Alexander Refsum Jensenius

Bilde av Alexander Refsum Jensenius
English version of this page
Telefon +47 22 84 48 34
Mobiltelefon +47 951 29 232
Rom V02-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Kort biografi: Professor Alexander Refsum Jensenius er en musikkforsker og forskermusiker. Han forsker på musikkrelaterte kroppsbevegelser, som han studerer ved hjelp av ulike bevegelsessporingssystemer. Denne kunnskapen bruker han til å lage ny musikk, med både tradisjonelle og veldig utradisjonelle instrumenter. Han er en internasjonalt orientert musikkteknologiforsker, og leder NIME-nettverket. Siden 2017 har han vært med på å bygge opp RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, et tverrfaglig senter for fremragende forskning. Som medlem av EUAs ekspertgruppe for Åpen forskning arbeider han med å modernisere måten vi utfører og formidler forskning.

Personlig nettside og blogg: www.arj.no

Bakgrunn

 • Cand.mag. i musikkvitenskap og matematikk, Universitetet i Oslo (2000)
 • Cand.philol. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2002)
 • M.Sc. i kunst & teknologi, Chalmers tekniska högskola (2004)
 • Ph.d. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2008)
 • Gjesteforsker, CNMAT, University of California, Berkeley (2001-2)
 • Gjesteforsker, IDMIL, McGill University (2005,6,7)
 • Gjesteforsker, TMH, Kungliga tekniska högskolan (2010)

Undervisnings- og veiledningsområder

mct
Internasjonalt masterprogram: Music, Communication & Technology
 • Musikk og bevegelse (teori og analysemetoder)
 • Lydprogrammering (Max/MSP, PD, Matlab, Python)
 • Musikalsk elektronikk, kontrollere, mapping
 • Lyd/musikk i nye medier (datamaskiner, internett, mobiltelefoner, m.m.)
 • Videoanalyse/syntese

Faglige kompetanseområder

 • Musikk og bevegelse
 • Musikkognisjon
 • Musikkteknologi
Oslo Standstill Database
Oslo Standstill Database. Mer enn 600 stillstandsopptak.
Musical Gestures Toolbox
Musical Gestures Toolbox. Programvare for videovisualisering.
MusicLab
MusicLab. Et innovasjonsprosjekt for Åpen forskning.

 

Emneord: Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign

Publikasjoner

A NIME Reader - Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)

A NIME Reader - Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)

What is a musical instrument? What are the musical instruments of the future? This anthology presents thirty papers selected from the fifteen year long history of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME). Each of the papers is followed by commentaries written by the original authors and by leading experts. The anthology is intended for newcomers who want to get an overview of recent advances in music technology. The historical traces, meta-discussions and reflections will also be of interest for experts. The book thus serves both as a survey of influential past work and as a starting point for new and exciting future developments.

Music MovesMusic Moves: Why Does Music Make You Move? (FutureLearn, 2016)

This free online course is about music and body movement. This includes everything from the sound-producing keyboard actions of a pianist to the energetic dance moves in a club. You will learn about the theoretical foundations for what we call embodied music cognition and why body movement is crucial for how we experience the emotional moods in music. We will also explore different research methods used at universities and conservatories. These include advanced motion capture systems and sound analysis methods. You will be guided by a group of music researchers from the University of Oslo, with musical examples from four professional musicians. The course is rich in high-quality text, images, video, audio and interactive elements.

Musikk kog bevegelse

Musikk og bevegelse (Unipub, 2009):

Denne boken gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser. Forfatteren viser hvordan man kan studere slike bevegelser med utgangspunkt i et tverrfaglig teorigrunnlag. Det gis en innføring både i kvalitative og kvantitative metoder som brukes i forskningen innenfor feltet. Eksempler er tatt fra studier av musikere, dansere og folk som beveger seg til musikk. Boken viser hvordan kropp og bevegelse er en naturlig del av musikkopplevelsen, og det argumenteres for et større fokus på musikkrelaterte bevegelser i forskning og undervisning.

