Tid

Målet med forskningen er å forstå hvordan rytme underbygger våre evner til å strukturere og huske større tidsforløp og å forstå prosessene som ligger under opplevelser av rytme som velbehag og engasjement.

Vi ser på om rytme påvirker vår oppfattelse og strukturering av tid utover det perseptuelle og kognitive nået. Et viktig spørsmål er å finne ut om rytme spiller en rolle i hukommelse og prosessering av lengre tidsforløp. Vi er også interessert i hvordan rytme kan bli brukt til å produsere opplevelser av fragmentert tid.

Et annet forskningsområde er å undersøke hvorfor noen rytmer oppleves som behagelige og altoppslukende. Vi ønsker å undersøke hvordan rytme leder til «entrainment» og synkronisering av kropper og oppfattet rytme, og hvordan de sosiale aspektene ved rytme fungerer i dans og annen kroppslig bevegelse. Et aktuelt spørsmål er om filosofiske, psykologiske og historiske undersøkelser som omhandler tid kan gjennomføres med nye, tverrfaglige perspektiver.

 

Forskningsgrupper

For å lese mer om forskningsgruppene tilknyttet temaet tid, se våre engelske sider.