Erling E. Guldbrandsen

Bilde av Erling E. Guldbrandsen
English version of this page
Telefon +47 22 85 40 65
Mobiltelefon +47 957 04 737
Rom V02-19
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

http://folk.uio.no/erlingeg/

Presentasjon under RITMO Largo 2019

Undervisnings- og veiledningsområder

Musikkhistorie med analyse (særlig norsk og europeisk kunstmusikk siste 400 år). Musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, musikkestetikk, tolkningsteori. Verkbegrep, framføring, musikkerfaring, performativitet. Formprosess og musikalsk tid. 

Faglige kompetanseområder

Musikkhistorie med analyse (særlig norsk og europeisk musikk siste 400 år). Musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, musikkestetikk. Kulturanalyse, historiografi, tolkningsteori, litterær tekstteori. Verkbegrep, framføringsanalyse, musikkerfaring, performativitet. Musikkritikk.

Spesialfelter: Modernisme, samtidsmusikk, Pierre Boulez. 18–1900-tallsmusikk, Wagner, Bruckner, Mahler, J.S. Bach. Opera, vokalmusikk, filmmusikk, orkestermusikk. Norsk musikkhistorie. Formprosess og musikalsk tid. 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

  • Musical Time and Form. Project at RITMO - Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, 2018–2028.
  • Style and Interpretation. Orchestral Performance Since 1900. 
  • Staging the Difference. Current Stagings of Wagnerian Music Drama (Der Ring des Nibelungen; Tristan und Isolde)
  • Transformations of Musical Modernism (se under 'Forskning' på hjemmesiden til Musikkvitenskap, IMV)
  • Postwar Modernism: Pierre Boulez, Serialism, Music and Poetry; Modernism and Tradition
  • Norsk musikkhistorie: Norsk opera og programmusikk etter Wagner
  • Verk, fremføring og historie: Wagner, Mahler, Boulez. Prosjektet studerer endringer i oppføringspraksis og produksjon av sentrale verker av Wagner og Mahler, spesielt konsentrert om Wagners Ring og Tristan og Mahlers 2. og 9. Symfoni.

Priser / awards:

"Årets Kritikk", fra Norsk kritikerlag, musikk, teater, dans, for artikkelen "Eventyr for voksne. Richard Wagners 'Lohengrin' på Den Norske Opera". Publisert i Morgenbladet, 13. mars 2015. 

"Årets Tidsskriftartikkel 2006", Universitetsforlaget, for artikkelen "Modernist Composer and Mahler Conductor. Changing Conceptions of Performativity in Boulez." In: Studia Musicologica Norvegica 32 (ed. S Hawkins), 2006.

"H.M. Kongens Gullmedalje 1996", for dr.avhandlingen Tradisjon og tradisjonsbrudd. En studie i Pierre Boulez: Pli selon pli – portrait de Mallarmé. Universitetsforlaget 1996.

Emneord: Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Musikkanalyse, Modernisme, Klassisk-romantisk musikk, Performativitet, Estetikk og tolkningsteori, Samfunn og musikk
Publisert 16. nov. 2017 09:10 - Sist endret 12. jan. 2021 10:13