 • Jensenius, Alexander Refsum & Erdem, Cagri (2022). Gestures in ensemble performance. I Timmers, Renee; Bailes, Freya & Daffern, Helena (Red.), Together in Music: Coordination, expression, participation. Oxford University Press. ISSN 9780198860761. Fulltekst i vitenarkiv
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python. I Kantan, Prithvi Ravi; Paisa, Razvan & Willemsen, Silvin (Red.), Proceedings of the Nordic Sound and Music Computing Conference. Aalborg University Copenhagen. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes. I Zhang, Dan (Red.), 2021 7th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE). IEEE. ISSN 978-0-7381-3205-1. s. 54–58. doi: 10.1109/ICMRE51691.2021.9384843. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bishop, Laura; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Jensenius, Alexander Refsum & Høffding, Simon (2021). Move like everyone is watching: Social context affects head motion and gaze in string quartet performance. Journal of New Music Research. ISSN 0929-8215. doi: 10.1080/09298215.2021.1977338.
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME and the Environment: Toward a More Sustainable NIME Practice. I Dannenberg, Roger & Xiao, Xiao (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. The International Conference on New Interfaces for Musical Expression. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bishop, Laura; Jensenius, Alexander Refsum & Laeng, Bruno (2021). Musical and Bodily Predictors of Mental Effort in String Quartet Music: An Ecological Pupillometry Study of Performers and Listeners. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/fpsyg.2021.653021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Musikkteknologiforskning. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 38(3), s. 260–263.
 • Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Student active learning in a two campus organisation. eLearning and Software for Education. ISSN 2066-026X. 1, s. 612–620. doi: 10.12753/2066-026X-20-080.
 • Erdem, Cagri; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre; Krzyzaniak, Michael Joseph & Veenstra, Frank (2020). Air-Guitar Control of Interactive Rhythmic Robots. Proceedings of the International Conference on Live Interfaces (Proceedings of ICLI). ISSN 2663-9041. s. 208–210.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez-Sanchez, Victor E.; Laeng, Bruno & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Headphones or Speakers? An Exploratory Study of Their Effects on Spontaneous Body Movement to Rhythmic Music. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11(698). doi: 10.3389/fpsyg.2020.00698. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2020). RAW: Exploring Control Structures for Muscle-based Interaction in Collective Improvisation. I Michon, Romain & Schroeder, Franziska (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Birmingham City University. ISSN 978-1-949373-99-8. s. 477–482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian; Martin, Charles Patrick; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Towards Playing in the 'Air': Modeling Motion-Sound Energy Relationships in Electric Guitar Performance Using Deep Neural Networks. I Spagnol, Simone & Valle, Andrea (Red.), Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference. Axea sas/SMC Network. ISSN 978-88-945415-0-2. s. 177–184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Poveda Yánez, Jorge & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Computer-based synaesthesia and the design of complex methods to approach multimodal realities of dance and music through technology. An interview with Alexander R. Jensenius, Deputy-Director of the RITMO Centre of Excellence of the University of Oslo. Revista de Humanidades Digitales. doi: 10.5944/rhd.vol.5.2020.27029.
 • Bishop, Laura & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting. I Spagnol, Simone & Valle, Andrea (Red.), Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference. Axea sas/SMC Network. ISSN 978-88-945415-0-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms, AM '20: Proceedings of the 15th International Conference on Audio Mostly. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-7563-4. s. 107–113. doi: 10.1145/3411109.3411139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xambó, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2020). Learning to Code Through Web Audio: A Team-Based Learning Approach. Journal of The Audio Engineering Society. ISSN 1549-4950. 68(10), s. 727–737. doi: 10.17743/jaes.2020.0019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Exploring relationships between effort, motion, and sound in new musical instruments. Human Technology. ISSN 1795-6889. 16(3), s. 310–347. doi: 10.17011/ht/urn.202011256767. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Vuoskoski, Jonna Katariina & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Who Moves to Music? Empathic Concern Predicts Spontaneous Movement Responses to Rhythm and Music. Music & Science. ISSN 2059-2043. 3. doi: 10.1177/2059204320974216. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lan, Qichao; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RaveForce: A Deep Reinforcement Learning Environment for Music Generation. I Barbancho, Isabel; Tardón, Lorenzo J.; Peinado, Alberto & Barbancho, Ana M. (Red.), SMC 2019 Proceedings of the 16th Sound & Music Computing Conference. Society for Sound and Music Computing. ISSN 978-84-09-08518-7. s. 217–222. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance. I Queiroz, Marcelo & Xambo Sedo, Anna (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. s. 477–482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance. I Visi, Federico (Red.), Music Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria & Tørresen, Jim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data. I Coleman, Grisha (Red.), Proceedings of the 6th International Conference on Movement and Computing. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-7654-9. doi: 10.1145/3347122.3347135.
 • Xambo Sedo, Anna; Saue, Sigurd; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin & Brandtsegg, Øyvind (2019). NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing. I Queiroz, Marcelo & Xambo Sedo, Anna (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. s. 216–221. Fulltekst i vitenarkiv
 • Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambó, Anna & Brandtsegg, Øyvind (2019). A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction. European Journal of Higher Education IT – EJHEIT. ISSN 2519-1764. 1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). “Ellos no están entendiendo nada” [“They are not understanding anything”]: embodied remembering as complex narrative in a Telematic Sonic Improvisation. I Søndergaard, Morten & Beloff, Laura (Red.), Proceedings of RE:SOUND 2019. British Computer Society (BCS). ISSN 1477-9358. doi: 10.14236/ewic/resound19.32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2019). QuaverSeries: A Live Coding Environment for Music Performance Using Web Technologies. I Xambo Sedo, Anna; Martin, Sara R. & Roma, Gerard (Red.), Proceedings of the International Web Audio Conference. NTNU. ISSN 2663-5844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio. I Xambo Sedo, Anna; Martin, Sara R. & Roma, Gerard (Red.), Proceedings of the International Web Audio Conference. NTNU. ISSN 2663-5844. s. 2–7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Group behaviour and interpersonal synchronization to electronic dance music. Musicae Scientiae. ISSN 1029-8649. 23(1), s. 111–134. doi: 10.1177/1029864917712345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Analysis of the Movement-Inducing Effects of Music through the Fractality of Head Sway during Standstill. Journal of Motor Behavior. ISSN 0022-2895. doi: 10.1080/00222895.2019.1689909. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01382. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lartillot, Olivier; Thedens, Hans-Hinrich & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Computational model of pitch detection, perceptive foundations, and application to Norwegian fiddle music. I Parncutt, Richard & Sattmann, Sabrina (Red.), Proceedings of ICMPC15/ESCOM10. Centre for Systematic Musicology, University of Graz. ISSN 978-3-200-05771-5. s. 252–255. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance. I Cunningham, Stuart (Red.), Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-5373-1. doi: 10.1145/3243274.3243278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria Kristine Å & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction. I Dahl, Luke; Bowman, Doug & Martin, Tom (Red.), Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression. Virginia Tech. ISSN 2220-4792. s. 324–327. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee; Roy, Udit & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluating a collection of Sound-Tracing Data of Melodic Phrases. I Gómez, Emilia; Hu, Xiao; Humphrey, Eric & Benetos, Emmanouil (Red.), Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. ISSN 978-2-9540351-2-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Patel-Grosz, Pritty; Grosz, Patrick Georg; Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Coreference and disjoint reference in the semantics of narrative dance. I Sauerland, Uli & Solt, Stephanie (Red.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 22, vol. 2, ZASPiL 61. Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS). s. 199–216.
