Erling E. Guldbrandsen

Bilde av Erling E. Guldbrandsen
English version of this page
Telefon +47 22 85 40 65
Mobiltelefon +47 957 04 737
Rom V02-19
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

http://folk.uio.no/erlingeg/

Presentasjon under RITMO Largo 2019

Undervisnings- og veiledningsområder

Musikkhistorie med analyse (særlig norsk og europeisk kunstmusikk siste 400 år). Musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, musikkestetikk, tolkningsteori. Verkbegrep, framføring, musikkerfaring, performativitet. Formprosess og musikalsk tid. 

Faglige kompetanseområder

Musikkhistorie med analyse (særlig norsk og europeisk musikk siste 400 år). Musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, musikkestetikk. Kulturanalyse, historiografi, tolkningsteori, litterær tekstteori. Verkbegrep, framføringsanalyse, musikkerfaring, performativitet. Musikkritikk.

Spesialfelter: Modernisme, samtidsmusikk, Pierre Boulez. 18–1900-tallsmusikk, Wagner, Bruckner, Mahler, J.S. Bach. Opera, vokalmusikk, filmmusikk, orkestermusikk. Norsk musikkhistorie. Formprosess og musikalsk tid. 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

 • Musical Time and Form. Project at RITMO - Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, 2018–2028.
 • Style and Interpretation. Orchestral Performance Since 1900. 
 • Staging the Difference. Current Stagings of Wagnerian Music Drama (Der Ring des Nibelungen; Tristan und Isolde)
 • Transformations of Musical Modernism (se under 'Forskning' på hjemmesiden til Musikkvitenskap, IMV)
 • Postwar Modernism: Pierre Boulez, Serialism, Music and Poetry; Modernism and Tradition
 • Norsk musikkhistorie: Norsk opera og programmusikk etter Wagner
 • Verk, fremføring og historie: Wagner, Mahler, Boulez. Prosjektet studerer endringer i oppføringspraksis og produksjon av sentrale verker av Wagner og Mahler, spesielt konsentrert om Wagners Ring og Tristan og Mahlers 2. og 9. Symfoni.

Priser / awards:

"Årets Kritikk", fra Norsk kritikerlag, musikk, teater, dans, for artikkelen "Eventyr for voksne. Richard Wagners 'Lohengrin' på Den Norske Opera". Publisert i Morgenbladet, 13. mars 2015. 

"Årets Tidsskriftartikkel 2006", Universitetsforlaget, for artikkelen "Modernist Composer and Mahler Conductor. Changing Conceptions of Performativity in Boulez." In: Studia Musicologica Norvegica 32 (ed. S Hawkins), 2006.

"H.M. Kongens Gullmedalje 1996", for dr.avhandlingen Tradisjon og tradisjonsbrudd. En studie i Pierre Boulez: Pli selon pli – portrait de Mallarmé. Universitetsforlaget 1996.

Emneord: Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Musikkanalyse, Modernisme, Klassisk-romantisk musikk, Performativitet, Estetikk og tolkningsteori, Samfunn og musikk

Publikasjoner

Casting New Light on Boulezian Serialism. In: Boulez Studies (eds. E Campbell and P O'Hagan). Cambridge: Cambridge University Press 2016.

Transformations of Musical Modernism. (Eds. Erling E. Guldbrandsen and Julian Johnson). Cambridge: Cambridge University Press 2015. 

Playing With Transformations: Boulez's Improvisation III sur Mallarmé. In: Transformations of Musical Modernism (eds. Erling E. Guldbrandsen and Julian Johnson). Cambridge: Cambridge University Press 2015. S. 223–244.

Introduction. In: Transformations of Musical Modernism (eds. Erling E. Guldbrandsen and Julian Johnson). Cambridge: Cambridge University Press 2015. S. 1–18.

Staging The King. Readings of Wagner's Tristan. In: Studia Musicologica Norvegica 41 (ed. Arnulf Mattes). Oslo: Universitetsforlaget 2015. 

"Katharina Wagner's Tristan und Isolde an artistic triumph."  http://www.wagneropera.net/Articles/Bayreuth-2015-Tristan-Erling-E-Guldbrandsen.htm

Musikalsk motivasjon: Nytt blikk på Wagners Walküre. In: Studia Musicologica Norvegica 40 (ed. Arnulf Mattes). Oslo: Universitetsforlaget 2014. 

 • Performance Practice. In: Nicholas Vazsonyi (ed.), Cambridge Wagner Encyclopedia. Cambridge University Press 2013.

Kunstmusikk etter 1945. In: Vestens musikkhistorie (ed. Erlend Hovland). Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2012. S. 282–325.

Pierre Boulez in Interview (IV): Some Broader Topics. In: Tempo (ed. Malcolm MacDonald), Vol 65, No 258. Cambridge: Cambridge University Press 2011. S. 37–44.

Pierre Boulez in Interview (III): Mallarmé, Musical Form and Articulation. In: Tempo (ed. Malcolm MacDonald), Vol 65, No 257. Cambridge: Cambridge University Press 2011. S. 11–21

Pierre Boulez in Interview (II): Serialism Revisited. In: Tempo (ed. Malcolm MacDonald), Vol 65, No 256. Cambridge: Cambridge University Press 2011. S. 18–24

Pierre Boulez in Interview (I): Modernism, History and Tradition. In: Tempo (ed. Malcolm MacDonald), Vol 65, No 255. Cambridge: Cambridge University Press 2011. S. 9–18

Innspillinger av Mahlers 2. symfoni gjennom 85 år. In: Studia Musicologica Norvegica 36 (ed. P Stigar). Oslo: Universitetsforlaget 2010. S. 95–121

Soup, Soap, and Salvation. A radical new approach to Wagner's Tannhäuser. In: The Wagner Journal (ed. B Millington), Vol 4, No 2. London 2010

Det 'norske' som noe fjernt eller tapt. Schjelderups ambivalente Norges-symfoni. In: Studia Musicologica Norvegica 33 (red. R Selvik). Universitetsforlaget 2007. S. 7–32

Music and Mystical Experience. On the 'Endereignis' in Bruckner's Symphony IX, 1st Movement. In: The Bruckner Journal (ed. K Ward). Birmingham 2007

Modernist Composer and Mahler Conductor. Changing Conceptions of Performativity in Boulez. In: Studia Musicologica Norvegica 32 (ed. S Hawkins). Universitetsforlaget 2006. S. 140–168

Musikk og mysterium. Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring (red. E. E. Guldbrandsen og Ø. Varkøy). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2004. Nytt oppl. 2007.

Verkets åpning. Om verkbegrep, estetisk erfaring og transcendens. In: Studia Musicologica Norvegica 28. Universitetsforlaget 2002. S. 5–23

Kjærlighet og død. Schjelderups opera 'Vaarnat' og den senromantiske kultur. In: Studia Musicologica Norvegica 27. Universitetsforlaget 2001. S. 5–52

Musikalsk sjelemaleri. Hjalmar Borgstrøms 'Hamlet'. In: Agora 2/3-2001 (red. F Helland). Aschehoug 2001. S. 157–201

Musikk og fortellertid. En narrativ analyse av Ole Olsens 'Asgaardsreien'. In: Studia Musicologica Norvegica 26. Universitetsforlaget 2000. S. 39–74

New Light on Boulez and Postwar Modernism. In: In the Plural. Institutions, pluralism, and critical self-awareness in contemporary music (red. S M Sørensen). Department of Musicology, University of Copenhagen 1997. S. 15–28

Tradisjon og tradisjonsbrudd. En studie i Pierre Boulez: Pli selon pli – portrait de Mallarmé. Universitetsforlaget 1996. Acta Humaniora, nr. 23. 635 s.

