Kjell Andreas Oddekalv

Bilde av Kjell Andreas Oddekalv
English version of this page
Mobiltelefon 95761557
Rom V01-06
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsv. 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Forsking

Kjell Andreas si forsking omhandlar analyse av stemma i rap-musikk som musikkinstrument (heller enn som formidlar av tekstleg innhald). Han nyttar ein kombinasjon av tradisjonelle musikkvitskaplege analyse-verktøy som transkripsjon og tradisjonell notasjon, og andre lydanalyse-verktøy (bølgeform-analyse, spektrogram, etc.). I tillegg kjem fleire tverrfaglege innfallsvinklar (som t.d. lingvistiske metodar som fonologisk og prosodisk analyse; poesi; kognisjon etc.). Det er også eit etnografisk element ved forskinga hans, då han er ein aktiv produsent og utøvar i rap-sjangeren.

Faglige interesser

Rytmeforsking

Musikkanalyse

Rap/Hip Hop

Mikrotaiming


Bakgrunn

Mastergrad frå UiO

Er utøvande gitarist og rappar i Hiphop-orkesteret Sinsenfist

 

Meir informasjon og oppdaterte lenkjer til aktive prosjekt kan ein finne på den engelske personsida.

Emneord: Musikkanalyse, Populærmusikk, Musikkognisjon, Microtiming, Musikkvitenskap

Publikasjoner

  • Oddekalv, Kjell Andreas; Bjørkheim, Terje; Ugstad, Magnus; Hole, Erik; Sørli, Anders Ruud & Walderhaug, Bendik (2022). Sinsenfist på Samfunnet Bislet 2022.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Hva gir hiphop flow? En norsk forsker mener han har funnet svaret. [Avis]. Morgenbladet.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). KARPE KARPE KARPE - Aftenposten Forklart. [Internett]. Aftenposten Forklart Podcast.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Intervju om rap flows - Studio 2, NRK P2. [Radio]. NRK P2.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Public defense: Kjell Andreas Oddekalv.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Rap music’s black cultural heritage: How does “pushing the limits” of dopeness relate to hip hop values of excellence and/as badness?
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). The World: This Norwegian chart-topper speaks to Norway’s immigration story. [Radio]. The World (Radio/Web).
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Rap as composite auditory streams: Techniques and approaches for chimericity through layered vocal production in hip-hop, and their aesthetic implications.
  • Oddekalv, Kjell Andreas (2022). On Being a White Norwegian Analysing Rap. Dansk Musikforskning Online. ISSN 1904-237X. DMO Special Issue 2022, s. 115–122.
  • Danielsen, Anne; Stover, Chris & Oddekalv, Kjell Andreas (2022). What Makes the Shit Dope? The Techniques and Analysis of Rap Flows. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2018 09:36 - Sist endret 26. aug. 2019 14:56