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela. I Dahl, Luke; Bowman, Doug & Martin, Tom (Red.), Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression. Virginia Tech. ISSN 2220-4792. s. 196–197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab. I Gómez, Emilia; Hu, Xiao; Humphrey, Eric & Benetos, Emmanouil (Red.), Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. ISSN 978-2-9540351-2-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Serafin, Stefania; Dahl, Sofia; Bresin, Roberto; Jensenius, Alexander Refsum; Unnthorsson, Runar & Välimäki, Vesa (2018). NordicSMC: A Nordic University Hub on Sound and Music Computing. I Georgaki, Anastasia (Red.), Proceedings of the Sound and Music Computing Conference. Cyprus University of Technology. ISSN 2518-3672. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Methods for Studying Music-Related Body Motion. I Bader, Rolf (Red.), Springer Handbook of Systematic Musicology. Springer Nature. ISSN 978-3-662-55002-1. s. 805–818. doi: 10.1007/978-3-662-55004-5_38. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Analyzing Free-Hand Sound-Tracings of Melodic Phrases . Applied Sciences. ISSN 2076-3417. 8(1), s. 1–21. doi: 10.3390/app8010135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adde, Lars; Yang, Hong; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F. & Cao, Jia-yan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Characteristics of general movements in preterm infants assessed by computer-based video analysis. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 34(4), s. 286–292. doi: 10.1080/09593985.2017.1391908. Fulltekst i vitenarkiv
 • Støen, Ragnhild; Songstad, Nils Thomas; Silberg, Inger Elisabeth; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2017). Computer-based video analysis identifies infants with absence of fidgety movements. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 82(4), s. 665–670. doi: 10.1038/pr.2017.121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring music-related micromotion. I Wöllner, Clemens (Red.), Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations. Routledge. ISSN 9781472485403. doi: 10.4324/9781315569628-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Sonic Microinteraction in "the Air". I Lesaffre, Micheline; Maes, Pieter-Jan & Leman, Marc (Red.), The Routledge Companion to Embodied Music Interaction. Routledge. ISSN 9781138657403. doi: 10.4324/9781315621364-47. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction. I Erkut, Cumhur (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Aalborg University Copenhagen. ISSN 2220-4792. s. 442–445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups. I Lokki, Tapio; Pätynen, Jukka & Välimäki, Vesa (Red.), Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017. Aalto University. ISSN 978-952-60-3729-5. s. 195–200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Pleasurable and Intersubjectively Embodied Experiences of Electronic Dance Music. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 11(3-4), s. 301–318. doi: 10.18061/emr.v11i3-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). 2014: To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001–2013. I Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (Red.), A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-47213-3. doi: 10.1007/978-3-319-47214-0_29.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Expert Commentary: Pushing The Sensor Boundaries In Digital Musical Instruments. I Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (Red.), A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-47213-3. s. 402–403.
 • Støckert, Robin; Saue, Sigurd & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Framework for a novel two-campus master's programme in music, communication and technology between the University of Oslo and the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. ICERI proceedings. ISSN 2340-1095. s. 5831–5840. doi: 10.21125/iceri.2017.1526. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring melody and motion features in “sound-tracings”. I Lokki, Tapio; Pätynen, Jukka & Välimäki, Vesa (Red.), Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017. Aalto University. ISSN 978-952-60-3729-5. s. 98–103. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Representation Strategies in Two-handed Melodic Sound-Tracing. I Gillies, Marco (Red.), Proceedings of the 4th International Conference on Movement Computing. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-5209-3. doi: 10.1145/3077981.3078050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adde, Lars; Thomas, Niranjan; John b, Hima; Oommen, Samual p; Vågen, Randi Tynes & Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Early motor repertoire in very low birth weight infants in India is associated with motor development at one year. European journal of paediatric neurology. ISSN 1090-3798. 20(6), s. 918–924. doi: 10.1016/j.ejpn.2016.07.019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Sound-Motion Similarity in Musical Experience. Journal of New Music Research. ISSN 0929-8215. 45(3), s. 210–222. doi: 10.1080/09298215.2016.1184689.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Optical or Inertial? Evaluation of Two Motion Capture Systems for Studies of Dancing to Electronic Dance Music. I Großmann, Rolf & Hajdu, Georg (Red.), Proceedings of the SMC Conferences. Logos Verlag Berlin. ISSN 978-3-00-053700-4. s. 469–474. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barrett, Natasha & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The ‘Virtualmonium’: an instrument for classical sound diffusion over a virtual loudspeaker orchestra. I McPherson, Andrew & Smyth, Tamara (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Queensland Conservatorium Griffith University. ISSN 978-1-925455-13-7. s. 55–60. Fulltekst i vitenarkiv
 • McPherson, Andrew; Berdahl, Edgar; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael J.; Bukvic, Ivica Ico & Knudsen, Arve (2016). NIMEhub: Toward a Repository for Sharing and Archiving Instrument Designs. I McPherson, Andrew & Smyth, Tamara (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Queensland Conservatorium Griffith University. ISSN 978-1-925455-13-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2016). Trends at NIME – Reflections on Editing “A NIME Reader”. I McPherson, Andrew & Smyth, Tamara (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Queensland Conservatorium Griffith University. ISSN 978-1-925455-13-7. s. 439–443. Fulltekst i vitenarkiv
 • Valle, Susanne Collier; Støen, Ragnhild; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2015). Test-retest reliability of computer-based video analysis of general movements in healthy term-born infants. Early Human Development. ISSN 0378-3782. 91(10), s. 555–558. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2015.07.001.
 • Danielsen, Anne; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Moving to the Beat: Studying Entrainment to Micro-Rhythmic Changes in Pulse by Motion Capture. Timing & Time Perception. ISSN 2213-445X. 3(1-2), s. 133–154. doi: 10.1163/22134468-00002043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). MuMYO – Evaluating and Exploring the MYO Armband for Musical Interaction. I Berdahl, Edgar (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Louisiana State University. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Microinteraction in Music/Dance Performance. I Berdahl, Edgar (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Louisiana State University. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001-2013. I Caramiaux, Baptiste; Tahiroğlu, Koray; Fiebrink, Rebecca & Tanaka, Atau (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Goldsmiths, University of London. ISSN 978-1-906897-29-1. s. 217–220. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). From experimental music technology to clinical tool. I Stensæth, Karette (Red.), Music, Health, Technology and Design. NMH-publications, Series from the Centre for Music and Health. ISSN 978-82-7853-094-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences. I Kouroupetroglou, Georgios & Georgaki, Anastasia (Red.), Music Technology Meets Philosophy: From digital echos to virtual ethos Proceedings of the 40th International Computer Music Conference joint with the 11th Sound and Music Computing conference. International Computer Music Association. ISSN 978-0-9845274-3-4. s. 1715–1718. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari & Johnson, Victoria Kristine Å (2014). How still is still? Exploring human standstill for artistic applications. International Journal of Arts and Technology. ISSN 1754-8853. 7(2/3), s. 207–222. doi: 10.1504/IJART.2014.060943. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Kinectofon: Performing with Shapes in Planes. I Yeo, Woon Seung; Lee, Kyogu; Sigman, Alexander; Ji, Haru & Graham, Wakefield (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Korea Advance Institute of Science and Technology. ISSN 2220-4792. s. 196–197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Some Video Abstraction Techniques for Displaying Body Movement in Analysis and Performance. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology. ISSN 0024-094X. 46(1), s. 53–60. doi: 10.1162/leon_a_00485. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bevilacqua, Frédéric; Fels, Sidney; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael; Schnell, Norbert & Tanaka, Atau (2013). SIG NIME: Music, Technology, and Human-Computer Interaction. I Mackay, Wendy E. (Red.), CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-1952-2. s. 2529–2532. doi: 10.1145/2468356.2468822. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2013). Sonifying the shape of human body motion using motiongrams. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 8(2), s. 73–83. doi: 10.18061/emr.v8i2.3926. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications. I Yeo, Woon Seung; Lee, Kyogu; Sigman, Alexander; Ji, Haru & Graham, Wakefield (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression. Korea Advance Institute of Science and Technology. ISSN 2220-4792. s. 142–147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2013). Market-based Control in Interactive Music Environments. I Aramaki, Mitsuko; Barthet, Mathieu; Kronland-Martinet, Richard & Ystad, Sølvi (Red.), From Sounds to Music and Emotions - 9th International Symposium, CMMR 2012, London, UK, June 19-22, 2012, Revised Selected Papers. Springer. ISSN 978-3-642-41247-9. s. 439–458. doi: 10.1007/978-3-642-41248-6_25.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams. I Bresin, Roberto (Red.), Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2013, SMC 2013, Stockholm, Sweden. KTH. ISSN 978-91-7501-831-7. s. 500–505. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams. I Bresin, Roberto (Red.), Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2013. Logos Verlag Berlin. ISSN 978-3-8325-3472-1. s. 500–505.