Die Kunst der Fuge og skriftens flukt (J.S. Bach). In: EST - Grunnlagsproblemer i estetisk forskning 1994 (nr. XI) (red. K Gundersen og S Wikshåland). S. 99–118

Spor av en helhet? Om noen sentrale lesninger av Mahlers Niende symfoni, 1. sats. In: EST - Grunnlagsproblemer i estetisk forskning 1992 (nr. IV) (red. K Gundersen og S Wikshåland). S. 41–64

 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). On Boulezian Serialism: Unpredictability and Free Choice in the Composition of Pli selon pli – portrait de Mallarmé, In Edward J Campbell & Peter O'Hagan (ed.),  Pierre Boulez Studies.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-06265-8.  Kapittel.  s 193 - 220
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Playing with transformations. Boulez's Improvisation III sur Mallarmé, In Erling E. Guldbrandsen & Julian Johnson (ed.),  Transformations of Musical Modernism.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107127210.  Chapter 12.  s 223 - 244 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Staging The King: Readings of Wagner's Tristan. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  s 65- 86 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. & Johnson, Julian (2015). Introduction, In Erling E. Guldbrandsen & Julian Johnson (ed.),  Transformations of Musical Modernism.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107127210.  Introduction.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2014). Musikalsk motivasjon: Nytt blikk på Wagners Die Walküre. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  40, s 10- 42 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013). Performance Practice, In Nicholas Vazsonyi (ed.),  Cambridge Wagner Encyclopedia.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107004252.  Artikkel.  s 418 - 422
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). Kunstmusikk etter 1945, I:  Vestens musikkhistorie: Fra 1600 til vår tid.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202277284.  Kapittel 8.  s 282 - 325 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Pierre Boulez in Interview 1996 (II): Serialism Revisited. Tempo.  ISSN 0040-2982.  65(256), s 18- 24 . doi: 10.1017/S0040298211000131
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Pierre Boulez in Interview, 1996 (III) Mallarmé, Musical Form and Articulation. Tempo.  ISSN 0040-2982.  65(257), s 11- 21 . doi: 10.1017/S0040298211000234
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Pierre Boulez in Interview, 1996 (IV) Some Broader Topics. Tempo.  ISSN 0040-2982.  258, s 37- 43 . doi: 10.1017/s0040298211000374
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Innspillinger av Mahlers 2. symfoni gjennom 85 år :. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  (36), s 95- 121 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2007). Det "norske" som noe fjernt eller tapt Schjelderups ambivalente Norges-symfoni. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  (33), s 7- 32
 • Guldbrandsen, Erling E. (2007). Musikk og tilblivelse. 'Dødsforkynnelsen' i Wagners 'Die Walküre', I:  La livets kilde rinne. Festskrift til Ove Kristian Sundberg på 75-årsdagen. Med CD med komposisjoner av Sundberg, fremført av Bergen Domkantori.  Norsk Musikforlag a.s.  ISBN 978-82-7093-564-2.  Kapittel.  s 215 - 234
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006). Modernist Composer and Mahler Conductor. Changing Conceptions of Performativity in Boulez. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  (32), s 140- 168
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Alfred Janson: Forspill (konsert for fiolin og orkester) / Prelude (Concerto for Violin and Orchestra), I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 94 - 99
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Arne Nordheim: Stormen � The Tempest (dobbeltspråklig artikkel), I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 110 - 115
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Asbjørn Schaathun: Actions, Interpolations and Analyses : Symphonies for Amplified Bass-clarinet-solo, Large Ensemble (of Rewound Instruments) and Electronics, I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 130 - 135
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Bruckners mørke mysterium. Tanker omkring en personlig erfaring. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  30, s 8- 35 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Gerhard Schjelderup: Brand, I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 28 - 35
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Orkestrale skakninger gjennom hundre år / This is not a canon (dobbeltspråklig artikkel), I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 16 - 21
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Hjalmar Borgstrøm: Tanken � Thought (dobbeltspråklig artikkel), I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 36 - 43
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002). Verkets åpning. Om verkbegrep, estetisk erfaring og transcendens. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  28, s 5- 23 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2001). Kjærlighet og død. Schjelderups opera Vaarnat og den senromantiske kultur. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  27, s 5- 52
 • Guldbrandsen, Erling E. (2001). Musikalsk sjelemaleri. Hjalmar Borgstrøms Hamlet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  nr. 2/3 - 01, s 157- 201
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). "Farvel til det norske. Gerhard Schjelderups Norges-symfoni". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  1-2000, s 99- 133 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). "Musikk og fortellertid. En narrativ analyse av Ole Olsens 'Asgaardsreien'". Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  26, s 39- 74
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Gerhard Schjelderup - en kompromissløs svermer, I: Arvid O Vollsnes (red.),  Norges musikkhistorie. Bind 3: Romantikk og gullalder.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22381-8.  s 226 - 235
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Hjalmar Borgstrøm ¿ musikalsk alvorsmann, I: Arvid O Vollsnes (red.),  Norges musikkhistorie. Bind 3: Romantikk og gullalder.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22381-8.  s 184 - 193
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Johan Selmer. Fra hyllest til glemsel, I: Arvid O Vollsnes (red.),  Norges musikkhistorie. Bind 3: Romantikk og gullalder.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22381-8.  Kapittel.  s 175 - 184
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Ole Olsen ¿ fra Finnmark til Bayreuth, I: Arvid O Vollsnes (red.),  Norges musikkhistorie. Bind 3: Romantikk og gullalder.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22381-8.  s 217 - 226
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Tankens talsmann. Et estetisk-biografisk blikk på Hjalmar Borgstrøm. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  25, s 313- 329
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). New Light on Boulez and Postwar Modernism, In Søren M. Sørensen (ed.),  In the Plural. Institutions, pluralism, and critical self-awareness in contemporary music.  Department of Musicology, University of Copenhagen.  ISBN 87-986612-0-5.  s 15 - 28
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Den organiske mekanikk. Magne Hegdals Grande Symphonie de Salon, I: Kåre Kolberg & Kjell Habbestad (red.),  Årbok for norsk samtidsmusikk.  Norsk Komponistforening.  Kapittel.  s 96 - 104
 • Guldbrandsen, Erling E. (1994). Die Kunst der Fuge og skriftens flukt (J.S. Bach). EST - Grunnlagsproblemer i estetisk forskning.  XI, s 99- 118
 • Guldbrandsen, Erling E. (1994). Modernisme, tradisjon og paradokser ¿ belyst ut fra Pierre Boulez. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  s 57- 70
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993). Modernisme, tradition og paradokser - belyst ud fra Pierre Boulez. Dansk musiktidsskrift.  ISSN 0011-6386.  (8), s 260- 269
 • Guldbrandsen, Erling E. (1992). ¿Serialismen i nytt lys? Det uforutsette hos Boulez¿, I: Nils Grinde; Idar Karevold & Ellen Ruud (red.),  Nordisk musikkforskerkongress 1992, innlegg og referater.  Skriftserie ved Inst. for musikk og teater, Universitetet i Oslo.  s 276 - 281
 • Guldbrandsen, Erling E. (1992). Spor av en helhet? Om noen sentrale lesninger av Mahlers Niende symfoni, 1. sats. EST - Grunnlagsproblemer i estetisk forskning.  s 41- 64
 • Guldbrandsen, Erling E. (1989). ¿Musikken og dyrestadiet: Om analyse og kritikk. Uvitenskapelig lesning av en programnotis¿. UNDR. Nyt Nordisk Forum.  ISSN 0903-2991.  Nr. 57, s 62- 73
 • Guldbrandsen, Erling E. (1985). ¿Musikkestetikk og musikksosiologi (Adorno og Wittgenstein)¿. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2-85), s 11- 37

