Kjell Andreas Oddekalv

Bilde av Kjell Andreas Oddekalv
English version of this page
Mobiltelefon 95761557
Rom V01-06
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsv. 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Forsking

Kjell Andreas si forsking omhandlar analyse av stemma i rap-musikk som musikkinstrument (heller enn som formidlar av tekstleg innhald). Han nyttar ein kombinasjon av tradisjonelle musikkvitskaplege analyse-verktøy som transkripsjon og tradisjonell notasjon, og andre lydanalyse-verktøy (bølgeform-analyse, spektrogram, etc.). I tillegg kjem fleire tverrfaglege innfallsvinklar (som t.d. lingvistiske metodar som fonologisk og prosodisk analyse; poesi; kognisjon etc.). Det er også eit etnografisk element ved forskinga hans, då han er ein aktiv produsent og utøvar i rap-sjangeren.

Faglige interesser

Rytmeforsking

Musikkanalyse

Rap/Hip Hop

Mikrotaiming


Bakgrunn

Mastergrad frå UiO

Er utøvande gitarist og rappar i Hiphop-orkesteret Sinsenfist

 

Meir informasjon og oppdaterte lenkjer til aktive prosjekt kan ein finne på den engelske personsida.

Emneord: Musikkanalyse, Populærmusikk, Musikkognisjon, Microtiming, Musikkvitenskap

Publikasjoner

  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Side Brok - Høge Brelle – NABOK017 (Norske Albumklassikere). Falck Forlag. ISBN 978-82-93976-17-2. 139 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2018 09:36 - Sist endret 26. aug. 2019 14:56