 • Adde, Lars; Helbostad, Jorunn L.; Jensenius, Alexander Refsum; Langaas, Mette & Støen, Ragnhild (2013). Identification of fidgety movements and prediction of CP by the use of computer-based video analysis is more accurate when based on two video recordings. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 29(6), s. 469–475. doi: 10.3109/09593985.2012.757404.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). An Action-Sound Approach to Teaching Interactive Music. Organised Sound. ISSN 1355-7718. 18(2), s. 178–189. doi: 10.1017/S1355771813000095. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2013). Analyzing Correspondence between Sound Objects and Body Motion. ACM Transactions on Applied Perception. ISSN 1544-3558. 10(2). doi: 10.1145/2465780.2465783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becker, Tobias; Agne, Andreas; Lewis, Peter R.; Bahsoon, Rami; Faniyi, Funmilade & Esterle, Lukas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). EPiCS: Engineering Proprioception in Computing Systems. I Werner, Bob (Red.), Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Conference on Computational Science and Engineering. IEEE. ISSN 978-0-7695-4914-9. s. 353–360. doi: 10.1109/iccse.2012.56.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2012). Performing the Electric Violin in a Sonic Space. Computer Music Journal. ISSN 0148-9267. 36(4), s. 28–39. doi: 10.1162/comj_a_00148. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Structuring Music-related Movements. I Steyn, Jacques (Red.), Structuring Music through Markup Language: Designs and Architectures. IGI Global. ISSN 9781466624979. s. 135–155. doi: 10.4018/978-1-4666-2497-9.ch007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2012). Comparing Motion Data from an iPod Touch to a High-End Optical Infrared Marker-Based Motion Capture System. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 88–91. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tørresen, Jim; Hauback, Øyvind N; Overholt, Dan & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Development and evaluation of a ZigFlea-based wireless transceiver board for CUI32. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 409–412. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2012). The Music Ball Project: Concept, Design, Development, Performance. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 300–303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2012). Exploring micromovements with motion capture and sonification. I Brooks, Anthony (Red.), Arts and Technology, Second International Conference, ArtsIT 2011, Esbjerg, Denmark, December 7-8, 2011, Revised Selected Papers. Springer. ISSN 978-3-642-28081-8. s. 100–107. doi: 10.1007/978-3-642-33329-3_12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling & Nymoen, Kristian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Classifying Music-Related Actions. I Cambouropoulos, Emilios; Tsougras, Costas; Mavromatis, Panayotis & Pastiadis, Konstantinos (Red.), Proceedings of the ICMPC-­ESCOM 2012 Joint Conference: 12th Biennial International Conference for Music Perception and Cognition, 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki, Hellas . ISSN 978-960-99845-1-5. s. 352–357. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Evaluating how different video features influence the visual quality of resultant motiongrams. I Sturm, Bob L.; Dahl, Sofia & Larsen, Jan (Red.), Proceedings of the 9th Sound and Music Computing Conference - "Illusions". Logos Verlag Berlin. ISSN 9783832531805. s. 467–472. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Voldsund, Arve (2012). A Study of the Noise-Level in Two Infrared Marker-Based Motion Capture Systems. I Sturm, Bob L.; Dahl, Sofia & Larsen, Jan (Red.), Proceedings of the 9th Sound and Music Computing Conference - "Illusions". Logos Verlag Berlin. ISSN 9783832531805. s. 258–263. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2012). A Statistical Approach to Analyzing Sound Tracings. I Ystad, Sølvi; Aramaki, Mitsuko; Kronland-Martinet, Richard; Jensen, Kristoffer & Mohanty, Sanghamitra (Red.), Speech, Sound and Music Processing: Embracing Research in India. 8th International Symposium, CMMR 2011. 20th International Symposium, FRSM 2011. Springer. ISSN 978-3-642-31979-2. s. 120–145. doi: 10.1007/978-3-642-31980-8_11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2012). Enabling Participants to Play Rhythmic Solos Within a Group via Auctions. I Kronland-Martinet, Richard; Ystad, Sølvi; Aramaki, Mitsuko; Barthet, Mathieu & Dixon, Simon (Red.), Proceedings of the 9th International Symposium on Computer Music Modeling and Retrieval. Queen Mary, University of London. s. 674–689. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Developing the Dance Jockey system for musical interaction with the Xsens MVN suit. I Essl, Georg; Gillespie, Brent; Gurevich, Michael & O’Modhrain, Sile (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. University of Michigan Press. ISSN 978-0-9855720-1-3. s. 226–229. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams. I Miller, Leslie & Roncagliolo, Silvana (Red.), ACHI 2012: The Fifth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). ISSN 978-1-61208-177-9. s. 170–175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rocchesso, Davide; Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Redfern, Tim; Widerberg, Richard & Nordahl, Rolf (2011). Protocols, tools, and curricula. I Rocchesso, Davide (Red.), Explorations in Sonic Interaction Design. Logos Verlag Berlin. ISSN 978-3-8325-2858-4. s. 67–72.
 • Nymoen, Kristian & Jensenius, Alexander Refsum (2011). A Toolbox for Storing and Streaming Music-related Data. I Zanolla, Serena; Avanzini, Frederico; Canazza, Sergio & de Götzen, Amalia (Red.), Proceedings of SMC 2011 8th Sound and Music Computing Conference “Creativity rethinks science”. Padova University Press. ISSN 9788897385035. s. 427–430. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). SoundSaber - A Motion Capture Instrument. I Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Godøy, Rolf Inge & Overholt, Dan (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-991841-6-8. s. 312–315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2011). OSC Implementation and Evaluation of the Xsens MVN suit. I Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Godøy, Rolf Inge & Overholt, Dan (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-991841-6-8. s. 300–303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schoonderwaldt, Erwin & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Effective and expressive movements in a French-Canadian fiddler's performance. I Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Godøy, Rolf Inge & Overholt, Dan (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-991841-6-8. s. 256–259. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Quay, Yago; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Dance Jockey: Performing Electronic Music by Dancing. Leonardo Music Journal. ISSN 0961-1215. 21, s. 11–12. doi: 10.1162/LMJ_a_00052. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2017). A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-3-319-47213-3. 485 s.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Forsbakk, Anette; Aarsten, Alison Bullock & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2011). Program book of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. 92 s.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Godøy, Rolf Inge & Overholt, Dan (2011). Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-991841-6-8. 586 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum & Finnset, Knut Anders (2021). Uenighet om UiOs nettsider: - Advarer kolleger mot å bruke dem. [Avis]. Uniforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sørbø, Solveig Isis (2021). Lyd, stillhet, bevegelse og stillstand. [Radio]. Radiorakel.
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Holm, Hege (2021). Hva får oss ut på dansegulvet? [Radio]. NRK P1.
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME and the Environment: Toward a More Sustainable NIME Practice.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). NOR-CAM - A framework for recognition and rewards in academic careers.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). NOR-CAM - En veileder for vurdering i akademiske karriereløp.
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME Eco Wiki: A Crash Course.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez, Victor & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Championship of Standstill: A paradigm to study involuntary responses to music with the use of motion capture.
 • Upham, Finn; Zelechowska, Agata; Gonzalez, Victor & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Quiet Breathing to Heard Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Hvordan bygge og videreutvikle en internasjonal, interdisiplinær forskningsgruppe?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). The experience of time and space in human standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Visibility for researchers on university web pages.
 • Jenssen, Ariadne Loinsworth; Monstad, Lars & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kunstig intelligens lager musikk for ARY. [Internett]. Forskningsdagene.
 • Jenssen, Ariadne Loinsworth; Monstad, Lars; Gonzalez Munoz, Sofia; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kan kunstig intelligens erstatte en artist?
 • Monstad, Lars & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kan kunstig intelligens erstatte artisten ARY? [Internett]. Kreativt forum.
 • Swarbrick, Dana; Upham, Finn; Erdem, Cagri; Burnim, Kayla & Jensenius, Alexander Refsum (2021). MusicLab Algorave – An exploratory study examining the usage of mobile accelerometry to measure movements of a virtual concert audience.
