English version of this page

Rytme

Målet med forskningen er å forstå hvordan rytme underbygger menneskers evne til å strukturere tid, samt å identifisere de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger til grunn for vår opplevelse og utførelse av rytme.

Vi forsker på grunnleggende strukturer og kjennetegn ved rytmiske fenomener, og hvordan disse kan knyttes til hvordan tid er organisert i menneskelig persepsjon og kognisjon. Vi undersøker også hvorfor noen rytmer inviterer til dans og andre former for kroppslig bevegelse, mens andre ikke gjør det.

Vi undersøker rytme i ulike tempi og tidsskalaer, fra mikrorytmikk til lengre rytmiske strekk over flere sekunder. Vi er spesielt interessert i komplekse rytmiske mønstre, rytmiske variasjoner (mikrorytmikk), rytme og modalitet (hørsel, syn og kroppslig bevegelse) og kulturelle variasjoner. Vi bruker kvalitative, atferds- og nevro-psykologiske metoder, ofte i kombinasjon, for å belyse det samme forskningsspørsmålet fra ulike vinkler.

 

Forskningsgrupper

For å lese mer om våre forskningsgrupper tilknyttet emnet rytme, se våre engelske sider.