Se alle arbeider i Cristin

 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Brødre. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-36107-4.  512 s.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Johnson, Julian (ed.) (2015). Transformations of Musical Modernism. Cambridge University Press.  ISBN 9781107127210.  366 s. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E.; Grinde, Nils; Mangersnes, Magnar; Mørk Karlsen, Kjell & Stigar, Petter (2007). La livets kilde rinne. Festskrift til Ove Kristian Sundberg på 75-årsdagen. Med CD med komposisjoner av Sundberg, fremført av Bergen Domkantori. Norsk Musikforlag a.s.  ISBN 978-82-7093-564-2.  322 s.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Varkøy, Øivind (red.) (2004). Musikk og mysterium. Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24154-5.  212 s.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Tradisjon og tradisjonsbrudd. En studie i Pierre Boulez: Pli selon pli ¿ portrait de Mallarmé. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12773-7.  635 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Guldbrandsen, Erling E. (2020). Pierre Boulez III: Musical construction – musical listening.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2020, 07. mai). https://ofo.no/no/mellomspill. [Internett].  Oslo Philharmonic Orchestra.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2020, 09. juni). https://operaen.no/forestillinger/tirsdagskonserten/?fbclid=IwAR1p0pjlpeOq3UPOq9ehBvpOQ8TlPcqZmFfTIqsg7UE2SQDPcPVjGDo9uAw. [Internett].  Operaen.no.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Beethovens Niende symfoni: Hvor går Oslo-Filharmonien. ballade.no.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Et dykk i det undertrykte. Billy Budd av Benjamin Britten på Den Norske Opera & Ballett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (4), s 34- 35
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Flere kvinnelige dirigenter trengs. ballade.no. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Gustav Mahlers Åttende symfoni - Die Sinfonie der Tausend.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Han var en større dirigent enn vi kanskje helt fikk med oss i Norge. Mariss Jansons (1943-2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 40- 40 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Pierre Boulez I: Music and text. Pli selon pli - portrait de Mallarmé.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Pierre Boulez II: Post-War Modernism and Tradition. Theory and practice.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Restless Legs Syndrome. Presented at Oslo Brain Council Conference 2019, 01.07.2019, Lillestrøm.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019, 24. februar). https://www.nettavisen.no/livsstil/erling-har-rastlose-bein---du-kan-ikke-tenke-deg-hvor-desperat-du-blir/3423595201.html.  nettavisen.no.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2019). Å leve med Restless Legs Syndrome (RLS).
 • Guldbrandsen, Erling E. & Nielsen, Nina (2019). Hvorfor hater jeg julemusikk - hvorfor elsker jeg julemusikk. Panelsamtale.
 • Knutsen, Paul & Guldbrandsen, Erling E. (2019). Roald Amundsens ansvar for Knutsens og Tessems død. Om polarekspedisjonen til Nordøstpassasjen 1918–1919. Foredrag ved Paul Knutsen.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018). Dyktige solister i tafatt regi. Bellinis Norma på Den Norske Opera & Ballett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 34- 35
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018). Dødsboet er fullt av spørsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018). Foreningens ansikt i ti år. Portrettintervju med Britt Berntsen. Maurtua.  (1), s 4- 12
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018). Myten om det rene og norske. Sylvi Listhaug er en karismatiker som vi ikke har sett maken til i politikken på en stund. Dette er opplysningens tilbakeslag i myte.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 18- 19
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018). Nok en blodig brud. Lucia di Lammermoor på Den Norske Opera & Ballett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 31
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018). Om arbeidet i EARLS, European Alliance for Restless Legs Syndrome.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018). Revisiting the Idea of 'Norway'. Alfred Janson's 'Forspill' for Violin and Orchestra (1973–75).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2018, 07. januar). Universitetspolitikk. Debattprogram. [Radio].  NRK Ytring.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Askepott som nåtid, lek og drøm. Rossinis La Cenerentola, regi Stefan Herheim. Premiere, Den Norske Opera & Ballett.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 28- 29
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Det synkende skipet. Om universitetets stilling i samfunnet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Dybde, vidd og undergang. Alban Bergs Wozzeck på Den Norske Opera & Ballett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (47), s 42- 43
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). J.S. Bachs musikalske uttrykk – fra matematisk strenghet til spilleglede og lek (kontrapunktiske skrivemåter).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Kulturkritikernes høydepunkter 2017. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 39
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Musikkdrama, opera og kritikkens språk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Om musikk og språk - opposisjon ved Vibeke Tellmanns doktordisputas i filosofi..
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Om orkesterets stemme og kongens døvhet i Wagners Tristan und Isolde.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Opera, musikkdrama og operatisk fortellerstemme (Wagner, Monteverdi, Ligeti, Mozart).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Opera, musikkdrama og operatisk fortellertid (Wagner, Mozart, Rossini).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Reformasjonen og J.S. Bachs musikalske uttrykk (kantateverkene).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2017). Symfonien som sjanger og format. Hva er en symfoni?.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Kirby Torbo, Torun (2017, 24. januar). Alternativ musikalsk kanon. 1 times temaprogram. Inn i Musikken.. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Bræin, Ingvild & Guldbrandsen, Erling E. (2016). Det er ein trygg debutant som kan sin balansekunst.. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 30- 31
 • Ekle, Leif & Guldbrandsen, Erling E. (2016). Familieliv som tragedie. Erling E. Guldbrandsen er professor i musikkvitenskap. Hans skjønnlitterære debut, romanen Brødre, er svært vellykket.. NRKBOK NRK Kultur og underholdning.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Bok og fest. Lansering av Erling E. Guldbrandsen og Julian Johnson: 'Transformations of Musical Modernism'.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 46- 46
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Det 'tyske' i norsk musikk fra Grieg til mellomkrigstiden: En vandring gjennom nasjonale omslag og ambivalens.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Eros i musikken: Om Claude Debussy og Faunens ettermiddag.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Eros i musikken: Om Richard Wagner og Tristan und Isolde.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). "Hans von Bülow’s instructive editions: Old scores – novel interpretation". Hovedinnlegg som opponent ved prøvedisputas for PhD-kandidat Jan Gunnar Sørbø.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Hva betyr såkalt virkelighetslitteratur?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  Aftenpostens Morgennummer, s 16- 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 10. januar). Hvem var Pierre Boulez (1925–2016). Temaprogram, NRK P2, 'Spillerom'. [Radio].  NRK P2 - Spillerom.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Introduction: Orchestral Performance Since 1900.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Introduction: Transformations of Musical Modernism.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Mahlers 'oppstandelse' gjennom hundre år. Om Gustav Mahler, tysk kultur og innspillinger av Symfoni nr 2, "Oppstandelsessymfonien" fra 1924 til i dag.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Mahlers 'oppstandelse' gjennom hundre år. Om Gustav Mahler, tysk kultur og innspillinger av Symfoni nr. 2, 'Oppstandelsessymfonien' fra 1924 til i dag.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 05. juni). Modernisme for dummies 2 – Olivier Messiaen. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 12. juni). Modernisme for dummies 3 – Karlheinz Stockhausen. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 19. juni). Modernisme for dummies 4 – Luciano Berio. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 26. juni). Modernisme for dummies 5 – Iannis Xenakis. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 29. mai). Modernisme for dummies: Den andre Wienerskolen. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 18. september). Musikalsk modernisme 1 – introduksjon til Schönbergskolen. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 25. september). Musikalsk modernisme 2 – introduksjon til Olivier Messiaen. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 02. oktober). Musikalsk modernisme 3 – introduksjon til Karlheinz Stockhausen. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 09. oktober). Musikalsk modernisme 4 – introduksjon til Luciano Berio. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 16. oktober). Musikalsk modernisme 5 – introduksjon til Iannis Xenakis. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 23. oktober). Musikalsk modernisme 6 – introduksjon til György Ligeti. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Nøster i barndommens mysterier – NTB-melding. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 18- 18
