English version of this page

Bevegelse

Målet med forskningen er å forstå sammenhengen mellom rytme og bevegelse, samt gjenskape avansert menneskelig rytme gjennom menneske-robot-interaksjoner.

Vi fokuserer på menneskelige kroppsrytmer og syntese av maskinelle rytmer. Målet er å få en bredere innsikt i menneskets interne og eksterne rytmemønstre, og hvordan folk interagerer på bakgrunn av dette. Et annet mål er å forstå hvordan musikk påvirker menneskers kroppslige bevegelsesmønstre og handlinger, slik som i dans, men også ved stillstand. Kunnskap om hvordan og hvorfor musikk får oss til å bevege oss kan bli brukt i interaktive systemer hvor musikken er kontrollert via kroppen.

Vi bruker flere ulike systemer for bevegelsessporing og fysiologiske måleapparater i det empiriske arbeidet. I analysearbeidet benytter vi oss av databaserte verktøy, med hovedvekt på maskinlæring. Syntesen av maskinelle rytmer går ut på å skape animasjoner, men også å bruke roboter til å skape fysisk bevegelse.

Forskningsgrupper

For å lese mer om forskningsgruppene tilknyttet emnet bevegelse, se våre engelske sider.