Alexander Refsum Jensenius

Bilde av Alexander Refsum Jensenius
English version of this page
Telefon +47 22 84 48 34
Mobiltelefon +47 951 29 232
Rom V02-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Kort biografi: Professor Alexander Refsum Jensenius er en musikkforsker og forskermusiker. Han forsker på musikkrelaterte kroppsbevegelser, som han studerer ved hjelp av ulike bevegelsessporingssystemer. Denne kunnskapen bruker han til å lage ny musikk, med både tradisjonelle og veldig utradisjonelle instrumenter. Han er en internasjonalt orientert musikkteknologiforsker, og leder NIME-nettverket. Siden 2017 har han vært med på å bygge opp RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, et tverrfaglig senter for fremragende forskning. Som medlem av EUAs ekspertgruppe for Åpen forskning arbeider han med å modernisere måten vi utfører og formidler forskning.

Personlig nettside og blogg: www.arj.no

Bakgrunn

 • Cand.mag. i musikkvitenskap og matematikk, Universitetet i Oslo (2000)
 • Cand.philol. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2002)
 • M.Sc. i kunst & teknologi, Chalmers tekniska högskola (2004)
 • Ph.d. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2008)
 • Gjesteforsker, CNMAT, University of California, Berkeley (2001-2)
 • Gjesteforsker, IDMIL, McGill University (2005,6,7)
 • Gjesteforsker, TMH, Kungliga tekniska högskolan (2010)

Undervisnings- og veiledningsområder

mct
Internasjonalt masterprogram: Music, Communication & Technology
 • Musikk og bevegelse (teori og analysemetoder)
 • Lydprogrammering (Max/MSP, PD, Matlab, Python)
 • Musikalsk elektronikk, kontrollere, mapping
 • Lyd/musikk i nye medier (datamaskiner, internett, mobiltelefoner, m.m.)
 • Videoanalyse/syntese

Faglige kompetanseområder

 • Musikk og bevegelse
 • Musikkognisjon
 • Musikkteknologi
Oslo Standstill Database
Oslo Standstill Database. Mer enn 600 stillstandsopptak.
Musical Gestures Toolbox
Musical Gestures Toolbox. Programvare for videovisualisering.
MusicLab
MusicLab. Et innovasjonsprosjekt for Åpen forskning.

 

Emneord: Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign

Publikasjoner

Sound Actions: Conceptualizing Musical Instruments (MIT Press, 2022)

What is a musical instrument? How do new technologies change how we perform and perceive music? What happens when composers build instruments, performers write code, perceivers become producers, and instruments play themselves? The answers to these pivotal questions entail a meeting point between interactive music technology and embodied music cognition, what author Alexander Refsum Jensenius calls “embodied music technology.” Moving between objective description and subjective narrative of his own musical experiences, Jensenius explores why music makes people move, how the human body can be used in musical interaction, and how new technologies allow for active musical experiences. The development of new music technologies, he demonstrates, has fundamentally changed how music is performed and perceived.

Image may contain: Musical instrument, Violin family, Musician, Violin, Classical music.

Motion Capture: The Art of Studying Human Activity (FutureLearn, 2022)

This online course from the University of Oslo is for everyone interested in human motion capture. You’ll start by learning the basics of human anatomy and biomechanics. Then we’ll move on to setting up, calibrating, and recording with an infrared optical motion capture system. Some other sensing technologies will also be presented, including accelerometers, muscle sensors, and video recordings. Examples will be given of how such systems are used in various types of music research. Finally, you’ll learn about some ethical and legal challenges of working with human motion capture.

A NIME Reader - Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)

What are the musical instruments of the future? This anthology presents thirty papers selected from the fifteen-year-long history of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME). Each of the papers is followed by commentaries written by the original authors and leading experts. The anthology is intended for newcomers who want to get an overview of recent advances in music technology. The historical traces, meta-discussions, and reflections will also interest experts. Thus, the book serves as a survey of influential past work and a starting point for new and exciting future developments.

Image may contain: Musical instrument, Piano, Keyboard, Musical keyboard, Guitar accessory.Music Moves: Why Does Music Make You Move? (FutureLearn, 2016)

This free online course is about music and body movement; from the pianist's sound-producing keyboard actions to clubbers' energetic dance moves. You will learn about the theoretical foundations for embodied music cognition and why body movement is crucial for how we experience the emotional moods in music. We will also explore different research, including advanced motion capture systems and sound analysis methods. You will be guided by a group of music researchers from the University of Oslo, with musical examples from four professional musicians.

Musikk kog bevegelse

Musikk og bevegelse (Unipub, 2009):

Denne boken gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser. Forfatteren viser hvordan man kan studere slike bevegelser med utgangspunkt i et tverrfaglig teorigrunnlag. Det gis en innføring både i kvalitative og kvantitative metoder som brukes i forskningen innenfor feltet. Eksempler er tatt fra studier av musikere, dansere og folk som beveger seg til musikk. Boken viser hvordan kropp og bevegelse er en naturlig del av musikkopplevelsen, og det argumenteres for et større fokus på musikkrelaterte bevegelser i forskning og undervisning.

