Agata Zelechowska

Bilde av Agata Zelechowska
English version of this page
Rom V01-01
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsv. 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Akademiske interesser

Musikk kognisjon, Psykoakustikk, Nevrovitenskap, kroppslige bevegelser, persepsjon, Animal cognition

 

Pågående prosjekt

Mitt PhD-prosjekt er en del av Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction, som tar sikte på å studere subtile kroppsbevegelser som skjer under musikklytting, hovedsakelig ved bruk av bevegelsesteknologi. For tiden undersøker jeg flere emner som er relatert til psykoakustikk og mellommenneskelige forskjeller i musikkoppfattelsen. Målet mitt er å gi nye data og perspektiver som kan muliggjøre å svare på et bredere spørsmål om hvem, hvorfor og når folk har lyst til å bevege seg til musikk, og i hvilken grad slik bevegelse kan styres. Jeg er spesielt interessert i mekanismen for entrainment til musikalsk rytme og dens evolusjonære opprinnelse.

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i psykologi fra Universitetet i Warszawa, med spesialisering i sosial eksperimentell psykologi. Emnet i min masteroppgave var "Effektene av musikalsk trening i tidlig barndom på hjernestruktur og kognitiv ytelse". Fra 2013 til 2016 jobbet jeg i en forskergruppe basert på Nencki Institutt for eksperimentell biologi ved Det polske vitenskapsakademiet (Laboratory of Psychophysiology and Laboratory of Brain Imaging), hvor vi undersøkte nevrale korrelater av utviklingsdysleksi og generell språklig utvikling i 6-11 år gamle barn. Jeg har også et profesjonelt piano-diplom fra en statsskole i min hjemby i Polen, som jeg deltok på  i 11 år. I tillegg har jeg brukt litt tid på å studere lydteknologi for å få kunnskap om musikkutøvelse og psykologi med en mer teknisk forståelse av lyd som et fysisk fenomen.


Utenfor akademia er jeg interessert i naturbeskyttelse, fotografering og folkemusikk, spesielt i arkaisk polyfoni og andre tradisjonelle sangformer fra slaviske regioner i Europa.

 

 

 

 

Emneord: Audio Perception, Micromotion, Music and Movement, Music and nature, Music Cognition, Music Psychology, Psychoacoustics, Rhythm and Groove

Publikasjoner

 • Zelechowska, Agata (2020). Poruszeni muzyką. Badania nad ruchem ciała w kontekście percepcji muzyki, I: Julia Kaleńska-Rodzaj & Maria Chełkowska-Zacharewicz (red.),  Psychologia Muzyki.  Wydawnictwo Naukowe PWN.  ISBN 9788301213374.  Chapter 5.  s 87 - 104
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms, In  AM '20: Proceedings of the 15th International Conference on Audio Mostly.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-7563-4.  Musical Structure.  s 107 - 113 Vis sammendrag
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez-Sanchez, Victor E.; Laeng, Bruno & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Headphones or Speakers? An Exploratory Study of Their Effects on Spontaneous Body Movement to Rhythmic Music. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  11(698) . doi: 10.3389/fpsyg.2020.00698 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Analysis of the Movement-Inducing Effects of Music through the Fractality of Head Sway during Standstill. Journal of Motor Behavior.  ISSN 0022-2895. . doi: 10.1080/00222895.2019.1689909 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Luniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Debska, Agnieszka; Banaszkiewicz, Anna; Zelechowska, Agata; Marchewka, Artur; Grabowska, Anna & Jednorog, Katarzyna (2019). Children With Dyslexia and Familial Risk for Dyslexia Present Atypical Development of the Neuronal Phonological Network. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548.  13, s 1- 19 . doi: 10.3389/fnins.2019.01287 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria Kristine Å & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction, In Luke Dahl; Doug Bowman & Tom Martin (ed.),  Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression.  Virginia Tech.  Chapter.  s 324 - 327 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01382 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance, In Stuart Cunningham (ed.),  Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-5373-1.  Sound and Immersion. Article 11. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction, In Cumhur Erkut (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Aalborg University Copenhagen.  KAPITTEL.  s 442 - 445 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups, In Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (ed.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  Social interaction.  s 195 - 200 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2012). Vis sammendrag
 • Malec, Monika & Zelechowska, Agata (2020, 03. august). Pocztówka dźwiękowa. [Radio].  Polskie Radio Lublin.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Zelechowska, Agata; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2019). Entraining Guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Glette, Kyrre & Nymoen, Kristian (2019). Self-playing Guitars. Vis sammendrag
 • Zelechowska, Agata & Lokna, Maria (2019, 30. juli). Vi er konstant absorbert i en annen verden.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance. Vis sammendrag
 • Jack, Robert; Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Zelechowska, Agata; Martin, Charles Patrick & Johnson, Victoria (2018, 02. mars). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela. [Internett].  Bela blog. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Francesca R. (2018). Sverm-Pluck.
 • Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). How music moves us? Studying human body micromotion in music perception. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Puls. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-resonans. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Kelkar, Tejaswinee; Zelechowska, Agata; Berggren, Stig Johan; Hopgood, Christina; Wallace, Benedikte; Brustad, Henrik; Utne-Reitan, Bjørnar; Ellefsen, Kai Olav; Nygaard, Tønnes Frostad; Søyseth, Vegard Dønnem; Câmara, Guilherme Schmidt & Diaz, Ximena Alarcón (2017). Ensemble Metatone - Improvised Touchscreen Performance.
 • Zelechowska, Agata (2017). Combining eye-tracking and motion capture to study human bodily micromotion in music perception. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. des. 2017 13:57 - Sist endret 14. mai 2020 13:33