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Pierre Boulez (1925 – 2016). Klassisk musikkmagasin.  ISSN 1502-0274.  (1), s 33- 33
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016, 07. januar). Pierre Boulez (1925–2016) – Komponist, dirigent, teoretiker, institusjonsbygger. [Radio].  NRK P2 - Kulturnytt.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). På randen av en avgrunn. Premiere på Mozarts Così fan tutte, Den Norske Opera & Ballett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (46), s 36- 37
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). Sistemann ut. Pierre Boulez 1925–2016.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 32- 32
 • Guldbrandsen, Erling E. (2016). ‘Witty, Clumsy, Ironic, Or Sad: Eighty Years of Performing the Ländler in Mahler’s Ninth Symphony".
 • Johansen Riopelle, Frode & Guldbrandsen, Erling E. (2016). Postkort fra fortiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 56- 56
 • Korneliussen, Rannveig & Guldbrandsen, Erling E. (2016). Erling E. Gulbrandsen (56) har tatt utgangspunkt i egen familiehistorie i romanen «Brødre».. Dagbladet.no.
 • Riesto, Matti & Guldbrandsen, Erling E. (2016). Romanfortelling fra hotell i Brønnøysund – portrettintervju. BRØNNØYSUNDS AVIS.
 • Sivertsen, Steinar & Guldbrandsen, Erling E. (2016). Vitale familieforviklinger. Ambisiøs alt-i-ett-historie om destruktive familieforhold. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  s 47- 47
 • Wandrup, Fredrik & Guldbrandsen, Erling E. (2016). Symfonisk debut. Musikkprofessor slår til med roman om frodig familie. Dagbladet.no.  s 49- 49
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Drepende lengsel og herlig musikk. Richard Wagners "Tristan und Isolde", ny produksjon, Bayreuther Festspiele 2015, regi Katharina Wagner, dirigent Christian Thielemann. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Eventyr for voksne. Richard Wagners "Lohengrin". Norsk premiere, Den Norske Opera & Ballett. Regi, Johannes Erath. Dirigent, John Helmer Fiore. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Generasjonsmøte i rulletrappen, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Kapittel 38.  s 262 - 265
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Gustav Mahlers Niende Symfoni.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Katharina Wagner's Tristan und Isolde – an artistic triumph. www.wagneropera.net.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Last Man Standing. Pierre Boulez 90 Years. ballade.no.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Mahlers Niende Symfoni.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Omtrentlighetens retorikk. Anmeldelse av Eivind Buene: Dobbeltliv. Essays om musikk og litteratur (Cappelen Damm, 2014). Vagant.  ISSN 0802-0736.  1, s 115- 119
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). One-dimensional and unmoving Dutchman. Richard Wagner's "The Flying Dutchman". Bayreuther Festspiele 2015. www.wagneropera.net.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015, 07. januar). Pierre Boulez død – presentasjon, diskusjon. [Radio].  NRK P2 - Kulturnytt.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Richard Wagners "Lohengrin": Verktolkning, kulturell kontekst og framføringshistorie.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2015). Vi utydelige, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Kapittel 38.  s 284 - 284
 • Guldbrandsen, Erling E. (2014). Begjærets pris. Händels "Alcina", premiere på Den Norske Opera. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2014). Et gjenferd går i land. Legenden om Den flyvende hollender blir bølgende, blodig alvor i Bjørvika. Wagners "Flygende Hollender" på Den Norske Opera & Ballett.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2014). Finnes det en "nordisk tone" i norsk musikk? Musikkanalytiske og kulturhistoriske refleksjoner i spennet fra Arne Nordheim til Grieg, Schumann og Mahler, og en nærlesning av Gerhard Schjelderups Symfoni "Til Norge".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2014). Forfører uten flammer. Mozarts "Don Giovanni" på Den Norske Opera.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2014). Hett blod i havgapet. Sympatien med morderen skinner gjennom når Sjostakovitsj’ grovkornede Lady Macbeth blir plassert blant skrei og tølpere i et nordnorsk fiskevær. Ny produksjon av Sjostakovitsj, "Lady Macbeth fra Mtsensk" på Den Norske Opera & Ballett. Regi, Ole Andreas Tandberg.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2014). Peer møter veggen. Juri Reinveres Peer Gynt kan minne om en parodi, men er så altfor alvorlig ment. Urpremiere på "Peer Gynt" av Juri Reinvere, Den Norske Opera & Ballett. Regi: Sigrid Strøm Reibo. Dirigent: John Helmer Fiore. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Edwards, Peter & Guldbrandsen, Erling E. (2013). Et dypdykk i det makabre. Om György Ligetis opera "Le grand macabre" i La Fura dels baus' produksjon. ballade.no.
 • Edwards, Peter & Guldbrandsen, Erling E. (2013). Highlighting Ligeti: Le Grand Macabre.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 18. november). Gerhard Schjelderup - Komponist mellom norsk tonefall og tysk wagnerisme. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 19. november). Gerhard Schjelderup og "Brand" - symfonisk drama etter Ibsen. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 20. november). Gerhard Schjelderups opera Vaarnat - mellom tysk wagnerisme og norsk nyromantikk. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 02. desember). Hjalmar Borgstrøms "Hamlet" - klaverkonsert og symfonisk dikt i ett. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 04. desember). Hjalmar Borgstrøms Symfoniske dikt "Jesus i Gethsemane" - norsk programmusikk. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 05. desember). Hjalmar Borgstrøms fiolinkonsert - absolutt musikk utformet som programmusikk. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 03. desember). Hjalmar Borgstrøms opera Thora paa Rimol - mellom Grieg og Wagner. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 06. desember). Hjalmar Borgstrøms symfoniske dikt "Tanken" og norsk kultur i mellomkrigstiden. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013). Hoffmanns eskapader. Visst er det sex og vold i Hoffmanns eventyr, men det er følsomheten som gjør sterkest inntrykk, og barcarollen fikk hovedrollen til sist. "Hoffmanns eventyr" av Jacques Offenbach på Den Norske Opera & Ballett. Regi: Calixto Bieito. Dirigent: Stefan Blunier.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013). Norsk opera og programmusikk etter Grieg. Om musikkbegrepet i norsk musikkliv i perioden 1870-1930.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 13. november). Ole Olsen og Lajla. Norges første "sameopera". [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 11. november). Ole Olsen og Åsgårdsreien. Norsk wagnerianer med programmusikk. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013, 12. november). Ole Olsens Petite Suite for klaver og strykeorkester. Verdens nordligste komponist - fra Hammerfest til Leipzig. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013). Richard Wagner 200 år - bør han feires, og hvorfor?.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013). Skandaløs suksess. Der Ring des Nibelungen i Frank Castorfs nyproduksjon ved Festspillene i Bayreuth - Richard Wagner 200 år. (Side 33 og side 44-45). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2013). Ytterst på pynten. Orfeus ed Eurydice på Den Norske Opera & Ballett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). Compositional Process in Boulez’s “Improvisation I & II sur Mallarmé”.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). Erling E. Guldbrandsen recommends Wagner recordings. www.wagneropera.net.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). Hostingen fra Holocaust og Sydney. (Klemperers innspillinger av Mahlers 2. Symfoni.). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (1), s 30- 31
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). Mahlers Åttende Symfoni. Tekstgrunnlag, formforløp, orkesterbruk og klang.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). "Neste fag ut - musikk?" Kronikk, krisen i humaniora. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). On the Paradoxical Interplay of Modernism and Tradition – Elucidated on the Basis of Pierre Boulez.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2012). "Størst er musikken". Anmeldelse av "La Bohème" ved Den Norske Opera&Ballett, premiere 20.01.2012, i regi av Stefan Herheim. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (4), s 38- 39
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Bruckners Syvende Symfoni.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Casting New Light on Pierre Boulez's Serialist Composition. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Graffiti for kor og orkester. Samtale med komponist Magnus Lindberg i Oslo-Filharmonien.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Kvinnen, divanen og døden. Premiere på Stefan Herheims oppsetning av Alban Bergs "Lulu". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  191(7), s 30- 31
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Modernitet og romantikk. Schönbergs 'Verklärte Nacht' og Brahms' Klarinettkvintett.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011, 03. januar). Musikalske revolusjoner. Hvordan skrives musikkhistorien?. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt, kl. 08.30–09.30.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Pierre Boulez in Interview 1996 (I): Modernism, History and Tradition. Tempo.  ISSN 0040-2982.  255, s 9- 16 . doi: 10.1017/S0040298211000027