 • Herrebrøden, Henrik; Gonzalez, Victor; Vuoskoski, Jonna Katariina & Jensenius, Alexander Refsum (2022). Pre-recorded sound file versus human coach: Investigating auditory guidance effects on elite rowers. I Andreopoulou, Areti; Walker, Bruce; McMullen, Kyla & Rönnberg, Niklas (Red.), Proceedings of the 27th International Conference on Auditory Display (ICAD2022). The International Community for Auditory Display. ISSN 0-9670904-8-2. s. 25–30. doi: https%3A/doi.org/10.21785/icad2022.012.
 • Kwak, Dongho; Krzyzaniak, Michael Joseph; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2022). A mini acoustic chamber for small-scale sound experiments. I Iber, Michael & Enge, Kajetan (Red.), Audio Mostly 2022: What you hear is what you see? Perspectives on modalities in sound and music interaction. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-9701-8. s. 143–146. doi: 10.1145/3561212.3561223.
 • Lesteberg, Mari & Jensenius, Alexander Refsum (2022). MICRO and MACRO - Developing New Accessible Musicking Technologies. I Iber, Michael & Enge, Kajetan (Red.), Audio Mostly 2022: What you hear is what you see? Perspectives on modalities in sound and music interaction. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-9701-8. s. 147–150. doi: 10.1145/3561212.3561231.
 • Swarbrick, Dana; Upham, Finn; Erdem, Cagri; Jensenius, Alexander Refsum & Vuoskoski, Jonna Katariina (2022). Measuring Virtual Audiences with The MusicLab App: Proof of Concept. I Michon, Romain; Pottier, Laurent & Orlarey, Yann (Red.), Proceedings of the 19th Sound and Music Computing Conference. SMC Network. ISSN 9782958412609. doi: 10.5281/zenodo.6798290. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Tørresen, Jim (2022). A Robotic Drummer with a Flexible Joint: the Effect of Passive Impedance on Drumming. I Michon, Romain; Pottier, Laurent & Orlarey, Yann (Red.), Proceedings of the 19th Sound and Music Computing Conference. SMC Network. ISSN 9782958412609. s. 232–237. doi: 10.5281/zenodo.6797833. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kwak, Dongho; Olsen, Petter Angell; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2022). A trio of biological rhythms and their relevance in rhythmic mechanical stimulation of cell cultures. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.867191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kwak, Dongho; Combriat, Thomas Michel Daniel; Wang, Chencheng; Scholz, Hanne; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2022). Music for Cells? A Systematic Review of Studies Investigating the Effects of Audible Sound Played Through Speaker-Based Systems on Cell Cultures . Music & Science. ISSN 2059-2043. 5. doi: 10.1177/20592043221080965. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Erdem, Cagri (2022). Gestures in ensemble performance. I Timmers, Renee; Bailes, Freya & Daffern, Helena (Red.), Together in Music: Coordination, expression, participation. Oxford University Press. ISSN 9780198860761. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Best versus Good Enough Practices for Open Music Research. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 16(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python. I Kantan, Prithvi Ravi; Paisa, Razvan & Willemsen, Silvin (Red.), Proceedings of the Nordic Sound and Music Computing Conference. Aalborg University Copenhagen. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Musikkteknologiforskning. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 38(3), s. 260–263.
 • Bishop, Laura; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Jensenius, Alexander Refsum & Høffding, Simon (2021). Move like everyone is watching: Social context affects head motion and gaze in string quartet performance. Journal of New Music Research. ISSN 0929-8215. doi: 10.1080/09298215.2021.1977338.
 • Bishop, Laura; Jensenius, Alexander Refsum & Laeng, Bruno (2021). Musical and Bodily Predictors of Mental Effort in String Quartet Music: An Ecological Pupillometry Study of Performers and Listeners. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/fpsyg.2021.653021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME and the Environment: Toward a More Sustainable NIME Practice. I Dannenberg, Roger & Xiao, Xiao (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. The International Conference on New Interfaces for Musical Expression. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes. I Zhang, Dan (Red.), 2021 7th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-0-7381-3205-1. s. 54–58. doi: 10.1109/ICMRE51691.2021.9384843. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre; Krzyzaniak, Michael Joseph & Veenstra, Frank (2020). Air-Guitar Control of Interactive Rhythmic Robots. Proceedings of the International Conference on Live Interfaces (Proceedings of ICLI). ISSN 2663-9041. s. 208–210.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Vuoskoski, Jonna Katariina & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Who Moves to Music? Empathic Concern Predicts Spontaneous Movement Responses to Rhythm and Music. Music & Science. ISSN 2059-2043. 3. doi: 10.1177/2059204320974216. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xambó, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2020). Learning to Code Through Web Audio: A Team-Based Learning Approach. Journal of The Audio Engineering Society. ISSN 1549-4950. 68(10), s. 727–737. doi: 10.17743/jaes.2020.0019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Poveda Yánez, Jorge & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Computer-based synaesthesia and the design of complex methods to approach multimodal realities of dance and music through technology. An interview with Alexander R. Jensenius, Deputy-Director of the RITMO Centre of Excellence of the University of Oslo. Revista de Humanidades Digitales. doi: 10.5944/rhd.vol.5.2020.27029.
 • Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Exploring relationships between effort, motion, and sound in new musical instruments. Human Technology. ISSN 1795-6889. 16(3), s. 310–347. doi: 10.17011/ht/urn.202011256767. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms, AM '20: Proceedings of the 15th International Conference on Audio Mostly. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-7563-4. s. 107–113. doi: 10.1145/3411109.3411139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2020). RAW: Exploring Control Structures for Muscle-based Interaction in Collective Improvisation. I Michon, Romain & Schroeder, Franziska (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Birmingham City University. ISSN 978-1-949373-99-8. s. 477–482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian; Martin, Charles Patrick; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Towards Playing in the 'Air': Modeling Motion-Sound Energy Relationships in Electric Guitar Performance Using Deep Neural Networks. I Spagnol, Simone & Valle, Andrea (Red.), Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference. Axea sas/SMC Network. ISSN 978-88-945415-0-2. s. 177–184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bishop, Laura & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting. I Spagnol, Simone & Valle, Andrea (Red.), Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference. Axea sas/SMC Network. ISSN 978-88-945415-0-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez-Sanchez, Victor E.; Laeng, Bruno & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Headphones or Speakers? An Exploratory Study of Their Effects on Spontaneous Body Movement to Rhythmic Music. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11(698). doi: 10.3389/fpsyg.2020.00698. Fulltekst i vitenarkiv
 • Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Student active learning in a two campus organisation. eLearning and Software for Education. ISSN 2066-026X. 1, s. 612–620. doi: 10.12753/2066-026X-20-080.
 • Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambó, Anna & Brandtsegg, Øyvind (2019). A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction. European Journal of Higher Education IT – EJHEIT. ISSN 2519-1764. 1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). “Ellos no están entendiendo nada” [“They are not understanding anything”]: embodied remembering as complex narrative in a Telematic Sonic Improvisation. I Søndergaard, Morten & Beloff, Laura (Red.), Proceedings of RE:SOUND 2019. British Computer Society (BCS). ISSN 1477-9358. doi: 10.14236/ewic/resound19.32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2019). QuaverSeries: A Live Coding Environment for Music Performance Using Web Technologies. I Xambo Sedo, Anna; Martin, Sara R. & Roma, Gerard (Red.), Proceedings of the International Web Audio Conference. NTNU. ISSN 2663-5844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio. I Xambo Sedo, Anna; Martin, Sara R. & Roma, Gerard (Red.), Proceedings of the International Web Audio Conference. NTNU. ISSN 2663-5844. s. 2–7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria & Tørresen, Jim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data. I Coleman, Grisha (Red.), Proceedings of the 6th International Conference on Movement and Computing. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-7654-9. doi: 10.1145/3347122.3347135.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Analysis of the Movement-Inducing Effects of Music through the Fractality of Head Sway during Standstill. Journal of Motor Behavior. ISSN 0022-2895. doi: 10.1080/00222895.2019.1689909. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xambo Sedo, Anna; Saue, Sigurd; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin & Brandtsegg, Øyvind (2019). NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing. I Queiroz, Marcelo & Xambo Sedo, Anna (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. s. 216–221. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance. I Visi, Federico (Red.), Music Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance. I Queiroz, Marcelo & Xambo Sedo, Anna (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. s. 477–482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lan, Qichao; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RaveForce: A Deep Reinforcement Learning Environment for Music Generation. I Barbancho, Isabel; Tardón, Lorenzo J.; Peinado, Alberto & Barbancho, Ana M. (Red.), SMC 2019 Proceedings of the 16th Sound & Music Computing Conference. Society for Sound and Music Computing. ISSN 978-84-09-08518-7. s. 217–222. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Group behaviour and interpersonal synchronization to electronic dance music. Musicae Scientiae. ISSN 1029-8649. 23(1), s. 111–134. doi: 10.1177/1029864917712345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance. I Cunningham, Stuart (Red.), Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-5373-1. doi: 10.1145/3243274.3243278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lartillot, Olivier; Thedens, Hans-Hinrich & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Computational model of pitch detection, perceptive foundations, and application to Norwegian fiddle music. I Parncutt, Richard & Sattmann, Sabrina (Red.), Proceedings of ICMPC15/ESCOM10. Centre for Systematic Musicology, University of Graz. ISSN 978-3-200-05771-5. s. 252–255. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee; Roy, Udit & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluating a collection of Sound-Tracing Data of Melodic Phrases. I Gómez, Emilia; Hu, Xiao; Humphrey, Eric & Benetos, Emmanouil (Red.), Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. ISSN 978-2-9540351-2-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab. I Gómez, Emilia; Hu, Xiao; Humphrey, Eric & Benetos, Emmanouil (Red.), Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. ISSN 978-2-9540351-2-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Patel-Grosz, Pritty; Grosz, Patrick Georg; Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Coreference and disjoint reference in the semantics of narrative dance. I Sauerland, Uli & Solt, Stephanie (Red.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 22, vol. 2, ZASPiL 61. Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS). s. 199–216.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01382. Fulltekst i vitenarkiv
 • Serafin, Stefania; Dahl, Sofia; Bresin, Roberto; Jensenius, Alexander Refsum; Unnthorsson, Runar & Välimäki, Vesa (2018). NordicSMC: A Nordic University Hub on Sound and Music Computing. I Georgaki, Anastasia (Red.), Proceedings of the Sound and Music Computing Conference. Cyprus University of Technology. ISSN 2518-3672. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela. I Dahl, Luke; Bowman, Doug & Martin, Tom (Red.), Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression. Virginia Tech. ISSN 2220-4792. s. 196–197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria Kristine Å & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction. I Dahl, Luke; Bowman, Doug & Martin, Tom (Red.), Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression. Virginia Tech. ISSN 2220-4792. s. 324–327. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Methods for Studying Music-Related Body Motion. I Bader, Rolf (Red.), Springer Handbook of Systematic Musicology. Springer Nature. ISSN 978-3-662-55002-1. s. 805–818. doi: 10.1007/978-3-662-55004-5_38. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Analyzing Free-Hand Sound-Tracings of Melodic Phrases . Applied Sciences. ISSN 2076-3417. 8(1), s. 1–21. doi: 10.3390/app8010135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adde, Lars; Yang, Hong; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F. & Cao, Jia-yan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Characteristics of general movements in preterm infants assessed by computer-based video analysis. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 34(4), s. 286–292. doi: 10.1080/09593985.2017.1391908. Fulltekst i vitenarkiv
 • Støckert, Robin; Saue, Sigurd & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Framework for a novel two-campus master's programme in music, communication and technology between the University of Oslo and the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. ICERI proceedings. ISSN 2340-1095. s. 5831–5840. doi: 10.21125/iceri.2017.1526. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Representation Strategies in Two-handed Melodic Sound-Tracing. I Gillies, Marco (Red.), Proceedings of the 4th International Conference on Movement Computing. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-5209-3. doi: 10.1145/3077981.3078050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring melody and motion features in “sound-tracings”. I Lokki, Tapio; Pätynen, Jukka & Välimäki, Vesa (Red.), Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017. Aalto University. ISSN 978-952-60-3729-5. s. 98–103. Fulltekst i vitenarkiv
 • Støen, Ragnhild; Songstad, Nils Thomas; Silberg, Inger Elisabeth; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2017). Computer-based video analysis identifies infants with absence of fidgety movements. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 82(4), s. 665–670. doi: 10.1038/pr.2017.121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups. I Lokki, Tapio; Pätynen, Jukka & Välimäki, Vesa (Red.), Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017. Aalto University. ISSN 978-952-60-3729-5. s. 195–200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction. I Erkut, Cumhur (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Aalborg University Copenhagen. ISSN 2220-4792. s. 442–445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Pleasurable and Intersubjectively Embodied Experiences of Electronic Dance Music. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 11(3-4), s. 301–318. doi: 10.18061/emr.v11i3-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Sonic Microinteraction in "the Air". I Lesaffre, Micheline; Maes, Pieter-Jan & Leman, Marc (Red.), The Routledge Companion to Embodied Music Interaction. Routledge. ISSN 9781138657403. doi: 10.4324/9781315621364-47. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring music-related micromotion. I Wöllner, Clemens (Red.), Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations. Routledge. ISSN 9781472485403. doi: 10.4324/9781315569628-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). 2014: To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001–2013. I Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (Red.), A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-47213-3. doi: 10.1007/978-3-319-47214-0_29.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Expert Commentary: Pushing The Sensor Boundaries In Digital Musical Instruments. I Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (Red.), A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-47213-3. s. 402–403.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Optical or Inertial? Evaluation of Two Motion Capture Systems for Studies of Dancing to Electronic Dance Music. I Großmann, Rolf & Hajdu, Georg (Red.), Proceedings of the SMC Conferences. Logos Verlag Berlin. ISSN 978-3-00-053700-4. s. 469–474. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adde, Lars; Thomas, Niranjan; John b, Hima; Oommen, Samual p; Vågen, Randi Tynes & Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Early motor repertoire in very low birth weight infants in India is associated with motor development at one year. European journal of paediatric neurology. ISSN 1090-3798. 20(6), s. 918–924. doi: 10.1016/j.ejpn.2016.07.019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2016). Trends at NIME – Reflections on Editing “A NIME Reader”. I McPherson, Andrew & Smyth, Tamara (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Queensland Conservatorium Griffith University. ISSN 978-1-925455-13-7. s. 439–443. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barrett, Natasha & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The ‘Virtualmonium’: an instrument for classical sound diffusion over a virtual loudspeaker orchestra. I McPherson, Andrew & Smyth, Tamara (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Queensland Conservatorium Griffith University. ISSN 978-1-925455-13-7. s. 55–60. Fulltekst i vitenarkiv
 • McPherson, Andrew; Berdahl, Edgar; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael J.; Bukvic, Ivica Ico & Knudsen, Arve (2016). NIMEhub: Toward a Repository for Sharing and Archiving Instrument Designs. I McPherson, Andrew & Smyth, Tamara (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Queensland Conservatorium Griffith University. ISSN 978-1-925455-13-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Sound-Motion Similarity in Musical Experience. Journal of New Music Research. ISSN 0929-8215. 45(3), s. 210–222. doi: 10.1080/09298215.2016.1184689.
 • Valle, Susanne Collier; Støen, Ragnhild; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2015). Test-retest reliability of computer-based video analysis of general movements in healthy term-born infants. Early Human Development. ISSN 0378-3782. 91(10), s. 555–558. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2015.07.001.
 • Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). MuMYO – Evaluating and Exploring the MYO Armband for Musical Interaction. I Berdahl, Edgar (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Louisiana State University. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Microinteraction in Music/Dance Performance. I Berdahl, Edgar (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Louisiana State University. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Danielsen, Anne; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Moving to the Beat: Studying Entrainment to Micro-Rhythmic Changes in Pulse by Motion Capture. Timing & Time Perception. ISSN 2213-445X. 3(1-2), s. 133–154. doi: 10.1163/22134468-00002043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). From experimental music technology to clinical tool. I Stensæth, Karette (Red.), Music, Health, Technology and Design. NMH-publications, Series from the Centre for Music and Health. ISSN 978-82-7853-094-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences. I Kouroupetroglou, Georgios & Georgaki, Anastasia (Red.), Music Technology Meets Philosophy: From digital echos to virtual ethos Proceedings of the 40th International Computer Music Conference joint with the 11th Sound and Music Computing conference. International Computer Music Association. ISSN 978-0-9845274-3-4. s. 1715–1718. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001-2013. I Caramiaux, Baptiste; Tahiroğlu, Koray; Fiebrink, Rebecca & Tanaka, Atau (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Goldsmiths, University of London. ISSN 978-1-906897-29-1. s. 217–220. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari & Johnson, Victoria Kristine Å (2014). How still is still? Exploring human standstill for artistic applications. International Journal of Arts and Technology. ISSN 1754-8853. 7(2/3), s. 207–222. doi: 10.1504/IJART.2014.060943. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Some Video Abstraction Techniques for Displaying Body Movement in Analysis and Performance. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology. ISSN 0024-094X. 46(1), s. 53–60. doi: 10.1162/leon_a_00485. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams. I Bresin, Roberto (Red.), Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2013. Logos Verlag Berlin. ISSN 978-3-8325-3472-1. s. 500–505.