 • Swarbrick, Dana; Upham, Finn; Erdem, Cagri; Burnim, Kayla & Jensenius, Alexander Refsum (2021). The MusicLab App – Exploring the usage of mobile accelerometry to measure audience movement and respiration.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Technology on the opera stage.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Hvorfor leder åpenhet til bedre forskning?
 • Arvola, Jakob & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Kunstig intelligens komponerer Beethoven. [Radio]. NRK P2.
 • Hanger, Mari Rian & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Tror unge forskere kan fristes til å velge tidsskrift i gråsonen. [Internett]. Universitetsavisa.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Open Research as Communication Strategy.
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python.
 • Carlsen, Toril; Einarsson, Anna Elisabet & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Contemporary Vocal Arts Training: Renewing the opera form through new pedagogical practices that expand the role of the singer.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Hva er egentlig et musikkinstrument?
 • Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Sound and Music Computing at the University of Oslo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Åpen Forskningspraksis – i praksis?
 • Gonzalez, Victor; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2015).
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Some Challenges of Citizen Science for Universities.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Danielsen, Anne (2020). UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms.
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Embodied Pattern Writing in Live Coding.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Hvordan bruke video som ressurs i digital undervisning?
 • Fasciani, Stefano; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin & Xambó, Anna (2020). The MCT Portal: an infrastructure, a laboratory and a pedagogical tool.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Hvor vanskelig er det egentlig å la være å bevege seg til fengende musikk? [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Nesten umulig å stå i ro til musikk. [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Klarer du å stå stille til favorittlåta di? [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020). You just can’t stand still. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Forskning om danselyst. [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020). Du klarer faktisk ikke å stå stille. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Video Visualization Strategies at RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Kwak, Dongho Daniel; Rahman, Habibur; Glette, Kyrre & Krzyzaniak, Michael Joseph [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Strings On-Line.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2012).
 • Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Student active learning in a two campus organisation.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Kan en datamaskin lage den neste megahiten? [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svendsen, Njord Vegard (2020). Spelelystene. [Avis]. Khrono.
 • Krzyzaniak, Michael Joseph; Kwak, Dongho Daniel; Veenstra, Frank; Erdem, Cagri; Wallace, Benedikte & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Dr. Squiggles rhythmical robots.
 • Krzyzaniak, Michael Joseph; Veenstra, Frank; Erdem, Cagri; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Interactive Rhythmic Robots.
 • Bishop, Laura & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Musikk laget av kunstig intelligens. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Musikk laget av algoritmer utfordrer musikkbransjen: – Det er klart vi er bekymret. [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svendsen, Njord Vegard (2020). Meiner forskarar må ha rett til å «klippe og lime» frå publiserte artiklar. [Avis]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne & Edwards, Peter (2020). Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Andersson, Bård (2020). Umulig å stå stille til musikk . [Avis]. KulturPlot.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne & Edwards, Peter (2020). Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Hvorfor er åpen forskning bedre forskning?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Tutorial: Musical Gestures Toolbox.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Zelechowska, Agata; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2019). Entraining Guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Developing the self-playing guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). The RITMO Centre at University of Oslo .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Schramm, Rodrigo; Coccioli, Lamberto; Mancini, Clara & Lyons, Michael J. (2019). Ethics at NIME.
 • Jensenius, Alexander Refsum; McPherson, Andrew; Xambo Sedo, Anna; Overholt, Dan; Pellerin, Guillaume & Bukvic, Ivica Ico [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Open Research Strategies and Tools in the NIME Community.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2019). Ekspørt: Alexander Refsum Jensenius. [Radio]. LØRN Podcast.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambo Sedo, Anna & Brandtsegg, Øyvind (2019). A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Technology and the voice.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Exploring the Spatiotemporal Matrix in Music-Dance Performance.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Lan, Qichao; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RaveForce: A Deep Reinforcement Learning Environment for Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Self-playing Guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Towards Convergence in Research Assessment. EARMA Link Magazine. s. 14–14.
 • Alarcón Diaz, Ximena; Boddie, Paul; Erdem, Cagri; Aandahl, Eigil; Andersen, Elias Sukken & Dahl, Eirik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sensing Place and Presence in an INTIMAL Long-Distance Improvisation.
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria & Tørresen, Jim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Jørgensen, Paul Arvid (2019). Kulturstripa: Musikken som beveger. [Radio]. NRK P2.
 • Enli, Gunn & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Scientific Computing Use Case: RITMO.
 • Sørbø, Solveig Isis; Good, Matthew & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RITMO + UB = MusicLab.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Lecture-demo: Music-Related Micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Music Technology Developments at University of Oslo.
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). "Ellos no están entendiendo nada" ("They are not understanding anything"): Listening to Embodied Memories of Colombian Migrant Women Reflecting on Conflict and Migration.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Ett år med MCT-programmet ved IMV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Å stå stille.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Herrebrøden, Henrik; Olimstad, Jostein & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Effects of acoustic pacing on the smoothness of rowing movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Musikkteknologi som døråpner til bedre forståelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Experimenting with Open Research Experiments.
 • Lan, Qichao; Cagri, Erdem & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Performing with QuaverSeries Live Coding Environment.
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lieungh, Erik (2019). #26 Music Research. [Radio]. Open Science Talk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Reflections from a Carpentries Train the Trainer Workshop. [Fagblad]. Carpentries.org.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Hvordan fremme tverrfaglighet?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Hva kan kroppslig stillstand si om opplevelsen av musikk?
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tønnesen, Eva (2018). Står mot hverandre om hva som er best for å sikre topp forskning. [Internett]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Duch, Michael Francis; Langdalen, Jørgen; Åse, Tone; Larsen, Edvine & Østern, Tone Pernille (2018). Kunsten å forske.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Flydal, Lars O. (2018). Forskningsmøte mellom musikk og medisin. [Avis]. Vårt Land.
 • Lartillot, Olivier; Jensenius, Alexander Refsum & Haugen, Toril (2018). Mobilen finner musikk når du beveger hånden. [Internett]. Forskning.no.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). How music moves us? Studying human body micromotion in music perception.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius. [Fagblad]. Ballade.
 • Martin, Charles Patrick; Xambó, Anna; Visi, Federico; Morreale, Fabio & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2018). Stillness under Tension.
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Forskerbloggen: Hvorfor får man lyst til å danse til musikk? [TV]. NRK.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Sophus Bugges Salong: Rytmer og følelser.
 • Aronsen, Jan Magnus & Jensenius, Alexander Refsum (2018). «Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2018). Nytt musikkteknologstudie skal foregå i Oslo og Trondheim samtidig. [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lie, Tove (2018). Ønsker lærernorm i høyere utdanning: Maksimalt 20 studenter per foreleser. [Internett]. Khrono.
 • Toft, Martin & Jensenius, Alexander Refsum (2018). UiO og NTNU har starta revolusjonerande studium i musikkteknologi. [Internett]. Uniforum.
