Bjørnar Sandvik

Bilde av Bjørnar Sandvik
English version of this page
Mobiltelefon 48092258
Rom V01-06
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Populærmusikkstudier, musikkteknologi, musikkproduksjon (analyse og historie), musikkinstrumenter og notasjonssystemer.

Bakgrunn

MA i musikkvitenskap, IMV, Universitetet i Oslo.

Masteroppgave: On The Significance of Interface Design A Study of Digital Samplers In Two Eras.

BA i kultur- og samfunnsfag, IMV, Universitetet i Oslo.

Emneord: Populærmusikk, Musikkteknologi, Teknologihistorie, Musikkanalyse

Publikasjoner

 • Danielsen, Anne; Johansson, Mats Sigvard; Brøvig, Ragnhild; Sandvik, Bjørnar Ersland & Bøhler, Kjetil Klette (2023). Shaping rhythm: Timing and sound in five groove-based genres. Popular Music. ISSN 0261-1430.
 • Brøvig, Ragnhild; Sandvik, Bjørnar Ersland & Aareskjold-Drecker, Jon Marius (2022). Influence du traitement de plage dynamique sur le rythme perçu dans l’EDM. I Parent, Emmanuel; Gohon, Kévin & Pierre, Couprie (Red.), La musique et la machine: Penser l'interaction dans les musiques électroniques. Presses Universitaires de Rennes. ISSN 978-2-7535-8685-7. s. 187–206.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Sandvik, Bjørnar; Aareskjold-Drecker, Jon Marius & Danielsen, Anne (2021). A Grid in Flux: Sound and Timing in Electronic Dance Music. Music Theory Spectrum. ISSN 0195-6167. 44(1). doi: 10.1093/mts/mtab013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Sandvik, Bjørnar Ersland & Aareskjold-Drecker, Jon Marius (2020). Dynamic range processing and its influence on perceived timing in electronic dance music. Music Theory Online. ISSN 1067-3040. 26(2), s. 1–13. doi: 10.30535/MTO.26.2.3. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Bjørnar Ersland (2022). Lydens utseende: Fra usynlig til gjenkjennelig på skjermer vi alle går rundt med. Musikkmagasinet Ballade. ISSN 0805-5041.
 • Sandvik, Bjørnar Ersland (2022). Sample, Slice, Stretch! Four Innovative Moments in the History of Waveform Representation.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Johansson, Mats Sigvard; Sandvik, Bjørnar; Jacobsen, Eirik; Aareskjold-Drecker, Jon Marius & Danielsen, Anne (2022). Musical rhythm. Qualitative investigations.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Sandvik, Bjørnar & Aareskjold-Drecker, Jon Marius (2021). Slow Attacks, Peculiar Accents, and Pumping Grooves: Perceptual Interaction between Timing and Intensity in Music Production.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sandvik, Bjørnar Ersland (2020). Timing in Electronic Dance Music.
 • Sandvik, Bjørnar Ersland (2019). Grids, Waveforms, and “Blocks” of Sound: On the Increased Segmentation of Musical Content in Digital Music Production.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Aareskjold, Jon Marius & Sandvik, Bjørnar (2018). EDM Producers' Reflections on Groove.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sandvik, Bjørnar (2017). Dynamic Range Compression’s Influence on Perceived Timing.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sandvik, Bjørnar (2017). Dynamic Range Processing’s Influence on Perceived Timing.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sandvik, Bjørnar (2017). Dynamic Range Compression’s Influence on Perceived Timing in EDM Music.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sandvik, Bjørnar (2017). Does Compression Influence Timing? A Case Study in EDM Music.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2017 11:27 - Sist endret 18. feb. 2022 10:54