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2013). Market-based Control in Interactive Music Environments. I Aramaki, Mitsuko; Barthet, Mathieu; Kronland-Martinet, Richard & Ystad, Sølvi (Red.), From Sounds to Music and Emotions - 9th International Symposium, CMMR 2012, London, UK, June 19-22, 2012, Revised Selected Papers. Springer. ISSN 978-3-642-41247-9. s. 439–458. doi: 10.1007/978-3-642-41248-6_25.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications. I Yeo, Woon Seung; Lee, Kyogu; Sigman, Alexander; Ji, Haru & Graham, Wakefield (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Korea Advance Institute of Science and Technology. ISSN 2220-4792. s. 142–147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2013). Sonifying the shape of human body motion using motiongrams. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 8(2), s. 73–83. doi: 10.18061/emr.v8i2.3926. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams. I Bresin, Roberto (Red.), Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2013, SMC 2013, Stockholm, Sweden. KTH. ISSN 978-91-7501-831-7. s. 500–505. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). An Action-Sound Approach to Teaching Interactive Music. Organised Sound. ISSN 1355-7718. 18(2), s. 178–189. doi: 10.1017/S1355771813000095. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2013). Analyzing Correspondence between Sound Objects and Body Motion. ACM Transactions on Applied Perception. ISSN 1544-3558. 10(2). doi: 10.1145/2465780.2465783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Kinectofon: Performing with Shapes in Planes. I Yeo, Woon Seung; Lee, Kyogu; Sigman, Alexander; Ji, Haru & Graham, Wakefield (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Korea Advance Institute of Science and Technology. ISSN 2220-4792. s. 196–197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bevilacqua, Frédéric; Fels, Sidney; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael; Schnell, Norbert & Tanaka, Atau (2013). SIG NIME: Music, Technology, and Human-Computer Interaction. I Mackay, Wendy E. (Red.), CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-1952-2. s. 2529–2532. doi: 10.1145/2468356.2468822. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adde, Lars; Helbostad, Jorunn L.; Jensenius, Alexander Refsum; Langaas, Mette & Støen, Ragnhild (2013). Identification of fidgety movements and prediction of CP by the use of computer-based video analysis is more accurate when based on two video recordings. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 29(6), s. 469–475. doi: 10.3109/09593985.2012.757404.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2012). Performing the Electric Violin in a Sonic Space. Computer Music Journal. ISSN 0148-9267. 36(4), s. 28–39. doi: 10.1162/comj_a_00148. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Structuring Music-related Movements. I Steyn, Jacques (Red.), Structuring Music through Markup Language: Designs and Architectures. IGI Global. ISSN 9781466624979. s. 135–155. doi: 10.4018/978-1-4666-2497-9.ch007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2012). Exploring micromovements with motion capture and sonification. I Brooks, Anthony (Red.), Arts and Technology, Second International Conference, ArtsIT 2011, Esbjerg, Denmark, December 7-8, 2011, Revised Selected Papers. Springer. ISSN 978-3-642-28081-8. s. 100–107. doi: 10.1007/978-3-642-33329-3_12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling & Nymoen, Kristian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Classifying Music-Related Actions. I Cambouropoulos, Emilios; Tsougras, Costas; Mavromatis, Panayotis & Pastiadis, Konstantinos (Red.), Proceedings of the ICMPC-­ESCOM 2012 Joint Conference: 12th Biennial International Conference for Music Perception and Cognition, 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki, Hellas . ISSN 978-960-99845-1-5. s. 352–357. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2012). Enabling Participants to Play Rhythmic Solos Within a Group via Auctions. I Kronland-Martinet, Richard; Ystad, Sølvi; Aramaki, Mitsuko; Barthet, Mathieu & Dixon, Simon (Red.), Proceedings of the 9th International Symposium on Computer Music Modeling and Retrieval. Queen Mary, University of London. s. 674–689. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Voldsund, Arve (2012). A Study of the Noise-Level in Two Infrared Marker-Based Motion Capture Systems. I Sturm, Bob L.; Dahl, Sofia & Larsen, Jan (Red.), Proceedings of the 9th Sound and Music Computing Conference - "Illusions". Logos Verlag Berlin. ISSN 9783832531805. s. 258–263. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Evaluating how different video features influence the visual quality of resultant motiongrams. I Sturm, Bob L.; Dahl, Sofia & Larsen, Jan (Red.), Proceedings of the 9th Sound and Music Computing Conference - "Illusions". Logos Verlag Berlin. ISSN 9783832531805. s. 467–472. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2012). A Statistical Approach to Analyzing Sound Tracings. I Ystad, Sølvi; Aramaki, Mitsuko; Kronland-Martinet, Richard; Jensen, Kristoffer & Mohanty, Sanghamitra (Red.), Speech, Sound and Music Processing: Embracing Research in India. 8th International Symposium, CMMR 2011. 20th International Symposium, FRSM 2011. Springer. ISSN 978-3-642-31979-2. s. 120–145. doi: 10.1007/978-3-642-31980-8_11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Developing the Dance Jockey system for musical interaction with the Xsens MVN suit. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 226–229. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tørresen, Jim; Hauback, Øyvind N; Overholt, Dan & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Development and evaluation of a ZigFlea-based wireless transceiver board for CUI32. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 409–412. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2012). The Music Ball Project: Concept, Design, Development, Performance. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 300–303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2012). Comparing Motion Data from an iPod Touch to a High-End Optical Infrared Marker-Based Motion Capture System. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 88–91. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams. I Miller, Leslie & Roncagliolo, Silvana (Red.), ACHI 2012: The Fifth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). ISSN 978-1-61208-177-9. s. 170–175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becker, Tobias; Agne, Andreas; Lewis, Peter R.; Bahsoon, Rami; Faniyi, Funmilade & Esterle, Lukas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). EPiCS: Engineering Proprioception in Computing Systems. I Werner, Bob (Red.), Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Conference on Computational Science and Engineering. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-0-7695-4914-9. s. 353–360. doi: 10.1109/iccse.2012.56.
 • de Quay, Yago; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Dance Jockey: Performing Electronic Music by Dancing. Leonardo Music Journal. ISSN 0961-1215. 21, s. 11–12. doi: 10.1162/LMJ_a_00052. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Sound Actions: Conceptualizing Musical Instruments. MIT Press. ISBN 9780262544634. 304 s.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2017). A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-3-319-47213-3. 485 s.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Forsbakk, Anette; Aarsten, Alison Bullock & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2011). Program book of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. 92 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). RITMO and Interdisciplinarity.
 • Langslet, Sebastian Fongen; Code, David Løberg; Smith, Hallie; Riaz, Maham; von Arnim, Hugh Alexander & Poutaraud, Joachim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Self-Playing Guitars at Deichman.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Kunstfag og åpen forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Diversity in academia: Challenges and opportunities.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Data? Åpen forskningspraksis for ikke-datadrevne fagfelt.
 • Herrebrøden, Henrik; Gonzalez, Victor; Vuoskoski, Jonna Katariina & Jensenius, Alexander Refsum (2022). Pre-recorded sound file versus human coach: Investigating auditory guidance effects on elite rowers.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Experiencing the world through sound actions.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Alternatives to journal-based metrics in research assessment.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Publish or Perish? Researcher assessment is about to change.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). Open music research between art and science.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). NOR-CAM - en introduksjon.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2022). From ideas to reality: interdisciplinary collaborations.