 • Jære, Lisbet; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). På sporet av rytmen. [Internett]. Uniforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Kunnskapsledelse av et Senter for fremragende forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Fremtiden er analog - perspektiver på humaniora og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Ny musikkforskning ved RITMO.
 • Lartillot, Olivier; Thedens, Hans-Hinrich & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Computational model of pitch detection, perceptive foundations, and application to Norwegian fiddle music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2018). #89: Alexander Jensenius: Slik danser du din egen musikk. [Internett]. Oslo Business Forum.
 • Kelkar, Tejaswinee; Roy, Udit & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluating a collection of Sound-Tracing Data of Melodic Phrases.
 • Lartillot, Olivier; Jensenius, Alexander Refsum; Haugen, Toril & Baarøy, Fillip-André (2018). Finner musikk ved å bevege hånden. [Internett]. HF aktuelt.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). RITMO - et nytt senter for fremragende forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Vogt, Yngve (2018). Musikkprogram kan avsløre cerebral parese. [Internett]. Apollon.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Kan musikk påvirke stillstanden din? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Serafin, Stefania; Dahl, Sofia; Bresin, Roberto; Jensenius, Alexander Refsum; Unnthorsson, Runar & Välimäki, Vesa (2018). NordicSMC: A Nordic University Hub on Sound and Music Computing.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Analysing the synchronisation of COM motion with music in human standing.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Introduction to Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Bøhn, Einar Duenger; Smajdor, Anna Colette & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Humaniora og teknologi.
 • Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Martin, Charles Patrick; Lesteberg, Mari; Jawad, Karolina; Aandahl, Eigil; Xambó, Anna & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Rytme i tid og rom.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Francesca R. (2018). Sverm-Pluck.
 • Jack, Robert; Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela. [Internett]. Bela blog.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Studying "nothing": complexities of human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sparbo, Njål; Sen, Sagar & Edvardsen, Elisabeth (2018). Breath, breathing and the sensing of breathing.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Opening Animation.
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Animation of RITMO Logo.
 • Fuhrer, Julian Peter; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Animation of the RITMO Logo.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Zhou, Bo (2018). Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Lartillot, Olivier & Jensenius, Alexander Refsum (2018). SoundTracer.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). How I try to do it FAIR.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Motion Capture in Music Performance, Perception and Interaction.
 • Schia, Katja Henriksen; Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Music-Dance Performance: "Rhythm".
 • Vestre, Eskil Olaf; Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018). Rytmen er en danser. [Fagblad]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018). Intellectual warm-up: "Rhythm".
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluering, merittering og forskningsvurdering.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sundquist, Jonas Hartford & Eriksen, Siri Øverland (2018). De er studenter ved to universiteter samtidig. [Internett]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tømte, Even (2018). Når bassisten står 500 kilometer unna. [Fagblad]. Musikkultur.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Dans i musikkfaget i skolen.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sørbø, Solveig Isis & Arvola, Jakob (2018). MusicLab - et nytt konsept for forskning og forskningsformidling. [Radio]. NRK Klassisk.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svarstad, Jørgen (2017). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte. [Internett]. Forskerforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017). Vil finne magien i musikken. [Avis]. Morgenbladet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Online tools that will kickstart creativity.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion får status som Senter for fremragende forskning. [Internett]. Ballade.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Arm and Head Movements to Musical Passages of Electronic Dance Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Kognisjon, musikk og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kelkar, Tejaswinee (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Puls.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017). Tar roboter over musikken? [Fagblad]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Muscle.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Donnarumma, Marco; Brean, Are & Bruusgaard, Jo C. (2017). Panel: Biophysical Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Quantitative Video analysis for Qualitative Research.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Larsen, Hege (2017). Krass kritikk av den nye doktorgraden i kunst. [Internett]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2017). Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvifte, Tellef; Innervik, Kjell Tore; Martin, Charles Patrick; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Lossius, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Panel: New Interfaces for Musical Expression.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Touching the digital: acoustic resonances in an electronic world.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From resonating strings to autonomous electronic instruments - towards a new organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Humanities and technology - with a musicological twist.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Status musikkteknologi ved UiO: forskning og undervisning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelses-laben ved Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Fotland, Margaret Louise (2017). European Open Data Champions. [Internett]. SPARC Europe.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sundquist, Jonas Hartford (2017). Forsker på musikk - ved å stå stille. [Internett]. Khrono.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Flydal, Lars O. (2017). Leter etter magien i musikken. [Avis]. Vårt Land.
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring melody and motion features in “sound-tracings”.
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Representation Strategies in Two-handed Melodic Sound-Tracing.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Emblem, Kyrre Eeg; Enberg, Katja; Helland, Ingeborg Palm; Jensenius, Alexander Refsum; Rognes, Marie & Storeng, Katerini Tagmatarchi [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Tenk nytt om tellekanter, Haugstad! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Aronsen, Jan Magnus; Jensenius, Alexander Refsum; Emblem, Kyrre Eeg; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Enberg, Katja & Knutsen, Carl Henrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Fra monografi til MOOC, åpen forskning i fremtidens humaniora.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Når vi deler på alt – hva betyr det for kommunikasjonen mellom forskning og samfunn?
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnsen, Niklas Aune (2016). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre? [Radio]. NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk, dansefot og gåsehud. [Radio]. NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Slik påvirker musikk og dans oss. [Internett]. Helseinfo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Why does technology help music become more human?
 • Adde, Lars; Thomas, Niranjan; John b, Hima; Oommen, Samual p; Jensenius, Alexander Refsum & Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Gestalt perception and computer-based video analysis of General Movements is associated with motor development at one year age in Very Low Birth Weight infants in India.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Influence of Music on Human Standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Optical Or Inertial? Evaluation Of Two Motion Capture Systems For Studies Of Dancing To Electronic Dance Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Nymoen, Kristian (2016). Music Moves: Why does music make you move?
 • Jensenius, Alexander Refsum & Hope, Tora (2016). Mennesket er avhengig av rytme. [Internett]. Framtida.no.
 • Lyons, Michael J. & Jensenius, Alexander Refsum (2016). An Anthology of Fifteen Years of Musical Interface Research and Practice.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2016). Edges.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aasen, Tina (2016). Den nye luksusen den absolutte tyssnad... [Tidsskrift]. Henne.
 • Støen, Ragnhild; Silberg, Inger Elisabeth; Loennecken, Marianne; Møinicken, Unn inger; Songstad, Nils Thomas & Labori, Cathrine [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Computer based video analysis identifies Fidgety Movements in high-risk infants.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Tveit, Anders & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Utvikling av konseptet “LÆR KIDSA MUSIKKODING”.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Group Interaction And Synchronisation To Musical Passages Of Electronic Dance Music.
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aanstad, Kristine Hellem (2016). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert. [Avis]. Aftenposten.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger.
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016). ¿Por qué marcamos el ritmo de la música con los pies? [Internett]. BBC Mundo.
