Anne Cathrine Wesnes

Administrativ leder RITMO (permisjon)
Bilde av Anne Cathrine Wesnes
English version of this page
Telefon +47 22 85 44 89
Mobiltelefon +47 920 456 19
Rom V01-13
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0315 Oslo

I permisjon 1. juli 2022 - 1. september 2023.

Rolle

  • Administrativ leder for RITMO og del av senterets ledergruppe

Bakgrunn

  • Seniorrådgiver, Studie- og FoU-seksjonen, Norges musikkhøgskole
  • Administrativ leder, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
  • Forsknings- og informasjonskonsulent, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Programkonsulent for studieprogrammene litteraturstudier, estetiske studier og historie, Universitetet i Oslo 
  • Cand.philol. allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo
Emneord: Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Forskningssamarbeid, Forskningsadministrasjon
Publisert 2. okt. 2017 11:11 - Sist endret 20. sep. 2022 14:28