 • Upham, Finn; Memis, Ahmet Emin; Hansen, Niels Chr.; Rosas, Fernando E.; Clim, Maria-Alena & Jensenius, Alexander Refsum (2022). Participatory applause: Interactions of audience members clapping at the end of a classical music concert.
 • Kwak, Dongho; Krzyzaniak, Michael Joseph; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2022). A mini acoustic chamber for small-scale sound experiments.
 • Lesteberg, Mari & Jensenius, Alexander Refsum (2022). MICRO and MACRO - Developing New Accessible Musicking Technologies.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Laczkó, Bálint; Furmyr, Frida; Poutaraud, Joachim & Widmer, Marcus (2022). The Musical Gestures Toolbox for Python.
 • Swarbrick, Dana; Upham, Finn; Erdem, Cagri; Jensenius, Alexander Refsum & Vuoskoski, Jonna Katariina (2022). Measuring Virtual Audiences with The MusicLab App: Proof of Concept.
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Tørresen, Jim (2022). A Robotic Drummer with a Flexible Joint: the Effect of Passive Impedance on Drumming.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2022). Presentation of RITMO Research.
 • al Outa, Amani; Knævelsrud, Helene; Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2022). Winner of RRI-inspired transdisciplinary side quest call. [Internett]. Centre for Digital Life Norway.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Platou, Jeanette (2022). Kan kunstig intelligens være kreativ? [Radio]. NRK P2 Arena.
 • Høffding, Simon & Jensenius, Alexander Refsum (2022). MusicLab Copenhagen - en forskningskonsert.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ashley, Kevin (2022). FAIR in Higher Education.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Fasciani, Stefano (2021). University of Oslo - RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion. Proceedings of the SMC Conferences. ISSN 2518-3672. 2021-.
 • Funderud, Ingrid; Danielsen, Anne; Endestad, Tor; Jensenius, Alexander Refsum; Leske, Sabine Liliana & Solbakk, Anne-Kristin (2021). Improving working memory in patents with epilepsy by rhythmic sounds.
 • Krzyzaniak, Michael Joseph; Gerry, Jennifer; Kwak, Dongho; Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Glette, Kyrre (2021). Fibres Out of Line.
 • Kwak, Dongho; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Music for cells: The human body as a rhythm machine.
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Collaborative Live Coding with Glicol Music Programming Language.
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Glicol: A Graph-oriented Live Coding Language Developed with Rust, WebAssembly and AudioWorklet.
 • Bishop, Laura; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Jensenius, Alexander Refsum & Høffding, Simon (2021). Social context affects head motion and gaze in string quartet rehearsal and concert performance.
 • Patel-Grosz, Pritty; Katz, Jonah; Grosz, Patrick Georg; Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2021). From music to dance: the inheritance of semantic inferences.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Hva er egentlig et musikkinstrument?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Åpen Forskningspraksis – i praksis?
 • Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Sound and Music Computing at the University of Oslo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Open Research as Communication Strategy.
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python.
 • Arvola, Jakob & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kunstig intelligens komponerer Beethoven. [Radio]. NRK P2.
 • Hanger, Mari Rian & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Tror unge forskere kan fristes til å velge tidsskrift i gråsonen. [Internett]. Universitetsavisa.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Hvorfor leder åpenhet til bedre forskning?
 • Swarbrick, Dana; Upham, Finn; Erdem, Cagri; Burnim, Kayla & Jensenius, Alexander Refsum (2021). The MusicLab App – Exploring the usage of mobile accelerometry to measure audience movement and respiration.
 • Swarbrick, Dana; Upham, Finn; Erdem, Cagri; Burnim, Kayla & Jensenius, Alexander Refsum (2021). MusicLab Algorave – An exploratory study examining the usage of mobile accelerometry to measure movements of a virtual concert audience.
 • Monstad, Lars & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kan kunstig intelligens erstatte artisten ARY? [Internett]. Kreativt forum.
 • Jenssen, Ariadne Loinsworth; Monstad, Lars; Gonzalez Munoz, Sofia; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kan kunstig intelligens erstatte en artist?
 • Jenssen, Ariadne Loinsworth; Monstad, Lars & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kunstig intelligens lager musikk for ARY. [Internett]. Forskningsdagene.
 • Carlsen, Toril; Einarsson, Anna Elisabet; Jensenius, Alexander Refsum & Norderval, Kristin (2021). Contemporary Vocal Arts Training: Renewing the opera form through new pedagogical practices that expand the role of the singer.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Technology on the opera stage.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Visibility for researchers on university web pages.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez, Victor & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Championship of Standstill: A paradigm to study involuntary responses to music with the use of motion capture.
 • Upham, Finn; Zelechowska, Agata; Gonzalez, Victor & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Quiet Breathing to Heard Music.
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME Eco Wiki: A Crash Course.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). NOR-CAM - En veileder for vurdering i akademiske karriereløp.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). NOR-CAM - A framework for recognition and rewards in academic careers.
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME and the Environment: Toward a More Sustainable NIME Practice.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Hvordan bygge og videreutvikle en internasjonal, interdisiplinær forskningsgruppe?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). The experience of time and space in human standstill.
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Holm, Hege (2021). Hva får oss ut på dansegulvet? [Radio]. NRK P1.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sørbø, Solveig Isis (2021). Lyd, stillhet, bevegelse og stillstand. [Radio]. Radiorakel.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Finnset, Knut Anders (2021). Uenighet om UiOs nettsider: - Advarer kolleger mot å bruke dem. [Avis]. Uniforum.
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Embodied Pattern Writing in Live Coding.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Danielsen, Anne (2020). UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Some Challenges of Citizen Science for Universities.
 • Gonzalez, Victor; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2015).
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Musikk laget av algoritmer utfordrer musikkbransjen: – Det er klart vi er bekymret. [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Musikk laget av kunstig intelligens. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Kan en datamaskin lage den neste megahiten? [Radio]. NRK P2.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2012).
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Kwak, Dongho Daniel; Rahman, Habibur; Glette, Kyrre & Krzyzaniak, Michael Joseph [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Strings On-Line.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne & Edwards, Peter (2020). Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne & Edwards, Peter (2020). Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Hvorfor er åpen forskning bedre forskning?
 • Jensenius, Alexander Refsum & Andersson, Bård (2020). Umulig å stå stille til musikk . [Avis]. KulturPlot.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020). You just can’t stand still. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020). Du klarer faktisk ikke å stå stille. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Hvor vanskelig er det egentlig å la være å bevege seg til fengende musikk? [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Klarer du å stå stille til favorittlåta di? [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Forskning om danselyst. [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Nesten umulig å stå i ro til musikk. [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svendsen, Njord Vegard (2020). Meiner forskarar må ha rett til å «klippe og lime» frå publiserte artiklar. [Avis]. Khrono.
 • Bishop, Laura & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting.
 • Krzyzaniak, Michael Joseph; Veenstra, Frank; Erdem, Cagri; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Interactive Rhythmic Robots.
 • Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Student active learning in a two campus organisation.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Video Visualization Strategies at RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Hvordan bruke video som ressurs i digital undervisning?
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svendsen, Njord Vegard (2020). Spelelystene. [Avis]. Khrono.
 • Krzyzaniak, Michael Joseph; Kwak, Dongho Daniel; Veenstra, Frank; Erdem, Cagri; Wallace, Benedikte & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Dr. Squiggles rhythmical robots.
 • Fasciani, Stefano; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin & Xambó, Anna (2020). The MCT Portal: an infrastructure, a laboratory and a pedagogical tool.
 • Lan, Qichao; Cagri, Erdem & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Performing with QuaverSeries Live Coding Environment.
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Musikkteknologi som døråpner til bedre forståelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Experimenting with Open Research Experiments.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lieungh, Erik (2019). #26 Music Research. [Radio]. Open Science Talk.
