Guri Vestad

Seniorrådgiver - Seksjon for studiekvalitet
Bilde av Guri Vestad
English version of this page
Telefon +47 22858482
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Mitt arbeidsfelt er internasjonalisering av studier og internasjonalt utdanningssamarbeid. Jeg kan gi råd om internasjonale partnerskap, avtaleinngåelser og tilrettelegging for utveksling, både for ut- og innreisende studenter.

Jeg er også UiOs kontaktperson i UNICA-nettverket, et nettverk av europeiske hovedstadsuniversiteter.

Emneord: Internasjonalt samarbeid, Studentmobilitet, Utveksling
Publisert 28. mai 2010 15:26 - Sist endret 1. mars 2019 12:07