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Playing With Transformations. On Boulez's "Improvisation III sur Mallarmé". Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Rolf Wallin og Dmitrij Sjostakovitsj, Musikk og politikk: "Strange News". Pre-concert talk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2011). Solkongen av fransk musikk. Essay om Pierre Boulez og musikalsk modernisme. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 28- 29
 • Guldbrandsen, Erling E. & Skramstad, Per-Erik (2011). An honor to take part - Stefan Herheim on working at the Bayreuth Festival. www.wagneropera.net.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Skramstad, Per-Erik (2011). Stefan Herheim on working with Daniele Gatti, the choice of tempi and the staging of preludes.. www.wagneropera.net.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Skramstad, Per-Erik (2011). The Theatre Is My Temple. Stefan Herheim In Conversation With Erling E. Guldbrandsen and Per-Erik Skramstad. www.wagneropera.net.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). "Bachs historiske vandring." Ny bok om J.S. Bach, av Ove Kr. Sundberg. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (50), s 57- 57
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Bakgrunnstekst om norske operaverker rundt år 1900, I: Arvid O Vollsnes (red.),  Norges Opera- og balletthistorie.  Jon Otterbeck AS.  ISBN 9788292845035.  Kapittel 2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). "Experimentation and collaboration in the construction of a modern flute repertoire." Opposisjonsinnlegg ved Bjørnar Habbestads prøvedisputas til PhD-graden..
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Friklatring i livsfarlig høyde. Diskursen om kunstmusikk i offentligheten. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Hjalmar Borgstrøm's musical ponderings over life and death. Simax Classics (CD booklet).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010, 24. mai). Kunstmusikkens forvandlinger. Om formprosess og mening i orkestermusikk. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Mahlers Femte symfoni, fra begravelsesmarsj til Scherzo, fra Adagietto til triumf.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Mahlers Niende symfoni. Innledningsforedrag, Oslo-Filharmonien.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Mahlers merkeligste symfoni? Mahlers Syvende i Oslo-Filharmonien.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Richard Wagner – tyskernes Hamsun. (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Soup, Soap, and Salvation. Stefan Herheim's production of Wagner's Tannhäuser at the Norwegian Opera. The Wagner Journal.  ISSN 1755-0173.  4(2), s 65- 70 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). TV-produksjon av symfonisk musikk: Det er ingenting i veien for at vi kan nyte og lytte mens vi samtidig tenker....
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Wagner i Venusberget. Stefan Herheim i samtale med Erling E. Guldbrandsen. Om Wagner og Tannhäuser.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2010). Wagner som rottefanger. Hans Neuenfels' nye oppsetning av "Lohengrin" ved Richard Wagner-Festspiele i Bayreuth. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  3.-9. september, s 26- 27
 • Guldbrandsen, Erling E. & Reinton, Per Olav (2010, 05. april). Mahlers "Oppstandelsessymfoni" - tolket og innspilt gjennom 85 år. (Halvannen times temaprogram, andre påskedag.). [Radio].  NRK P2, kl. 15.03 - 16.30.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Reinton, Per Olav (2010, 03. april). Myters møte med musikk. Om Tristan og Isolde (1 times temaprogram). [Radio].  NRK P2, kl. 21.03 - 22.00.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Anton Bruckners Niende Symfoni. Innledningsforedrag til konsert med Oslo-filharmonien.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Den femte Tristan. Europeiske oppsetninger av Wagner (Stockholm, Berlin, Milano, Paris). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Dmitrij Sjostakovitsj og Babij Jar-symfonien.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Filharmonisk Askeladd. Briljant orkester i dårlig sal. Politisk kommentar. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (35)
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Generasjonsmøte i rulletrappen. Kommentar til Rune Slagstad. (Kronikk.). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Gustav Mahlers 2. Symfoni.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Herheim bergtar Berlin. Nyskaping av Wagners Lohengrin. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 28- 29
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009, 16. november). Hvordan skrives musikkhistorie? NRK P2 kl 9.05-9.35. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Mahlers Andre symfoni, Oppstandelsessymfonien.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009, 03. februar). Musikalske revolusjoner. NRK P2 kl 9.30-10.00. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Staging the King. Interpretations of Richard Wagner's "Tristan und Isolde". Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). The productive tensions of Gerhard Schjelderup's music. An essay on Brand and the 2nd symphony. classic production osnabrück (CD booklet).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Tredobbel dystopi. Om musikkdebatten mellom Østerberg, Danielsen og Wikshåland. (Kommentar). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2009). Ultima med løs jakke. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (37)
 • Guldbrandsen, Erling E. & Reinton, Per Olav (2009, 13. april). Mahlers "Oppstandelsessymfoni" gjennom 80 år. Radioprogram, kl. 20.30 - 22.00. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Reinton, Per Olav (2009, 25. desember). Myters møte med musikk (temaprogram). [Radio].  NRK P2, sendt kl. 08.03–09.00 og kl. 18.03-19.00.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Østergaard, Edvin (2009). Bare en klatt slim ved en havbredd? Om Charles Darwins "Artenes opprinnelse" og Richard Wagners "Tristan" (kronikk). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 21
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Endelig et mesterverk. Jon Fosses 'Melancholia' som opera. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Framføring og virkning av Mahlers 2. Symfoni.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Halvt vellykket Mahler. Oppstandelsessymfonien med Zubin Mehta. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Mangelen på samtidsopera. Den Norske Opera (Politisk kommentar). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Musikkens og tidens gang. Herbert von Karajan og historien. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 21
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Politisk lydteater uten svev. Cecilie Ores opera Dead Beat Escapement. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 32
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Skremmende stille og klart. Bruckners Niende i Berlinerfilharmonien. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Syv timers nytelse. Stefan Herheims Parsifal i Bayreuth. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Thora vekket av Tornerosesøvn. Hjalmar Borgstrøms glemte opera. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 50- 51
 • Guldbrandsen, Erling E. (2008). Wagners Ring des Nibelungen, Chéreau/Boulez.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2007). Dirigentenes maraton. Barenboim og Boulez i 'Mahler-Zyklus Berlin', 10 konserter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (17), s 30- 31
 • Guldbrandsen, Erling E. (2007). Himmelen over Berlin. 'Im Takt der Zeit'. Historiske innspillinger, 12 cd-er Berlinerfilharmonien. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (13-14), s 38- 39
 • Guldbrandsen, Erling E. (2007). Music and Mystical Experience. The 'Endereignis' in Bruckner's Symphony IX, the 1st Movement.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2007, 02. juli). Om å lese musikkbiografier. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2007). Presentasjon av prisvinnerartikkelen Modernist Composer and Mahler Conductor. Changing perspectives on Performativity in Boulez.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006). Edvard Grieg.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006). Lytting, verk og fordypning. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006). Norsk gullalder.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006). Regigrep og fortellermåter i Wagners 'Das Rheingold'.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006). Ringen er sluttet i København. Wagner på Det Kongelige Teater. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18), s 28- 29
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006, 24. august). Wagner-festspillene i Bayreuth. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Lunaas Kværne, Tone (2006, 04. november). Ole Olsen - fra Wagner til joik. (Temaprogram, 85 minutter). [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Bruckner's Ninth Symphony. On the Concept of Work, Aesthetic Interpretation and Mystic Experience. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Casting New Light on Boulezian Serialism. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Musikk og mysterium. Om musikalsk fortolkning, estetisk erfaring og mystisk opplevelse.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Bruckners mørke mysterium. Om musikk, lytting og erkjennelse. (Forelesning).