 • Alarcón Diaz, Ximena; Boddie, Paul; Erdem, Cagri; Aandahl, Eigil; Andersen, Elias Sukken & Dahl, Eirik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sensing Place and Presence in an INTIMAL Long-Distance Improvisation.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Jørgensen, Paul Arvid (2019). Kulturstripa: Musikken som beveger. [Radio]. NRK P2.
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria & Tørresen, Jim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data.
 • Sørbø, Solveig Isis; Good, Matthew & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RITMO + UB = MusicLab.
 • Enli, Gunn & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Scientific Computing Use Case: RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Lecture-demo: Music-Related Micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Hvordan fremme tverrfaglighet?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Hva kan kroppslig stillstand si om opplevelsen av musikk?
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). "Ellos no están entendiendo nada" ("They are not understanding anything"): Listening to Embodied Memories of Colombian Migrant Women Reflecting on Conflict and Migration.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Ett år med MCT-programmet ved IMV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Å stå stille.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Music Technology Developments at University of Oslo.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Herrebrøden, Henrik; Olimstad, Jostein & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Effects of acoustic pacing on the smoothness of rowing movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Reflections from a Carpentries Train the Trainer Workshop. [Fagblad]. Carpentries.org.
 • Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambo Sedo, Anna & Brandtsegg, Øyvind (2019). A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Schramm, Rodrigo; Coccioli, Lamberto; Mancini, Clara & Lyons, Michael J. (2019). Ethics at NIME.
 • Jensenius, Alexander Refsum; McPherson, Andrew; Xambo Sedo, Anna; Overholt, Dan; Pellerin, Guillaume & Bukvic, Ivica Ico [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Open Research Strategies and Tools in the NIME Community.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Technology and the voice.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Exploring the Spatiotemporal Matrix in Music-Dance Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Developing the self-playing guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Zelechowska, Agata; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2019). Entraining Guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). The RITMO Centre at University of Oslo .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Tutorial: Musical Gestures Toolbox.
 • Lan, Qichao; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RaveForce: A Deep Reinforcement Learning Environment for Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2019). Ekspørt: Alexander Refsum Jensenius. [Radio]. LØRN Podcast.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Towards Convergence in Research Assessment. EARMA Link Magazine. s. 14–14.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Self-playing Guitars.
 • Lartillot, Olivier & Jensenius, Alexander Refsum (2018). SoundTracer.
 • Fuhrer, Julian Peter; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Animation of the RITMO Logo.
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Animation of RITMO Logo.
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Opening Animation.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Zhou, Bo (2018). Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). How I try to do it FAIR.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Motion Capture in Music Performance, Perception and Interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sundquist, Jonas Hartford & Eriksen, Siri Øverland (2018). De er studenter ved to universiteter samtidig. [Internett]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluering, merittering og forskningsvurdering.
 • Schia, Katja Henriksen; Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Music-Dance Performance: "Rhythm".
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018). Intellectual warm-up: "Rhythm".
 • Vestre, Eskil Olaf; Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018). Rytmen er en danser. [Fagblad]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tømte, Even (2018). Når bassisten står 500 kilometer unna. [Fagblad]. Musikkultur.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Sophus Bugges Salong: Rytmer og følelser.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Forskerbloggen: Hvorfor får man lyst til å danse til musikk? [TV]. NRK.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Bøhn, Einar Duenger; Smajdor, Anna Colette & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Humaniora og teknologi.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Rytme i tid og rom.
 • Martin, Charles Patrick; Lesteberg, Mari; Jawad, Karolina; Aandahl, Eigil; Xambó, Anna & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Introduction to Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Fremtiden er analog - perspektiver på humaniora og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Ny musikkforskning ved RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Kunnskapsledelse av et Senter for fremragende forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2018). Nytt musikkteknologstudie skal foregå i Oslo og Trondheim samtidig. [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lie, Tove (2018). Ønsker lærernorm i høyere utdanning: Maksimalt 20 studenter per foreleser. [Internett]. Khrono.
 • Jære, Lisbet; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). På sporet av rytmen. [Internett]. Uniforum.
 • Toft, Martin & Jensenius, Alexander Refsum (2018). UiO og NTNU har starta revolusjonerande studium i musikkteknologi. [Internett]. Uniforum.
 • Aronsen, Jan Magnus & Jensenius, Alexander Refsum (2018). «Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lartillot, Olivier; Thedens, Hans-Hinrich & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Computational model of pitch detection, perceptive foundations, and application to Norwegian fiddle music.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Analysing the synchronisation of COM motion with music in human standing.
 • Serafin, Stefania; Dahl, Sofia; Bresin, Roberto; Jensenius, Alexander Refsum; Unnthorsson, Runar & Välimäki, Vesa (2018). NordicSMC: A Nordic University Hub on Sound and Music Computing.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2018). Stillness under Tension.
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela.
 • Martin, Charles Patrick; Xambó, Anna; Visi, Federico; Morreale, Fabio & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius. [Fagblad]. Ballade.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). How music moves us? Studying human body micromotion in music perception.
 • Kelkar, Tejaswinee; Roy, Udit & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluating a collection of Sound-Tracing Data of Melodic Phrases.
 • Lartillot, Olivier; Jensenius, Alexander Refsum & Haugen, Toril (2018). Mobilen finner musikk når du beveger hånden. [Internett]. Forskning.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Flydal, Lars O. (2018). Forskningsmøte mellom musikk og medisin. [Avis]. Vårt Land.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2018). #89: Alexander Jensenius: Slik danser du din egen musikk. [Internett]. Oslo Business Forum.
 • Lartillot, Olivier; Jensenius, Alexander Refsum; Haugen, Toril & Baarøy, Fillip-André (2018). Finner musikk ved å bevege hånden. [Internett]. HF aktuelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Duch, Michael Francis; Langdalen, Jørgen; Åse, Tone; Larsen, Edvine & Østern, Tone Pernille (2018). Kunsten å forske.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Studying "nothing": complexities of human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sparbo, Njål; Sen, Sagar & Edvardsen, Elisabeth (2018). Breath, breathing and the sensing of breathing.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sørbø, Solveig Isis & Arvola, Jakob (2018). MusicLab - et nytt konsept for forskning og forskningsformidling. [Radio]. NRK Klassisk.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tønnesen, Eva (2018). Står mot hverandre om hva som er best for å sikre topp forskning. [Internett]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Francesca R. (2018). Sverm-Pluck.
 • Jack, Robert; Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela. [Internett]. Bela blog.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Vogt, Yngve (2018). Musikkprogram kan avsløre cerebral parese. [Internett]. Apollon.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). RITMO - et nytt senter for fremragende forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Kan musikk påvirke stillstanden din? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Dans i musikkfaget i skolen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Quantitative Video analysis for Qualitative Research.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sundquist, Jonas Hartford (2017). Forsker på musikk - ved å stå stille. [Internett]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Status musikkteknologi ved UiO: forskning og undervisning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Humanities and technology - with a musicological twist.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelses-laben ved Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Muscle.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Donnarumma, Marco; Brean, Are & Bruusgaard, Jo C. (2017). Panel: Biophysical Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvifte, Tellef; Innervik, Kjell Tore; Martin, Charles Patrick; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Lossius, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Panel: New Interfaces for Musical Expression.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Fotland, Margaret Louise (2017). European Open Data Champions. [Internett]. SPARC Europe.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Touching the digital: acoustic resonances in an electronic world.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2017). Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Larsen, Hege (2017). Krass kritikk av den nye doktorgraden i kunst. [Internett]. Khrono.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From resonating strings to autonomous electronic instruments - towards a new organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017). Tar roboter over musikken? [Fagblad]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Puls.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kelkar, Tejaswinee (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Kognisjon, musikk og teknologi.
