tableau, Benchmarking, studentsuksess
Bilde av Finn Ragnar Berger Berger, Finn Ragnar Seniorkonsulent +47 22856205 f.r.berger@admin.uio.no Regelverk, Den sentrale klagenemnd ved UiO
Bilde av Anne Margrete Bergfall Bergfall, Anne Margrete Seniorrådgiver +47 22857925 +47 91583104 a.m.bergfall@admin.uio.no Læringsmiljø
Bilde av Kjersti Bogen Bogen, Kjersti Seniorkonsulent +47 22854943 kjersti.bogen@admin.uio.no Utveksling, Internasjonalt samarbeid, Studentmobilitet
Bilde av Birgitte Brørs Brørs, Birgitte Seniorrådgiver +47 22841117 birgitte.brors@admin.uio.no Opptak, Nettpublisering, Regelverk, Studiestatistikk
Bilde av Mette Torp Christensen Christensen, Mette Torp Seniorrådgiver +47 22856714 m.t.christensen@admin.uio.no Læringsmiljøutvalget (LMU), læringsmiljø, Prosjektleder, Digitalt læringsmiljø
Engeset, Bjørn Advokat +47 22845917 bjorn.engeset@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Regelverk
Bilde av Tine Tång Engvik Engvik, Tine Tång Rådgiver +47 22858410 t.t.engvik@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Nord-Sør-programmer og satsninger, NORPART, Internasjonalt samarbeid
Bilde av Lene Fosshaug Fosshaug, Lene Seniorrådgiver +47 22857899 lene.fosshaug@admin.uio.no Studiekvalitet, Lederutvikling, Skikkanettverket
Bilde av Anne Marthe Nilsen Gibbons Gibbons, Anne Marthe Nilsen Seniorrådgiver +47 22841136 a.m.n.gibbons@admin.uio.no Studiekvalitet, Lederutvikling
Grude, Anne Grete Rådgiver +47 22857681 a.g.grude@admin.uio.no Tilrettelegging, Mentorordningen, Rådgivning, Kompetanseutvikling, Universell utforming
Bilde av Tone Sindre Hoff Hoff, Tone Sindre Seniorkonsulent +47 22857620 t.s.hoff@admin.uio.no Erasmus+, Global mobilitet, Ansattmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Utveksling
Johansen, Helene Rådgiver +47 22856207 helene.johansen@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Nordplus/Nordlys, Mobilitet, Utveksling, Nettpublisering, Felles studentsystem FS, Tableau
Bilde av Einar Meier Meier, Einar Seniorrådgiver +47 22857889 +4792681114 einar.meier@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Strategi, Lederstøtte, Prosjektledelse
Bilde av Kirsti Margrethe Mortensen Mortensen, Kirsti Margrethe Rådgiver +47 22857834 +47 90571521 k.m.mortensen@admin.uio.no Sekretær for Utdanningskomitéen, sekretær for Rådet for samarbeid med arbeidslivet, Høringer, Studiebarometeret, Personvern, Priser, Karakteranalyser, Regelverk, Studentforeninger, Tillitsvalgt for NTL
Bilde av Thao Elizabeth Nguyen Nguyen, Thao Elizabeth Rådgiver +47 22855551 t.e.nguyen@admin.uio.no Veiledning, Tilrettelegging, Mentorordningen, Læringsmiljøutvalget (LMU)
Bilde av Marthe Osmundsen Osmundsen, Marthe Seniorkonsulent +47 22854240 marthe.osmundsen@admin.uio.no Studentmobilitet, Utveksling, Erasmus+
Bilde av Kristin Fossum Stene Stene, Kristin Fossum Seksjonsleder +47 22855548 +47 92433392 k.f.stene@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Internasjonalt samarbeid
Sundnes, Jonny Roar Seniorrådgiver +47 22857198 j.r.sundnes@admin.uio.no Regelverk, Kvalitetssystem, Studieplaner, Fellesgrader, Strategi, Forskerutdanning
Bilde av Ellen Marie Tefre Tefre, Ellen Marie Seniorrådgiver +47 22854450 +47 98047203 e.m.tefre@admin.uio.no Læringsmiljø
Bilde av Petter Jørgensen Thorshaug Thorshaug, Petter Jørgensen Seniorkonsulent +47 22856268 p.j.thorshaug@admin.uio.no Kompendier, Rettighetsklarering
Bilde av Sara Marie Ullerø Ullerø, Sara Marie Rådgiver +47 22858497 s.m.ullero@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Ekstern finansiering, Studentmobilitet
Bilde av Tor Morten Vangen Vangen, Tor Morten Overingeniør +47 22857135 +47 90016693 t.m.vangen@admin.uio.no Tilrettelegging
Bilde av Guri Vestad Vestad, Guri Seniorrådgiver +47 22858482 +47 99389621 guri.vestad@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Studentmobilitet, Utveksling
Bilde av Silje Winther Winther, Silje Seniorrådgiver +47 22841167 silje.winther@admin.uio.no Regelverk, Høringsuttalelser, Prosjektledelse