Kjell Andreas Oddekalv

Bilde av Kjell Andreas Oddekalv
English version of this page
Telefon +47 95761557
Mobiltelefon 95761557
Rom V01-06
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsv. 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Forsking

Kjell Andreas si forsking omhandlar analyse av stemma i rap-musikk som musikkinstrument (heller enn som formidlar av tekstleg innhald). Han nyttar ein kombinasjon av tradisjonelle musikkvitskaplege analyse-verktøy som transkripsjon og tradisjonell notasjon, og andre lydanalyse-verktøy (bølgeform-analyse, spektrogram, etc.). I tillegg kjem fleire tverrfaglege innfallsvinklar (som t.d. lingvistiske metodar som fonologisk og prosodisk analyse; poesi; kognisjon etc.). Det er også eit etnografisk element ved forskinga hans, då han er ein aktiv produsent og utøvar i rap-sjangeren.

Faglige interesser

Rytmeforsking

Musikkanalyse

Rap/Hip Hop

Mikrotaiming


Bakgrunn

Mastergrad frå UiO

Er utøvande gitarist og rappar i Hiphop-orkesteret Sinsenfist

 

Meir informasjon og oppdaterte lenkjer til aktive prosjekt kan ein finne på den engelske personsida.

Emneord: Musikkanalyse, Populærmusikk, Musikkognisjon, Microtiming, Musikkvitenskap

Publikasjoner

  • Oddekalv, Kjell Andreas (2019). Konsert med Sinsenfist.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2019). Konsert med Sinsenfist - Rockeklubben i Porsgrunn.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2019). Likeins, likeins, men annleis – ulike språk/rytme-interaksjonar i rap.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2019). Rap Flows PhD Thesis.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2019). Sinsenfist på x2.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2019). Surrender to the flow – rhyme as the defining structural element in rap.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2019). The urge to «clean up» the rap: rhythm and plasticity in rap music.
  • Oddekalv, Kjell Andreas; Bjørkheim, Terje; Ugstad, Magnus & Hole, Erik (2019, 15. november). Rapkjefta - Episode 5. [Radio].  Ordentlig Radio.
  • Oddekalv, Kjell Andreas; Bjørkheim, Terje; Ugstad, Magnus; Hole, Erik & Sørli, Anders Ruud (2019, 23. august). Rapkjefta - episode 2. [Radio].  Ordentlig Radio.
  • Oddekalv, Kjell Andreas; Bjørkheim, Terje; Ugstad, Magnus; Hole, Erik; Sørli, Anders Ruud & Walderhaug, Bendik (2019, 18. oktober). Rapkjefta - Episode 4. [Radio].  Ordentlig Radio.
Publisert 21. aug. 2018 09:36 - Sist endret 26. aug. 2019 14:56