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Representation Strategies in Two-handed Melodic Sound-Tracing.
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring melody and motion features in “sound-tracings”.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Arm and Head Movements to Musical Passages of Electronic Dance Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Online tools that will kickstart creativity.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Flydal, Lars O. (2017). Leter etter magien i musikken. [Avis]. Vårt Land.
 • Aronsen, Jan Magnus; Jensenius, Alexander Refsum; Emblem, Kyrre Eeg; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Enberg, Katja & Knutsen, Carl Henrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion får status som Senter for fremragende forskning. [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction.
 • Emblem, Kyrre Eeg; Enberg, Katja; Helland, Ingeborg Palm; Jensenius, Alexander Refsum; Rognes, Marie & Storeng, Katerini Tagmatarchi [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Tenk nytt om tellekanter, Haugstad! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017). Vil finne magien i musikken. [Avis]. Morgenbladet.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svarstad, Jørgen (2017). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte. [Internett]. Forskerforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2016). Edges.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Optical Or Inertial? Evaluation Of Two Motion Capture Systems For Studies Of Dancing To Electronic Dance Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Nymoen, Kristian (2016). Music Moves: Why does music make you move?
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016). ¿Por qué marcamos el ritmo de la música con los pies? [Internett]. BBC Mundo.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2016). Trends at NIME – Reflections on Editing “A NIME Reader”.
 • Barrett, Natasha & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The ‘Virtualmonium’: an instrument for classical sound diffusion over a virtual loudspeaker orchestra.
 • McPherson, Andrew; Berdahl, Edgar; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael J.; Bukvic, Ivica Ico & Knudsen, Arve (2016). NIMEhub: Toward a Repository for Sharing and Archiving Instrument Designs.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Influence of Music on Human Standstill.
 • Støen, Ragnhild; Silberg, Inger Elisabeth; Loennecken, Marianne; Møinicken, Unn inger; Songstad, Nils Thomas & Labori, Cathrine [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Computer based video analysis identifies Fidgety Movements in high-risk infants.
 • Adde, Lars; Thomas, Niranjan; John b, Hima; Oommen, Samual p; Jensenius, Alexander Refsum & Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Gestalt perception and computer-based video analysis of General Movements is associated with motor development at one year age in Very Low Birth Weight infants in India.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aasen, Tina (2016). Den nye luksusen den absolutte tyssnad... [Tidsskrift]. Henne.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Why does technology help music become more human?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aanstad, Kristine Hellem (2016). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert. [Avis]. Aftenposten.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnsen, Niklas Aune (2016). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre? [Radio]. NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Når vi deler på alt – hva betyr det for kommunikasjonen mellom forskning og samfunn?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Fra monografi til MOOC, åpen forskning i fremtidens humaniora.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Group Interaction And Synchronisation To Musical Passages Of Electronic Dance Music.
 • Tveit, Anders & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Utvikling av konseptet “LÆR KIDSA MUSIKKODING”.
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Hope, Tora (2016). Mennesket er avhengig av rytme. [Internett]. Framtida.no.
 • Lyons, Michael J. & Jensenius, Alexander Refsum (2016). An Anthology of Fifteen Years of Musical Interface Research and Practice.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Slik påvirker musikk og dans oss. [Internett]. Helseinfo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk, dansefot og gåsehud. [Radio]. NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Kunnskap i skolen: Hva vi sådde og hva vi høstet. [Fagblad]. Utdanningsnytt.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Meeting the requirements of Open Science at UiO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring Music-related Body Motion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Micromotion in music and dance: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkteknologi ved IMV.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Lær kidsa musikkoding.
 • Hovda, Kristine & Jensenius, Alexander Refsum (2015). De ulydige. [Avis]. DN Magasinet.
 • Nuwer, Rachel; Kobb, Christina Sofie; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Playing Mozart’s Piano Pieces as Mozart Did. [Avis]. The New York Times.
 • Adde, Lars; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F. & Støen, Ragnhild (2015). Spatial distribution of general movements in preterm born infants assessed by computer-based video analysis.
 • Adde, Lars; Yang, H; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2015). Validity of computer-based video analysis for detection of fidgety movements.
 • Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Vaagen, Randi; Silberg, Inger Elisabeth & Loennecken, Marianne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Computer based video analysis identifies the temporal organization of Fidgety Movements in extremely preterm infants.
 • Valle, Susanne c; Støen, Ragnhild; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2015). Test-retest reliability of computer-based video analysis of general movements in healthy term-born infants.
 • Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). MuMYO – Evaluating and Exploring the MYO Armband for Musical Interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Microinteraction in Music/Dance Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Fra kode til lyd, musikkteknologi i praksis.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Fritt fall - Live coding.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Digital musikkvitenskap?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkvitenskap og teknologi.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring the Club Experience: Pleasurable Intersubjective Experiences of Electronic Dance Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Takler ikke stillheten. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkognisjon og nye elektroniske instrumenter.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Music and body movement: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Haugen, Mari Romarheim; Solberg, Ragnhild Torvanger & Eikeland, Håkon Bachken [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). OMO på Komdagen.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim; Andersen, Ida & Evertsson, Henrik (2015). Ubevegelig norgesrekord. [Avis]. Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Solhaug, Knut Erik (2015). Mesterskap i stillstand. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Roald, Hanne (2015). Går det an å stå helt stille? [TV]. NRK 1 - Dagsrevien 21.
 • Valle, Susanne c; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Adde, Lars (2015). test-retest reliability of computer-based analysis of general movements in healthy term-born infants.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Torsvik, Torkild; Trulsen, Ola Nymo & Ruud, Even (2015). - Vi tåler ikke lenger stillheten. [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Torsvik, Torkild (2015). Om stillhet på Kulturnytt. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Borgan, Eldrid (2014). Schrödingers katt - NM i stillstand. [TV]. NRK TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Hvorfor musikk beveger.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Kunsten å dele: fourMs Music, Mind, Motion, Machines.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Dirdal, Linn Carin (2014). Lek med vidtspennende resultater. [Internett]. Ballade.
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. 56, s. 12–13.
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software.
 • Dirdal, Linn Carin; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014). – Lytting er et arbeid. [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikk + IT = kreativ boom.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2014). MakerCon demo: Motion capture and music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Borgan, Eldrid (2014). Schrödingers katt. [TV]. NRK1.
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001-2013.
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014). We no longer really listen to music. [Internett]. ScienceNordic.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikkvitenskap uten noter? ballade.no.
 • Apalnes, Christine Ferner & Jensenius, Alexander Refsum (2014). Lyttingen er under press. [Radio]. NRK P1 Norgesglasset.