 • McPherson, Andrew; Berdahl, Edgar; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael J.; Bukvic, Ivica Ico & Knudsen, Arve (2016). NIMEhub: Toward a Repository for Sharing and Archiving Instrument Designs.
 • Barrett, Natasha & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The ‘Virtualmonium’: an instrument for classical sound diffusion over a virtual loudspeaker orchestra.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2016). Trends at NIME – Reflections on Editing “A NIME Reader”.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Torsvik, Torkild (2015). Om stillhet på Kulturnytt. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Torsvik, Torkild; Trulsen, Ola Nymo & Ruud, Even (2015). - Vi tåler ikke lenger stillheten. [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkteknologi ved IMV.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Lær kidsa musikkoding.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring Music-related Body Motion.
 • Nuwer, Rachel; Kobb, Christina Sofie; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Playing Mozart’s Piano Pieces as Mozart Did. [Avis]. The New York Times.
 • Hovda, Kristine & Jensenius, Alexander Refsum (2015). De ulydige. [Avis]. DN Magasinet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Music and body movement: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Takler ikke stillheten. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Roald, Hanne (2015). Går det an å stå helt stille? [TV]. NRK 1 - Dagsrevien 21.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Digital musikkvitenskap?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkvitenskap og teknologi.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring the Club Experience: Pleasurable Intersubjective Experiences of Electronic Dance Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Fra kode til lyd, musikkteknologi i praksis.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkognisjon og nye elektroniske instrumenter.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Solhaug, Knut Erik (2015). Mesterskap i stillstand. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim; Andersen, Ida & Evertsson, Henrik (2015). Ubevegelig norgesrekord. [Avis]. Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Haugen, Mari Romarheim; Solberg, Ragnhild Torvanger & Eikeland, Håkon Bachken [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). OMO på Komdagen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Micromotion in music and dance: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Valle, Susanne c; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Adde, Lars (2015). test-retest reliability of computer-based analysis of general movements in healthy term-born infants.
 • Adde, Lars; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F. & Støen, Ragnhild (2015). Spatial distribution of general movements in preterm born infants assessed by computer-based video analysis.
 • Adde, Lars; Yang, H; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2015). Validity of computer-based video analysis for detection of fidgety movements.
 • Valle, Susanne c; Støen, Ragnhild; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2015). Test-retest reliability of computer-based video analysis of general movements in healthy term-born infants.
 • Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). MuMYO – Evaluating and Exploring the MYO Armband for Musical Interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Microinteraction in Music/Dance Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Fritt fall - Live coding.
 • Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Vaagen, Randi; Silberg, Inger Elisabeth & Loennecken, Marianne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Computer based video analysis identifies the temporal organization of Fidgety Movements in extremely preterm infants.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Meeting the requirements of Open Science at UiO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Kunnskap i skolen: Hva vi sådde og hva vi høstet. [Fagblad]. Utdanningsnytt.no.
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014). Fra musikk til medisin. [Internett]. UiO.no.
 • Haugnes, Gunhild M.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Godøy, Rolf Inge (2014). Musikk + IT = kreativ boom. [Internett]. Institutt for informatikk.
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014). From music to medicine. [Internett]. ScienceNordic.
 • Smaadal, Camilla; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2014). fourMs-prosjektet ved Universitetet i Oslo. [Internett]. UiO.no.
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014). We no longer really listen to music. [Internett]. ScienceNordic.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001-2013.
 • Apalnes, Christine Ferner; Årrestad, Karoline Paulsen & Jensenius, Alexander Refsum (2014). – Vi har mistet evnen til å lytte ordentlig. [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikkvitenskap uten noter? ballade.no.
 • Apalnes, Christine Ferner & Jensenius, Alexander Refsum (2014). Lyttingen er under press. [Radio]. NRK P1 Norgesglasset.
 • Fladset, Aina & Jensenius, Alexander Refsum (2014). En ubehagelig stillhet. [Avis]. Bergensavisen.
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014). Vi lytter ikke lenger som før. [Internett]. Forskning.no.
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software.
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. 56, s. 12–13.
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences.
 • Dirdal, Linn Carin; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014). – Lytting er et arbeid. [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Borgan, Eldrid (2014). Schrödingers katt. [TV]. NRK1.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2014). MakerCon demo: Motion capture and music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikk + IT = kreativ boom.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Kunsten å dele: fourMs Music, Mind, Motion, Machines.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Hvorfor musikk beveger.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Dirdal, Linn Carin (2014). Lek med vidtspennende resultater. [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Borgan, Eldrid (2014). Schrödingers katt - NM i stillstand. [TV]. NRK TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Kinectofon: Performing with Shapes in Planes.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). New music technologies.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Aanstad, Kristine Hellem & Ighanian, Catherine Gonsholt (2013). Fått «The Fox» på hjernen? Slik blir du kvitt den. [Avis]. VG.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Thyness, Mons; Wingerei, Ellen K Sjøstrand; Kristensen, Turid; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Watne, Åshild [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Semesteråpningskonsert: Oslo mobilorkester.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music-related micro-movements.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Grønli, Kristin Straumsheim (2013). Musikkens elektroniske fremtid. [Internett]. Forskningsrådets Nyheter.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Johnson, Victoria Kristine Å & Grønli, Kristin Straumsheim (2013). Fremtidens musikere må bygge instrumentet og lage låta underveis. [Internett]. Teknisk ukeblad.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Klingende tall: Matematikkens plass i musikalsk lyd, struktur og form.
 • Sprenger, Mona; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2013). Bevegelse avslører cerebral parese. [Avis]. Teknisk ukeblad.
 • Gjesdal, Trine-Lise & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Musikklaboratoriet. [Avis]. Nysgjerrigper.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Musikk, kropp, bevegelse og bevegelsessporing.
 • Bevilacqua, Frédéric; Fels, Sidney; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael; Schnell, Norbert & Tanaka, Atau (2013). SIG NIME: Music, Technology, and Human-Computer Interaction.
 • Nguyen, NT; Boswell, Lynn; Adde, Lars; Weck, Mary; Støen, Ragnhild & Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Evaluation of General Movement Abnormalities in Infants with Cogenital Heart Disease.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvaal, Vera & Gjertsen, Jostein (2013). Fokus på det mikroskopiske. [Radio]. NRK P2 Radiofront.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music, Movement, Standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Sound analysis engine for dynamic logo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria; Nilsson, Elisabeth Kjeldahl & Roel, Maja (2012). Sverm: et mikrounivers av dans og musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Pape, Sidsel (2012). Studier i stillhet og stillstand. [Internett]. Scenekunst.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Straume, Christopher; Rivocantus, Dositheos & Sandvik, Bjørnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). OMO plays HTC.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Micromovements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Norwegian Noise Orchestra 10 years anniversary!
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Excitation.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Resonance.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Microsounds.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Embodying the human body in music technology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Music and technology - tools for improving body motion?
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Dillan, Lisa; Roel, Maja & Nilsson, Elisabeth Kjeldahl (2012). Sverm - mikrobevegelser og mikrolyd.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ørstavik, Maren (2012). Forskningsperformance: Hvor stille er stille? [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Antonsen, Håvard Gressum; Fremmerlid, Lars Gärtner; Frogner, Alexander; Rivocantus, Dositheos & Rødseth, Alexander [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Click-it.
 • Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of postural patterns during bilateral tasks in children with unilateral cerebral palsy performed in a clinical context.
 • Adde, Lars; Lied, Angelina Jaroslavna; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of mirror movements in adolescents with unilateral cerebral palsy.
 • Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Lied, Angelina Jaroslavna; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild; Vik, Torstein & Adde, Lars (2012). Clinical and computer-based assessment of mirror movements and hand function in cerebral palsy.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Knutzen, Håkon; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Madsen, Tommy [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Oslo iPhone Ensemble på åpningen av Realfagsbiblioteket.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Øien, Christine (2012). Kunsten å stå stille. [Radio]. Radio Nova.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seferowicz, Hanna (2012). NM i stillstand. [TV]. NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Havnes, Heljar & Vold, Skjalg Bøhmer (2012). Klarer ikke stå stille. [Avis]. Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music composition and performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Halmrast, Tor; Rødseth, Alexander & Johansen, Lisa Schøne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). OMO performance: Squeeky.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og kropp.
 • Hauback, Øyvind N.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Overholt, Dan (2012). ZigFlea.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). NM i stillstand.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og bevegelse: Kroppens meningsbærende og meningsdannende funksjon i musikalsk utøving og sansing.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Dillan, Lisa (2012). Sverm: foreløpige resultater.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2012). The Music Ball Project: Concept, Design, Development, Performance.
 • Tørresen, Jim; Hauback, Øyvind N.; Overholt, Dan & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Development and evaluation of a ZigFlea-based wireless transceiver board for CUI32.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Developing the Dance Jockey System for Musical Interaction with the Xsens MVN Suit.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music analysis and performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria & Roel, Maja (2012). Sverm: Visning og felles utprøving av mikrolyd/mikrobevegelser.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture workshop at Art.on.Wires.
 • Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2012). Comparing Motion Data from an iPod Touch to a High-End Optical Infrared Marker-Based Motion Capture System.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Representation of music-related body movement.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling & Nymoen, Kristian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Classifying Music-Related Actions.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Voldsund, Arve (2012). A Study of the Noise-Level in Two Infrared Marker-Based Motion Capture Systems.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Evaluating how different video features influence the visual quality of resultant motiongrams.
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2012). Enabling Participants to Play Rhythmic Solos Within a Group via Auctions.
 • Godøy, Rolf Inge; Andresen, Kari; Jensenius, Alexander Refsum & Thomsson, Annica (2012). Lyd for kroppen. [Internett]. uio.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Risnes jr, Per Asbjørn (2012). Stille før symfonien. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Entrainment and Pulse in Groove-Based Music: A motion capture study.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Phidgets2MIDI.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Innervik, Kjell Tore; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders & Voldsund, Arve [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Oslo iPhone Ensemble på åpningen av Ole Johan Dals hus (IFI2).
 • Jensenius, Alexander Refsum & Amdahl, Pernille (2011). Visuell musikk. [Radio]. NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Hoang, Viet phi uy (2011). Oslo iPhone Ensemble @ Scandinavian Futures.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2011). Transformation.
 • Innervik, Kjell Tore; Frounberg, Ivar & Jensenius, Alexander Refsum (2011). New Instruments for Musical Expression.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Hoang, Viet phi uy; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders & Voldsund, Arve [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Oslo iPhone Ensemble på NMH.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Klangen av bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Hoang, Viet phi uy & Nymoen, Kristian (2011). Oslo iPhone Ensemble @ Future Media Days.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Quantitative assessment of general movements in young infants by one or two computer-based video recordings.
 • Adde, Lars; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2011). Qualitative assessment of fidgety movements by observation of computer-based motiongrams: a pilot study.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2011). OSC Implementation and Evaluation of the Xsens MVN suit.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Computer based assessment of General Movements in Young Infants using one or two video recordings.
 • Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). SoundSaber - A Motion Capture Instrument.
 • Schoonderwaldt, Erwin & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Effective and expressive movements in a French-Canadian fiddler's performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vedsteinsvik (2011). Pilotprosjektet Sverm.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Tveit, Anders & Voldsund, Arve (2011). Oslo iPhone Ensemble hos Norges forskningsråd.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Innervik, Kjell Tore; Knutzen, Håkon; Voldsund, Arve & Bekkedal, Even (2011). Oslo iPhone Ensemble på "Kultur og samfunn".
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Sound & Motion University of Oslo: Integrated Sound & Kinematics Solution. [Internett]. Qualisys Newsletter.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Nordenborg, Ragna (2011). Alle er musikalske. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Computer based assessment of General Movements in Young Infants using one or two video recordings. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 70, s. 259–259. doi: 10.1038/pr.2011.520.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Knutzen, Håkon & Madsen, Tommy [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Oslo iPhone Ensemble på Researcher's Night.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Salhus, Kathrine (2011). Dr. Luftgitars laboratorium. [Internett]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2011). Exploring micromovements with motion capture and sonification.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams.
 • Glette, Kyrre Harald; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Extracting action-sound features from a sound-tracing study.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). A video based analysis system for realtime control of concatenative sound synthesis and spatialisation.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Viet Phi, Uy Hoang (2010). Oslo iPhone ensemble @ VERDIKT-konferansen.
 • Ørstavik, Maren; Jensenius, Alexander Refsum & de Quay, Yago (2010). Bevegelsesdj-en. [Avis]. Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Bevegelse i musikk. [Radio]. Radio Nova.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Johnson, Victoria & Toft, Martin (2010). Forskar mellom kunst og vitskap. [Avis]. Uniforum.
 • Nymoen, Kristian & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Some Tools for Studying Music-Related Movement.
 • Frounberg, Ivar; Innervik, Kjell Tore & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Glass instruments - From Pitch to Timbre.
 • Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Glette, Kyrre Harald (2010). Searching for Cross-Individual Relationships between Sound and Movement Features using an SVM Classifier.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore & Frounberg, Ivar (2010). Evaluating the Subjective Effects of Microphone Placement on Glass Instruments.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald; Godøy, Rolf Inge; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2010). fourMs, University of Oslo – Lab Report.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). SUM Sensor Device.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). My life as a music researcher and research musician.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Some techniques for studying music-related movements.
 • Zelechowska, Agata; Jensenius, Alexander Refsum; Laeng, Bruno & Vuoskoski, Jonna Katariina (2020). Irresistible Movement: The Role of Musical Sound, Individual Differences and Listening Context in Movement Responses to Music. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Silva, Sembapperumaarachchige & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Sonification of Standstill Recordings. University of Oslo.
 • Wallace, Benedikte & Jensenius, Alexander Refsum (2018). SoundTracer: A brief project summary. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Video analysis of music-related body motion in Matlab. University of Oslo.
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Høvin, Mats Erling (2013). Methods and Technologies for Analysing Links Between Musical Sound and Body Motion. Akademisk Forlag. ISSN 1501-7710.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:11 - Sist endret 13. sep. 2021 22:59