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Den globale harelabb. Om musikalsk erfaring, antropologi og filosofi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Erfaringer av musikk og mysterium.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Et gigantisk åndedrett. Bach Organ Works, Andreas Liebig. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 33
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Hinsides narrasjon. Musikk og drama i Richard Wagners "Die Walküre".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Musikk og mysterium.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Musikklivets romantiske nekrofili. (Kommentar). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 25
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005, 10. februar). På Konsert i Olavshallen. Samtale om Hjalmar Borgstrøm. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2005). Uklart sosialt paradigme. Til debatten om musikk og mysterium. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Den franske pianistens bekjennelser (Hélène Grimaud). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  185(12), s 40- 41
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Døde harer og herlig musikk (ny Parsifal i Bayreuth). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  185(35), s 23, 32- 33
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Encountering Bruckner. On the Concept of Work, Aesthetic Interpretation, and Mystic Experience.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004, 05. november). "Musikk og mysterium".  Morgenbladet nr. 45, s. 1, 26-27.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Musikkens deliriske tale (Alban Berg og Kronoskvartetten). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  185(2), s 26- 27
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Smålåten historisk tolkning (Herreweghe og Bruckners 7. symfoni). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  185(49), s 30- 31
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Zwischen Einfühlung und Abstraktion: Studien zum Problem des symphonischen Typus Anton Bruckners (Book review). Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  30, s 148- 152 Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. & Varkøy, Øivind (2004). Musikkopplevelsens mysterium. Musikkultur.  (12), s 30- 32
 • Guldbrandsen, Erling E.; Vetlesen, Arne Johan & Meinich, Annelita (2004, 28. desember). Musikk og smerte (temaprogram). [Radio].  NRK P2.
 • Reinton, Per Olav & Guldbrandsen, Erling E. (2004, 28. februar). Estetikkens makt. Hitler og musikken i Det tredje riket (90 minutters temaprogram). [Radio].  NRK P2.
 • Djupvik, Laura & Guldbrandsen, Erling E. (2004). Tonar frå fortida. Musikk og djupnepsykologi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 27
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Hva er erindring? Min største musikkopplevelse i året som gikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Music, Narration, and Presence in Richard Wagner's "Die Walküre".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Musikalitetens fødsel. Det vitenskapelige mennesket og tonalitetens sammenbrudd - Dr.gradsopposisjon.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Musikalske risikosoner: Fra kulturliv til estetisk erfaring. Siri Meyer og Svein Bjørkås (red.): Risikosoner: Kunst, makt og endring. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004). Musikk og mysterium. Innledende presentasjon.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2004, 28. februar). Musikkoperatørene. Om Det Tredje Rike og Estetikkens Makt. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2003). Bruckners symfoniske form. Bo Marschners dr.avhandling. Dansk årbog for musikforskning.  ISSN 0416-6884.  XXX
 • Guldbrandsen, Erling E. (2003). Intellektuell debatt? Om opera? I Norge?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  uke 48
 • Guldbrandsen, Erling E. (2003). Musikkens deliriske tale. Alban Berg. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  uke 52
 • Guldbrandsen, Erling E. (2003, 10. november). Wagner i Alpene. Nibelungen-Ringen i Erl, Østerrike. [Internett].  http://www.wagneropera.no/Artikler/EEG-Wagner-i-Alpene.htm.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002). Thora paa Rimol. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002). "Inn i verket, ut i kulturen. Om musikk, verkbegrep og transcendens".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002, 04. oktober). "Om det gåtefulle kunstverket". [Radio].  Intervju i Morgenbladet : Beate Pedersen og Mona Borch.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002). "Reddet av regien (urpremiere, Borgstrøms opera Thora)". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 11- 11
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002). "Tvetydighetens estetikk. Tre perseptive motstillinger i det tyvende århundres komposisjonsmusikk". Opposisjon ved ph.d.-disputas.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002). Verkets åpning. Om verkbegrep, estetisk erfaring og transcendens. Parergon.  ISSN 0313-6221.  nr. 17/18, s 6- 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (2002). "Verkets åpning. Om verkbegrep, estetisk erfaring og transcendens".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Analysis, History, and Interpretation: On the Ambivalent Use of National-Romantic Idioms in Music. Vis sammendrag
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Bibalo, Antonio, In Stanley Sadie & John Tyrrell (ed.),  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 0-333-60800-3.  Leksikonartikkel.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Borgstrøm, Hjalmar, In Stanley Sadie & John Tyrrell (ed.),  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 0-333-60800-3.  Leksikonartikkel.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Commentary to Leo Treitler's Paper: Hermeneutics, Exegetics, or What? For Panel Discussion.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Den elskverdige ironiker. Alfred Janson og de utkomponerte ambivalenser Oslo: Unipub AS. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (1)
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Dyktige unge modernister. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). "Hermeneutics, Exegetics, or What? Response to Leo Treitler".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000, 14. desember). Hjalmar Borgstrøm og "Thora paa Rimol". [Radio].  NRK P2, "Midt i Musikken".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Komponisten Hjalmar Borgstrøm, en historisk presentasjon og musikalsk vurdering.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000, 18. januar). Musikalsk Mellomspill. Om Alfred Jansons "Mellomspill for orkester" og Treholt-saken. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). "Musikalsk sjelemaleri. Hjalmar Borgstrøms Hamlet".
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Musikk og historie. Introduksjon.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Musikk og tid.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Nypremiere på Wagners Nibelungen-Ring, Bayreuth 2000. NRK.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Om musikkhistorieskrivning: Modernisme, tradisjon og paradokser.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Politikkens omslag i musikk. Nypremiere på Wagners Ring i Bayreuth. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Schjelderup, Gerhard, In Stanley Sadie & John Tyrrell (ed.),  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 0-333-60800-3.  Leksikonartikkel.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2000). Selmer, Johan, In Stanley Sadie & John Tyrrell (ed.),  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 0-333-60800-3.  Leksikonartikkel.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Selmer, Johan, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  leksikonartikkel.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Borgstrøm, Hjalmar, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Leksikonartikkel.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Broren som elsket lyd. Henrik Hellstenius' opera Sera. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Den fortrengte modernisme. Opposisjonsinnlegg ved doktordisputas, kandidat Michael Fjeldsøe.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Festspill over alle støvleskafter. NRK - Musikken.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Hinsides mening? Om kunstformidling i det ¿postmoderne¿.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). ¿Hjalmar Borgstrøm - internasjonalist i en nasjonalromantisk tid¿. NRK.  s 32- 34
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 04. mai). Hjalmar Borgstrøm (2) , operakomponisten. [Radio].  Nrk P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 11. mai). Hjalmar Borgstrøm (3), tyskorientert i nasjonsbyggingens tid. [Radio].  Nrk P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 27. april). Hjalmar Borgstrøm, symfoniske dikt. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 15. oktober). ISME i Bergen. Om operaen "Fiskeren" av Hjalmar Borgstrøm på DNO. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Ildbæreren. Johan Selmer og Prometheus. NRK.  s 12- 14
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 04. mai). Klassisk tirsdag: Ole Olsen - fra Wagner til joik (temaprogram, 90 minutter). [Radio].  Nrk P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Men kvinnene døde stående. Om Lohengrin, Tristan og Parsifal i Bayreuth. NRK - Musikken.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Musikkritikerprisen 1999 til Christian Eggen.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Musikkritikkens historie.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Månedens CD - Pierre Boulez: Répons. NRK.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 04. mai). Norsk programmusikk, Ole Olsen og Åsgårdsreien - Del 1. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 11. mai). Norsk programmusikk, Ole Olsen og Åsgårdsreien – Del 2. [Radio].  Nrk P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 18. mai). Norsk programmusikk, Ole Olsen og Åsgårdsreien – Del 3. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). ¿Ole Olsen ¿ fra Wagner til joik¿. NRK.  s 30- 31