 • Apalnes, Christine Ferner; Årrestad, Karoline Paulsen & Jensenius, Alexander Refsum (2014). – Vi har mistet evnen til å lytte ordentlig. [Internett]. NRK.no.
 • Fladset, Aina & Jensenius, Alexander Refsum (2014). En ubehagelig stillhet. [Avis]. Bergensavisen.
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014). Vi lytter ikke lenger som før. [Internett]. Forskning.no.
 • Smaadal, Camilla; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2014). fourMs-prosjektet ved Universitetet i Oslo. [Internett]. UiO.no.
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014). From music to medicine. [Internett]. ScienceNordic.
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014). Fra musikk til medisin. [Internett]. UiO.no.
 • Haugnes, Gunhild M.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Godøy, Rolf Inge (2014). Musikk + IT = kreativ boom. [Internett]. Institutt for informatikk.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music, Movement, Standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music-related micro-movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). New music technologies.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Thyness, Mons; Wingerei, Ellen K Sjøstrand; Kristensen, Turid; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Watne, Åshild [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Semesteråpningskonsert: Oslo mobilorkester.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Aanstad, Kristine Hellem & Ighanian, Catherine Gonsholt (2013). Fått «The Fox» på hjernen? Slik blir du kvitt den. [Avis]. VG.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Sound analysis engine for dynamic logo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Kinectofon: Performing with Shapes in Planes.
 • Nguyen, NT; Boswell, Lynn; Adde, Lars; Weck, Mary; Støen, Ragnhild & Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Evaluation of General Movement Abnormalities in Infants with Cogenital Heart Disease.
 • Bevilacqua, Frédéric; Fels, Sidney; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael; Schnell, Norbert & Tanaka, Atau (2013). SIG NIME: Music, Technology, and Human-Computer Interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Klingende tall: Matematikkens plass i musikalsk lyd, struktur og form.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Musikk, kropp, bevegelse og bevegelsessporing.
 • Gjesdal, Trine-Lise & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Musikklaboratoriet. [Avis]. Nysgjerrigper.
 • Sprenger, Mona; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2013). Bevegelse avslører cerebral parese. [Avis]. Teknisk ukeblad.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Johnson, Victoria Kristine Å & Grønli, Kristin Straumsheim (2013). Fremtidens musikere må bygge instrumentet og lage låta underveis. [Internett]. Teknisk ukeblad.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Grønli, Kristin Straumsheim (2013). Musikkens elektroniske fremtid. [Internett]. Forskningsrådets Nyheter.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvaal, Vera & Gjertsen, Jostein (2013). Fokus på det mikroskopiske. [Radio]. NRK P2 Radiofront.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Resonance.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Excitation.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Microsounds.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Micromovements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Norwegian Noise Orchestra 10 years anniversary!
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Pape, Sidsel (2012). Studier i stillhet og stillstand. [Internett]. Scenekunst.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Straume, Christopher; Rivocantus, Dositheos & Sandvik, Bjørnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). OMO plays HTC.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria; Nilsson, Elisabeth Kjeldahl & Roel, Maja (2012). Sverm: et mikrounivers av dans og musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ørstavik, Maren (2012). Forskningsperformance: Hvor stille er stille? [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Antonsen, Håvard Gressum; Fremmerlid, Lars Gärtner; Frogner, Alexander; Rivocantus, Dositheos & Rødseth, Alexander [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Click-it.
 • Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Lied, Angelina Jaroslavna; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild; Vik, Torstein & Adde, Lars (2012). Clinical and computer-based assessment of mirror movements and hand function in cerebral palsy.
 • Adde, Lars; Lied, Angelina Jaroslavna; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of mirror movements in adolescents with unilateral cerebral palsy.
 • Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of postural patterns during bilateral tasks in children with unilateral cerebral palsy performed in a clinical context.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Dillan, Lisa; Roel, Maja & Nilsson, Elisabeth Kjeldahl (2012). Sverm - mikrobevegelser og mikrolyd.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Embodying the human body in music technology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Music and technology - tools for improving body motion?
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Halmrast, Tor; Rødseth, Alexander & Johansen, Lisa Schøne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). OMO performance: Squeeky.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). NM i stillstand.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og kropp.
 • Hauback, Øyvind N.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Overholt, Dan (2012). ZigFlea.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music composition and performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Representation of music-related body movement.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling & Nymoen, Kristian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Classifying Music-Related Actions.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Entrainment and Pulse in Groove-Based Music: A motion capture study.
 • Godøy, Rolf Inge; Andresen, Kari; Jensenius, Alexander Refsum & Thomsson, Annica (2012). Lyd for kroppen. [Internett]. uio.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Risnes jr, Per Asbjørn (2012). Stille før symfonien. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Voldsund, Arve (2012). A Study of the Noise-Level in Two Infrared Marker-Based Motion Capture Systems.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Evaluating how different video features influence the visual quality of resultant motiongrams.
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2012). Enabling Participants to Play Rhythmic Solos Within a Group via Auctions.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Developing the Dance Jockey System for Musical Interaction with the Xsens MVN Suit.
 • Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2012). Comparing Motion Data from an iPod Touch to a High-End Optical Infrared Marker-Based Motion Capture System.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og bevegelse: Kroppens meningsbærende og meningsdannende funksjon i musikalsk utøving og sansing.
 • Tørresen, Jim; Hauback, Øyvind N.; Overholt, Dan & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Development and evaluation of a ZigFlea-based wireless transceiver board for CUI32.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2012). The Music Ball Project: Concept, Design, Development, Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria & Roel, Maja (2012). Sverm: Visning og felles utprøving av mikrolyd/mikrobevegelser.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Dillan, Lisa (2012). Sverm: foreløpige resultater.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture workshop at Art.on.Wires.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music analysis and performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Knutzen, Håkon; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Madsen, Tommy [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Oslo iPhone Ensemble på åpningen av Realfagsbiblioteket.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Øien, Christine (2012). Kunsten å stå stille. [Radio]. Radio Nova.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seferowicz, Hanna (2012). NM i stillstand. [TV]. NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Havnes, Heljar & Vold, Skjalg Bøhmer (2012). Klarer ikke stå stille. [Avis]. Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Phidgets2MIDI.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Computer based assessment of General Movements in Young Infants using one or two video recordings. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 70, s. 259–259. doi: 10.1038/pr.2011.520.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Innervik, Kjell Tore; Knutzen, Håkon; Voldsund, Arve & Bekkedal, Even (2011). Oslo iPhone Ensemble på "Kultur og samfunn".
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Nordenborg, Ragna (2011). Alle er musikalske. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2011). Exploring micromovements with motion capture and sonification.
 • Zelechowska, Agata; Jensenius, Alexander Refsum; Laeng, Bruno & Vuoskoski, Jonna Katariina (2020). Irresistible Movement: The Role of Musical Sound, Individual Differences and Listening Context in Movement Responses to Music. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Silva, Sembapperumaarachchige & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Sonification of Standstill Recordings. University of Oslo.
 • Wallace, Benedikte & Jensenius, Alexander Refsum (2018). SoundTracer: A brief project summary. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Video analysis of music-related body motion in Matlab. University of Oslo.
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Høvin, Mats Erling (2013). Methods and Technologies for Analysing Links Between Musical Sound and Body Motion. Akademisk Forlag. ISSN 1501-7710.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:11 - Sist endret 7. nov. 2022 22:15