New book: Musikk og bevegelse

Postdoctoral researcher Alexander Refsum Jensenius just published the book “Musikk og bevegelse” (Music and movement). This is a text book in Norwegian giving an overview of theory and methods used in the study of music-related movements.

Image may contain: Poster, Magenta.

Musikk og bevegelse

Abstract in Norwegian:

Denne boken gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser. Forfatteren viser hvordan man kan studere slike bevegelser med utgangspunkt i et tverrfaglig teorigrunnlag. Det gis en innføring både i kvalitative og kvantitative metoder som brukes i forskningen innenfor feltet. Eksempler er tatt fra studier av musikere, dansere og folk som beveger seg til musikk. Boken viser hvordan kropp og bevegelse er en naturlig del av musikkopplevelsen, og det argumenteres for et større fokus på musikkrelaterte bevegelser i forskning og undervisning.

 

 

Tags: music, movement, publication, book By Alexander Refsum Jensenius
Published July 23, 2012 3:29 PM - Last modified Aug. 28, 2020 9:20 PM