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 28. desember). Prometheus av Johan Selmer. Norsk Programmusikk. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Richard Wagner og Den flyvende Hollender.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Sera ¿ en opera om lyd og stillhet, orden og kaos. NRK.  s 9- 9
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). ¿Talende musikk. Gerhard Schjelderups Norges-symfoni¿.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Tradisjonens spøkelse og musikkens form. Parergon.  ISSN 0313-6221.  7/8, s 25- 47
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Tynget av symboler, men dyster og sterk. Årets nye Lohengrin i Bayreuth. NRK - Musikken.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999, 07. februar). Verket i offentligheten. [Radio].  NRK P2, "Midt i Musikken".
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Wagner og Borøya. Den flygende Hollender.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Wagner-festspillene i Bayreuth 1999. NRK.  s 10- 15
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Wagners forløsning og Heines ironi. Senta og Den flygende Hollender.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Wagners forløsningsmotiv og Hollenderens reviderte slutt.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Wagners ledemotiver og det tidlige musikkdramaet.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1999). Wagners musikkdrama og det fortellende orkester.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1998). Den ustanselige aktualitet. Richard Wagner i Bayreuth 1998. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  Oktober, s 10- 12
 • Guldbrandsen, Erling E. (1998, 20. august). Familiedrama på festspillhaugen. Rapport fra Bayreuth. "Midt i Musikken.". [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1998, 20. august). Fantastisk Hollender i Bayreuth (Wagner-festspillene). [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1998, 17. februar). Midt i Musikken. Ny Utredning om Oslo Sinfonietta. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1998). Richard Wagner i Paris. Fra Baudelaire og Tannhäuser til Debussy og Tristan.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1998, 10. oktober). Wagner-festspillene i Bayreuth 1998. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Cecilie Ore pro tempore. Cecilie Ore i samtale med Erling E. Guldbrandsen. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (2), s 4- 6
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Den romantiske ånd. Nytt blikk på Beethoven og romantikken. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (7/8), s 4- 6
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Evaluering av Oslo Sinfonietta. Arbeidsnotat ¿ utredning. Nr. 16.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Ghosts. Violin music by Hvoslef, Nordheim and Haugland (Månedens cd/redaktørens valg). Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (7/8), s 33- 33
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Gunnar Germetens modernisme i moll. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (7/8)
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Gustav Mahler: Symfoni nr. 5. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (5)
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Hvor ble publikum av? (lederartikkel). Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (9), s 3- 3
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Ikke like kult med de unge: Oslo-Filharmonien slutter med talentkonserter. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (6), s 25- 25
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997, 05. februar). Johann Sebastian Bach og Die Kunst der Fuge. 60 minutters temaprogram. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997, 25. juni). John Persen, komponistportrett – Del 1. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997, 02. juli). John Persen, komponistportrett – Del 2. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Kenneth Karlsson, sikade med tre pedaler. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (5), s 48- 51
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Linjeskift for musikkeliten. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (5), s 25
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Litt rock, litt fraktaler, litt performance, litt modernisme - hvem er Rolf Wallin?. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (1), s 18- 19
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Ludwig van Beethoven: Symfoni nr. 3, Le Concert des Nations, Jordi Savall. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (6), s 33- 33
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Norsk musikklivs eventyrlige suksess - og glemte stebarn. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (5), s 11- 11
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Nødrop fra randsonen - Årbok for Norsk Komponistforening. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (6), s 40- 41
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Om analysens rolle i forståelsen av musikalsk modernisme.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Operatoriet - utstrakt hånd mot nytt publikum. Samtale med Glenn Erik Haugland. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (9), s 16- 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Poetisk modernist: Asbjørn Schaathun. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (7/8)
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). På tvers av tradisjonene (lederartikkel). Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (5), s 3- 3
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Richard Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg (Månedens cd/redaktørens valg). Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (9), s 33- 33
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997, 05. januar). Rolf Wallin, komponistportrett - Del 1. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997, 12. januar). Rolf Wallin, komponistportrett - Del 2. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Romantikken og vi (lederartikkel). Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (9), s 3- 3
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Schumann og vennene hans. Om Charles Rosen: The Romantic Generation (Cambridge 1995). Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  7-8, s 7
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Sinfoniettaen - format for det 20. århundre. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (5), s 12- 15
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Sinte unge menn. Intervju med Eivind Buene, Bendik Hagerup og Lars Petter Hagen. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (9), s 4- 7
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). Ståle Kleiberg - en lavmælt nyromantiker. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (7/8), s 50- 52
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997, 27. august). Ståle Kleiberg, komponistportrett – Del 1. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997, 03. september). Ståle Kleiberg, komponistportrett - del 2. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1997). World music - hva er det?. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (6), s 3- 3
 • Guldbrandsen, Erling E. & Skramstad, Per-Erik (1997). Bayreuth über Alles. Wagner-festspillene 1997. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (10), s 5- 7
 • Guldbrandsen, Erling E. & Skramstad, Per-Erik (1997). Den fortapte sønn - Gottfried Wagner. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (10), s 14- 15
 • Guldbrandsen, Erling E. & Skramstad, Per-Erik (1997). Kongen på haugen. Wolfgang Wagner i eksklusivt intervju. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (10), s 8- 12
 • Guldbrandsen, Erling E. & Skramstad, Per-Erik (1997). Ringside med Wotan. Intervju med John Tomlinson. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (10), s 16- 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Analyse og vurdering i musikkritikk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 25. februar). Asbjørn Schaathun, komponistportrett (1 times temaprogram). [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 05. mai). Debussy og Wagner. To typer sanselighet: Det franske og det tyske i musikken. [Radio].  NRK P2. 90 minutters temaprogram.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 15. desember). Den russiske komponisten Sofia Gubaidulina. Temaprogram. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Det franske kontra det tyske i musikken, med særlig henblikk på forholdet mellom Wagners og Debussys verker.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Død og kjærlighet. Et blikk på Gerhard Schjelderups opera Vaarnat.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 15. januar). Hvor ble politikken av? Samtale med Alfred Janson i Oslo Konserthus. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). John Persen - Anti-etnisk komponist. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  juni, s 50- 52
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 30. april). Kenneth Karlsson og Cikada. Musikalsk portrett. (Temaprogram.). [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 18. februar). Komponist og naturforsker. Portrett av Edvin Østergaard (1 times temaprogram). [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Kvalitetsbegreper og kriterier i musikkritikken.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Magne Hegdals gotiske katedral. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (7/8), s 40- 41
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Musikalsk ekspresjonisme - fra Beethoven til Mortensen. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (7/8), s 22- 23
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 14. juli). Musikalsk ekspresjonisme - portrett av Einar Henning Smebye, pianist. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 01. januar). Musikk i Brennpunktet. Musikkåret 1995, noen høydepunkter. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Musikkritikk, musikkerfaring, oversettelse og språk.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Musikkritikkens språk, skrivemåter og genrer.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). New Light on Boulez and Postwar Modernism. Analytical Studies into the Sketch Material of Pli Selon Pli - Portrait de Mallarmé.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Norsk Wagner i operaløst land: Gerhard Schjelderup. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (3), s 30- 31
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Observasjon, beskrivelse og lyttererfaring.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Pierre Boulez i samtale med Erling E. Guldbrandsen. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  (12), s 10- 19
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Schaathuns poetiske modernisme. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  2, s 16- 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Seriell generering og klingende overflate i Boulez: Improvisation III sur Mallarmé - A la nue accablante tu.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Sjelens Time. Den russiske komponisten Sofia Gubaidulina. NRK - Musikken.  12, s 23- 23
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Som lyder fra merkelige fugler. Når en naturforsker lager ny musikk. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  2, s 14- 15
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Stravinskij var min tenåringsmusikk. Portrett av Asvjørn Schaathun. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  2, s 16- 17
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 30. juni). To generasjoner norsk orkestermusikk – Hallvard Johnsen, Jon Øivind Ness. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996). Wagnerisme i norsk opera ved århundreskiftet. Christian Sinding og Gerhard Schjelderup.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1996, 12. september). World Music Days in Copenhagen 1996. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Dybsand, Øyvin (1996, 13. mars). Johan Halvorsen, i lyset fra Grieg - Del 1. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Dybsand, Øyvin (1996, 20. mars). Johan Halvorsen, i lyset fra Grieg - Del 2. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Janson, Alfred (1996, 15. august). Samfunnets vei mot dyrestadiet. Komponisten Alfred Janson om musikk og politikk. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Moe, Ole Henrik (1996, 01. september). Fra Høvikoddens Arkiver - Musikalsk Avant-Garde. Samtale med Ole Henrik Moe senior. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Weisethaunet, Hans (1996, 13. oktober). Musikk ved foten av Himalaya. Samtale med Hans Weisethaunet - Del 1. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Weisethaunet, Hans (1996, 27. oktober). Musikk ved foten av Himalaya. Samtale med Hans Weisethaunet - Del 2. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995, 04. september). Boulez - den siste modernist, Del 1: Nye skrivemåter. (Temaprogram, 75 minutter). [Radio].  NRK P2, Musikk i brennpunktet.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995, 11. september). Boulez - den siste modernist, Del 2: Dikt og musikk. (Temaprogram, 75 minutter). [Radio].  NRK P2, Musikk i brennpunktet.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995, 18. september). Boulez - den siste modernist, Del 3: Dirigering og komposisjon. (Temaprogram, 75 minutter). [Radio].  NRK P2, Musikk i brennpunktet.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995). Curiosity is Life. Pierre Boulez 70 Years. Polar Music Prize 1995. 1.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995). Luciano Berio: Folk Songs. Rikskonsertene:Programhefte..
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995). Pierre Boulez: ...explosante-fixe.... Ultima Magasin.  oktober, s 10- 10
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995). Pierre Boulez: Le Marteau sans maître. Rikskonsertene:Programhefte..
 • Guldbrandsen, Erling E. (1995, 02. november). Vertikalt Kick - Musikkforskere på kongress i New York. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Engdahl, Horace (1995). Tekst-musikk-relasjoner hos Pierre Boulez og Stéphane Mallarmé.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Hellstenius, Henrik (1995, 23. oktober). Hva er det med Arne Nordheim? Del 1: Presentasjon. (Temaprogram). [Radio].  NRK P2 Musikk i brennpunktet.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Hellstenius, Henrik (1995, 30. oktober). Hva er det med Arne Nordheim? Del 2: Nyromantiker eller modernist? (Temaprogram). [Radio].  NRK P2, Musikk i brennpunktet.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Hellstenius, Henrik (1995, 06. november). Hva er det med Arne Nordheim? Del 3: Musikalsk form (Temaprogram). [Radio].  NRK P2, Musikk i brennpunktet.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Høyland, Knut (1995, 04. desember). Absolutt pling-plong - en ny generasjon komponister. [Radio].  NRK P2 Musikk i brennpunktet.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Lundestad, Geir (1995, 09. desember). Samtale om Nobelkonserten 1995. [Radio].  Nrk P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1994). Boulez och Mallarmé, skrift och musikalitet. Nutida Musik.  ISSN 1652-6082.  (1-94), s 4- 13
 • Guldbrandsen, Erling E. (1994). Den elskverdige ironiker. Alfred Janson og de utkomponerte ambivalenser. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (1-94), s 14- 21
 • Guldbrandsen, Erling E. (1994). Det uanalyserbare. Om Boulez Improvisation II sur Mallarmé.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1994, 15. april). Gubaidulina (Offertorium), Hedstrøm (Anima), Tsjaikovskij (Symf Pathétique) med Oslo-Filharmonien, Stig Nilsson og Vladimir Fedossejev. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1994, 11. november). Thoresen (Carmel Eulogies), Mendelssohn (Fiolinkonsert), Rakhmaninov (Symfoniske danser) med Oslo-Filharmonien, Sølve Sigerland og Michael Stern. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993). ¿Derrida, Boulez, Mallarmé¿.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993, 10. september). Grieg (Gammelnorsk romanse), Valen (Fiolinkonsert), Svendsen (Romanse), Nielsen (6. Symfoni) med Oslo-Filharmonien og Paavo Berglund. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993, 17. desember). Haydn (Skapelsen) med Oslo-Filharmonien og Frans Brüggen. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993, 10. desember). Haydn (Symf nr 103), Mozart (Klaverkonsert nr 17), Mozart (Symf nr 34) med Oslo-Filharmonien, Ingrid Haebler og Paavo Berglund. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993, 02. september). I Grieg-året. Edvard Grieg, geni og nasjonalsymbol?. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993, 12. november). Mahler (Symfoni nr. 7) med Oslo-Filharmonien og Eliahu Inbal. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1993, 22. oktober). Stravinskij (Symfoni i tre satser), Mozart (Klaverkonsert nr 24), Tsjaikovskij (Francesca da Rimini) med Oslo-Filharmonien, Christian Zacharias og Jerzy Semkov. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1991). Pierre Boulez - med historien på prøve. Sladder og samtaler fra modernisme-fronten. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (2), s 14- 19
 • Guldbrandsen, Erling E. (1991). Poetics and Aesthetics. On the Serial Generation in Boulez's Pli selon pli.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1991). ¿Tradition et rupture dans le modernisme musical de l¿après-guerre. Une étude sur P. Boulez¿ Trois improvisations sur Mallarmé¿.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1991). Tradition et rupture dans le modernisme musical de l'après-guerre. Une étude sur P. Boulez' Trois improvisations sur Mallarmé.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1990). ¿Komponisten og hans intensjon¿. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (4/89¿1/90), s 32- 39
 • Guldbrandsen, Erling E. (1990). ¿Musikken, fornuften og nytelsen ¿ eller det radikalt Andre¿. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (3-90), s 50- 58
 • Guldbrandsen, Erling E. (1989). Komponisten og hans intensjon. Om Alfred Janson, Arne Treholt, musikk og formidling. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (4/89), s 32- 39
 • Guldbrandsen, Erling E. (1989). Mening på spill. En studie i form, struktur og retorikk i Alfred Jansons Mellomspill for orkester (1985).
 • Guldbrandsen, Erling E. (1988). Jeg foretrekker å høre med mine egne ører. Intervju med Åse Hedstrøm. Prisma-Nytt.  (Sept), s 16- 18
 • Guldbrandsen, Erling E. (1988). ¿Modernisme og postmodernisme. Introduksjon til et fragment av Lyotard¿. Prisma-Nytt.
 • Guldbrandsen, Erling E. (1986). Elektroakustisk musikk: Får vi et eget, norsk senter?. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (4), s 20- 24
 • Guldbrandsen, Erling E. (1986). Hva skjer? (Fast spalte om Ny Musikk). Ballade.  ISSN 0332-5148.  (4), s 48- 49
 • Guldbrandsen, Erling E. (1986). I kattens lek med publikum kan verket ende som mus. Anmeldelse av Magne Hegdal: "Konsert", urframført på Høvikodden. Ballade.  ISSN 0332-5148.  (2), s 23- 28

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:10 - Sist endret 24. mars 2020 14:40